AMZ – Top 3 publikacije Arheološkog muzeja u Zagrebu na Interliberu 2019. (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu treći put zaredom izlagao je na međunarodnom sajmu knjiga Interliber. Dva kataloga pretpovijesnih izložbi i jedan priručnik i rječnik najprodavanije su publikacije Arheološkog muzeja u Zagrebu na Interliberu 2019. godine.

Najprodavanija publikacija na Interliberu 2019. bila je dvojezičan katalog, na hrvatskom i engleskom jeziku, istoimene izložbe održane 2017. godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Japodi – zaboravljeni gorštaci.

Katalog daje sveobuhvatan pregled Japoda i najnovije spoznaje o toj tajanstvenoj populaciji kroz poglavlja: Geomorfologija i fenomen krša, Japodi, Pet gradova, Ovostrani ili cisalpinski gradovi, Onostrani ili transalpinski gradovi, Japodi kroz povijesne izvore, Japodske zajednice na području Pounja u sjeverozapadnoj Bosni, Pounje u zadnjim stoljećima prije Krista, Kompolje grob 47, Japodske perle iznutra i izvana, Život na gradini Veliki Vital, Arheologija prehrane i okoliša tijekom brončanog i željeznog doba u Lici, O neuobičajenim predmetima unutar japodske zbirke, Stigmatizacija, Ratovi s Rimljanima i konac neovisnosti, Čovjek koji je pokorio Japode, Pisani kamen, popis literature i kataloške jedinice.

Urednica kataloga Lidija Bakarić umirovljena je muzejska savjetnica Arheološkog muzeja u Zagrebu i voditeljica Japodske zbirke.

Na drugom mjestu po broju prodanih primjeraka bio je trojezičan katalog, na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, izložbe održane 2004. i 2005. godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Ratnici na razmeđu Istoka i Zapada: Starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Katalog donosi izvor podataka o starijem željeznom dobu kroz poglavlja: Grupa Dalj, Grupa Martijanec-Kaptol, Grupa Budinjak, Tragovi željeznog doba središnje Hrvatske u prostoru između definiranih kulturnih skupina, Kolapijani, Japodi, kataloške jedinice i popis literature.

Urednica kataloga Dubravka-Balen Letunić umirovljena je muzejska savjetnica i voditeljica Pretpovijesnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Na trećem mjestu najprodavanijih publikacija Arheološkog muzeja u Zagrebu bio je Numizmatički priručnik i rječnik.

Ovaj informativni i sveobuhvatni numizmatički pregled sistematiziran je kroz poglavlja: Uvodna riječ, Muzeološki postav numizmatike, Grčki novac, Novci stare Makedonije, Barbari, Razvoj kovanja novca u srednjem i novom vijeku, Kovanje novca u južnoslavenskim zemljama i u Turskoj, Numizmatički rječnik, Prilog numizmatičkoj terminologiji hrvatskoj i popis literature.

Urednik priručnika i rječnika dr. sc. Ivan Mirnik umirovljeni je muzejski savjetnik i voditelj Numizmatičkog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Predstavljanje knjige i prikaz studije (PRESS)

PREDSTAVLJANJE KNJIGE I PRIKAZ STUDIJE

predstavljanje knjige
GUBITAK VRIJEDNOSTI ARHEOLOŠKOG ZAPISA: MOGUĆNOSTI I NAČINI PROCJENE
autorica: Filomena Sirovica

prikaz studije
UČINCI MEHANIČKOG STRESA NA ARHEOLOŠKE OSTATKE U UVJETIMA IN SITU
autorica: Tamara Leskovar

srijeda 27. studenoga 2019.
13 sati
Arheološki muzej u Zagrebu

Hrvatsko arheološko društvo i Slovensko arheološko društvo u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu imaju čast pozvati Vas na promociju knjige Gubitak vrijednosti arheološkog zapisa: mogućnosti i načini procjene i prikaz studije Učinci mehaničkog stresa na arheološke ostatke u uvjetima in situ koje će se održati u srijedu 27. studenoga 2019. s početkom u 13 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Oba rada nastala su kao doktorske disertacije na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani i razmatraju iznimno važne izazove suvremenoj zaštiti arheološke baštine te svaka na svojem području predstavlja novum na široj međunarodnoj razini.

Knjiga Filomene Sirovice iz Arheološkog muzeja u Zagrebu usmjerena je na metodologiju izrade odnosno modeliranja procjene gubitka vrijednosti i drugih relevantnih arheoloških informacija kod oštećenog ili uništenog arheološkog zapisa. Metoda koju je razvila Filomena Sirovica ima potencijal postati jedan od značajnih instrumenata u praksi zaštite arheološke baštine.

Tamara Leskovar s Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani predstavit će rezultate eksperimentalnih istraživanja stanja i promjena različitih vrsta artefakata i drugih arheoloških ostataka koji su bili izloženi mehaničkom stresu. Poznavanje učinaka mehaničkog stresa značajno doprinosi planiranju prikladne strategije zaštite arheološke baštine in situ.

Nakon predstavljanja slijedi diskusija koju će voditi prof. dr. sc. Predrag Novaković s Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani.

Info:
AMZ PRESS

Dolenjski muzej – Predstavitev osmega zvezka serije CARNIOLA ARCHAEOLOGICA (PRESS)

Vabimo vas na predstavitev novega, osmega zvezka serije

CARNIOLA ARCHAEOLOGICA
Kapiteljska njiva
Način pokopa v starejši železni dobi

avtorja, arheologa dr. Boruta Križa,

ponedeljek, 18. 11. 2019, ob 9.30
Dolenjski muzej Novo mesto – Knežja dvorana

V knjigi avtor na 344 straneh predstavlja rezultate več kot tridesetletnega raziskovalnega dela na eni največjih prazgodovinskih nekropol v Evropi — na arheološkem najdišču Kapiteljska njiva v Novem mestu.
Publikacija v prvem delu prikaže aktualno vedenje z analiziranimi in novimi podatki o grobišču, ki je bilo v uporabi skozi vso starejšo železno dobo, od najstarejših pokopov, ki se navezujejo na žarnogrobiščno tradicijo, pa vse do zgodnjelatenskih grobov, ki nadaljujejo halštatskodobno izročilo. Analiza pokopa je prinesla dodatna vedenja in nova spoznanja, ki bistveno dopolnjujejo poznavanje pokopa v starejši železni dobi v jugovzhodni halštatski skupini in omogoča razumevanje te problematike tudi na drugih najdiščih, ki so bila raziskovana v 19. in v začetku 20. stoletja, podatki o pokopu pa so zelo skromni ali jih sploh ni. Drugi del prinaša vsebinske in numerične podatke o vseh starejšeželeznodobnih grobovih z njihovimi inventarji, opisi in opredelitvami. Publikacijo dopolnjuje še detaljni načrt celotnega starejšeželeznodobnega grobišča s prikazi usmeritve pokopa, spola pokojnika in časovne umestitve groba.

Info:
Dolenjski muzej – PRESS

AMZ – Predstavljanje knjige ‘Segestika i Siscija – od ruba imperija do provincijskog središta’ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu
Predstavljanje knjige

Segestika i Siscija – od ruba imperija do provincijskog središta

u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine u 12 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu

U ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine u 12 sati, u Arheološkom muzeju u Zagrebu (Trg Nikole Šubića Zrinskog 19) održat će se predstavljanje knjige „Segestika i Siscija – od ruba imperija do provincijskog središta“.

O knjizi „Segestika i Siscija – od ruba imperija do provincijskog središta“ govorit će doc. dr. sc. Andrej Gaspari Odjel za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, dr. Jana Horvat, Znanstveno istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti i Institut za arheologiju, Slovenija, dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, Institut za arheologiju, Hrvatska i dr. Marjeta Šešel Kos, Znanstveno istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti.

Knjiga „Segestika i Siscija – od ruba imperija do provincijskog središta“ je izdana u okviru serije Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu (svezak 16). Knjiga objedinjuje različite discipline, pretpovijesnu i antičku arheologiju, antičku historiografiju i numizmatiku i istraživače koji su se bavili problematikom Segestike i Siscije, arheološkog lokaliteta koji, prema sudu domaće i strane stručne javnosti, predstavlja ključnu točku za razumijevanje povijesnih procesa koji su se odvijali na prostoru sjeverne Hrvatske u razdoblju željeznog doba, odnosno od 6. do 1. st. pr. Kr.

Predstavljanjem novih rezultata arheoloških istraživanja na području grada Siska, objavom dosad nepublicirane građe iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu i Gradskog muzeja Sisak i predstavljanjem nekih novih pogleda i interpretacija antičkih pisanih izvora koji se bave poviješću Segestike i Siscije knjiga daje sveobuhvatnu interpretaciju procesa koji su obilježili sisački prostor na prijelazu stare u novu eru.

Urednik knjige, Ivan Drnić, okupio je četrnaest stručnjaka iz Hrvatske, Slovenije i Australije koji su obradili različite teme jednog od ključnih arheoloških lokaliteta na prostoru sjeverne Hrvatske na području današnjeg grada Siska u razdoblju od 2. stoljeća pr. Kr. do 1. stoljeća poslije Kr. U navedenom povijesnom razdoblju naselje smješteno na ušću rijeke Kupe u Savu doživjelo je transformaciju iz važnog željeznodobnog centra, kojeg povijesni izvori spominju pod nazivom Segestika, preko rimskog vojnog logora do civilnog naselja Siscije koja već sredinom 1. stoljeća stječe pravni status kolonije rimskih građana.

Podaci o knjizi „Segestika i Siscija – od ruba imperija do provincijskog središta“
Nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu
Urednik: Ivan Drnić
Tekstovi:
Tomislav Bilić, Arheološki muzej u Zagrebu
Dragan Božić, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologiju, Ljubljana, Slovenija
Marko Dizdar, Institut za arheologiju u Zagrebu
Alka Domić Kunić, HAZU, Odsjek za arheologiju
Ivan Drnić, Arheološki muzej u Zagrebu
Danijel Dzino. Macquarie University, Sydney, Australia
Tomislav Jerončić Kaukal d.o.o.
Maris Mesarić Arheo Plan d.o.o.
Ivana Miletić Čakširan, Konzervatorski odjel u Sisku, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture
Ozren Novaković
Ante Paro
Ivan Radman-Livaja, Arheološki muzej u Zagrebu
Rosana Škrgulja, Gradski muzej Sisak
Asja Tonc, Institut za arheologiju u Zagrebu
Prijevod na engleski: Ana Đukić i autori
Recenzenti: Andrej Gaspari, Jana Horvat, Peter Kos, Boštjan Laharnar, Ivana Ožanić Roguljić i Marjeta Šašel Kos
Crteži: Miljenka Galić, Hana Ivezić i Ivana Miletić Čakširan
Fotografije: Igor Krajcar i autori
294 strana, tvrdi uvez
ISBN: 978-953-6789-98-6
Maloprodajna cijena knjige: 250,00 kn.

Knjiga je ostvarena sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Hrvatska zaklada za znanost.

Predstavljanje knjige

Info:
AMZ PRESS

AMZ – 1. Festival arheološke knjige – FestArK (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu

1. Festival arheološke knjige – FestArK
9. – 13. travnja 2019
u Arheološkom muzeju u Zagrebu

U Arheološkom muzeju u Zagrebu od 9. do 13. travnja 2019. godine održat će se 1. Festival arheološke knjige – FestArK.

Arheološki muzej u Zagrebu organizira Festival arheološke knjige – FestArK u suradnji s partnerskim institucijama sa željom promicanja, kako objavljivanja, tako i čitanja arheološke literature.

Ciljevi festivala su ujediniti muzeje i ostale institucije koje se bave izdavaštvom arheološke literature, predstaviti svoj zainteresiranoj javnosti arheološke publikacije i promocija arheologije općenito.

1. Festival arheološke knjige FestArK 2019 okupio je 15 partnerskih institucija koje će tijekom održavanja festivala ponuditi svim zainteresiranim posjetiteljima arheološku literaturu po promotivnim cijenama: Archaeolingua Foundation, Archaeopress Publishing, Arheološki muzej Istre, Arheološki muzej Narona, Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Zadar, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatsko arheološko društvo, Institut za arheologiju, Književni krug Split, Meridijani, Muzej grada Kaštela, Muzej vučedolske kulture, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka i Sveučilište u Zadru – Sveučilišna knjižara Citadela.

Tijekom pet dana posjetitelji će moći besplatno posjetiti festival FestArK u Arheološkom muzeju u Zagrebu gdje će imati mogućnost prelistati, ali i kupiti arheološku literaturu po promotivnim cijenama, sudjelovati u programu festivala koji se sastoji od predstavljanja institucija i publikacija, zanimljivih predavanja, edukativnih radionica namijenjenih djeci i vodstva po stalnom postavu muzeja.

Vrijeme održavanja: 9. – 13. travanj 2019.
Radno vrijeme:
utorak, srijeda, petak i subota od 10 do 18 sati, četvrtak od 10 do 20 sati

Od 9. do 13. travnja ulaz u Arheološki muzej u Zagrebu i sudjelovanje u aktivnostima programa FestArK-a je besplatan za sve posjetitelje.

Program 1. Festivala arheološke knjige – FestArK 9. – 13. travnja 2019

Utorak, 9. travnja 2019.
11 – 12 sati – Stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja
12 – 13 sati – Predstavljanje monografije „Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia. Interdisciplinary approaches“ (Željko Miletić, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru; Goranka Lipovac Vrkljan i Ana Konestra, Institut za arheologiju)
17 – 18 sati – Predstavljanje Priručnika projekta „Od strukovnih zanimanja do kreativne industrije“ (Zorica Babić, Arheološki muzej u Zagrebu)
18 – 19 sati – Predavanje “Sopron” (Erzsebet Jerem, Institut za arheologiju Mađarske akademije znanosti, Archeolingua Foundation) -napomena: predavanje je na engleskom jeziku

Srijeda, 10. travnja 2019.
12:30 – 13:30 sati – Predavanje „Muzej vučedolske kulture i budući projekti“ (Dora Šimić, Muzej vučedolske kulture)
17 – 18 sati – Predstavljanje „Izdavaštvo Arheološkoga muzeja Zadar i njegov doprinos promociji arheologije“ (Marina Maruna, Arheološki muzej Zadar)

Četvrtak, 11. travnja 2019.
11 – 12 sati – Stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja
12 – 13 sati – Predstavljanje monografije „Crkva i zvono svetog Tome u Puli“ (Željko Ujčić i Tatjana Bradara, Arheološki muzej Istre)
18 – 19 sati – Predavanje „Antički Sikuli“ (Ivan Šuta, Muzej grada Kaštela)

Petak, 12. travnja 2019.
12 – 13 sati – Predstavljanje monografije „PAKOŠTANE – VELI ŠKOLJ: Kasnoantički brodolom u geološkom-geografskom i kulturno-povijesnom kontekstu“ (Irena Radić Rossi, Sveučilište u Zadru, Projekt AdriaS i Goranka Lipovac Vrkljan, Institut za arheologiju)

Subota, 13. travnja 2019.
10 – 18 sati – Radionice za djecu : Obuci halštatskog ratnika, Izradi svoj bookmark, Pišemo i čitamo hijeroglife, Zaigrajmo s knezom Branimirom i Back to 888!
11 – 12 sati – Predstavljanje ustanove “Arheološki muzej Narona“ (Toni Glučina, Arheološki muzej Narona)
13 – 14 sati – Predavanje „Arheologija u stvarnosti i arheologija na filmu“ (Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu)
14 – 15 sati – Stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja
15 – 16 sati – Predstavljanje kataloga izložbe „Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj“ (Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu; Tihomila Težak Gregl, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ina Miloglav, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Dragana Rajković Arheološki muzej Osijek) i
Predstavljanje publikacije za djecu „Šetnja kroz bakreno doba“ (Zorica Babić, Arheološki muzej u Zagrebu)

Festival arheološke knjige

Info:
AMZ PRESS

Zbornik – Croatia at the Crossroads (prikaz Vendi Jukić Buča)

Archaeopress Publishing Ltd, Oxford, 2016.
Web
Jezik: engleski
Stranica: 271
ISBN 978-1-78491-530-8
ISBN 978-1-78491-5315 (e-Pdf)
Galerija fotografija [foto: VJB]

Publikacija je dostupna u print i e-verziji. Obje verzije moguće je kupiti online: http://www.archaeopress.com/Public/displayProductDetail.asp?id=%7BC3D195D7-F3E0-4978-A8E2-1102FE8437F9%7D

Naslovnica Zbornika. Foto: VJB.

Zbornik ‘Croatia at the Crossroads – A consideration of archaeological and historical connectivity’ okuplja članke predavanja predstavljena tijekom arheološke konferencije (Europe House, 24. – 25. lipnja 2013.) organizirane u okviru festivala održanog s ciljem obilježavanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju 1. 7. 2013. godine. Trodnevni festival društveih i kulturnih priredbi organiziralo je Britansko-hrvatsko društvo (British Croatian Society).

It was decided that the conference should not simply address the question of ‘recent archaeological work in Croatia’, even though this would have raised interesting questions concerning the state and condition of the archaeological discipline in Croatia. Instead it was considered to be more in tune with the spirit of the festival for the conference to consider the role which Croatia, or the lands of Croatia, had played as a conduit or connector in archaeological and historical periods between peoples, cultures and religions of northern and southern, western and eastern Europe. After all, Croatia is situated in central Europe and often stated to be positioned along the dividing or ‘fault’ lines of Roman and Byzantine, Ottoman and Christian cultures.

Iz Preface-a, David Davison, Chairman, British-Croatian Society, 2003-2010

Urednici Zbornika su David Davison, Vince Gaffney, Preston Miracle i Jo Sofaer.

Konferencija je prezentirala socijalne i kulturne poveznice hrvatske arheologije sa širom regijom kroz interdisciplinarne sadržaje i istraživanja. Naglasak je na arheološkom, povijesnom i geografskom položaju Hrvatske na području Europe i u okviru Europske unije.

Popis članaka

Preface (David Davison)

Foreword (urednici David Davison, Vince Gaffney, Preston Miracle i Jo Sofaer)

Ivor Janković, Fred H. Smith ‘Interactions in the Old Stone Age: Possible Scenarios Using the Vindija Biological Evidence’
This paper discusses the Neanderthal sequence from the Vindija cave, Croatia in the light of three main models of modern human origins. Over the last three decades these models have undergone much change, as new dates, fossils, cultural and genetic data became available. Vindija cave has yielded one of the latest Neandertal samples in Europe, and recent successful reconstruction of Neanderthal genome is based largely on three bones from this site. Thus, the remains from Vindija play a major role in any attempt to understand complex and dynamic patterns of biological and behavioural patterns of late Neandertals and their demise.

Ivor Karavanić ‘Contacts and Connections in Late Middle and Early Upper Palaeolithic Croatia’
This paper presents the most important late Middle and early Upper Palaeolithic sites in different regions of Croatia (Hrvatsko zagorje, Gorski kotar and Istria, Dalmatia). While there is evidence of contact between different groups of hunter-gatherers during the Middle/Upper Palaeolithic transition from Vindija Cave in continental (NW) Croatia, there is no such evidence in the Adriatic region. The first evidence of contacts between continental and Adriatic regions of Croatia comes from later periods (late Epigravettian, Mesolithic)

Dario Vujević ‘Adriatic Connections: Exploring Relationships from the Middle Palaeolithic to the Mesolithic’
The contribution explores cultural similarities and possible connections between the Palaeolithic sites on both sides of the Adriatic Sea. In the period from the Middle Palaeolithic Mousterian and through the Upper Palaeolithic Epigravettian Adriatic basin was not a barrier, but a connection of two presently separate geographical features: Italian peninsula and the Eastern Adriatic coast. Sites correspond closely in terms of economy, raw material choice, as well as typological and technological characteristics of artefacts, indicating a wide area of mobility.

Darko Komšo ‘The Mesolithic in Croatia’
Over the past five decades, the Mesolithic in Croatia has been recorded at numerous sites, some quite interesting and rich in various materials, even though others were improperly interpreted. Since the only true synthesis of this period was written as far back as 1979, the intention underlying this paper is to provide an overview of the changes which occurred in research conducted in the meantime, and to present the current status of knowledge on the Mesolithic in Croatia. The focus is placed on a critical overview and brief description of all recorded Mesolithic sites and the compilation of a list with all available literature. (…)

Jacqueline Balen ‘The Development of Eneolithic Cultures Between the Sava and Drava Rivers’
The eastern Croatian region occupies the southwestern part of the Panonian Basin and the eastern part of the area between the rivers Sava and Drava. This area as an enclosed geomorphic unity, its location and natural roads, fluvial valleys and waterways is closely associated with the adjacent areas. During the Copper Age in northern Croatian (more specifically in the area bounded by the rivers Sava, Drava and Danube) we can continuously follow the development of major cultures, such as the Lasinja, Retz-Gajary, Baden, Kostolac and Vučedol. However during this period there are also influences (and/or the presence) of some additional cultures, such as the Lengvel and Bodrogkeresztur.

Helena Tomas ‘Croatia and the Crossroads of Early Greek Seafarers’
The earliest Greek seafarers to reach the coasts of the Adriatic date from the Late Bronze Age, and are better known as the Mycenaeans. They were skillful and adventurous traders who knew no geographical limits in their search for raw materials around the Mediterranean basin. Indications of their presence have been discovered all over the eastern and central Mediterranean, with some hints even in the western portion of the basin. Numerous sites with Mycenaean material, primarily pottery, have likewise been identified along the western coast of the Adriatic, reaching all the way to the Po Valley. (…)

Sanjin Mihelić ‘Multiculturalists Before We Knew It: Keeping Pace with Bronze Age Trends’
The paper discusses current approaches and possible alternatives in correlating spatially bounded distributions in the Middle Danube area in Croatia, Hungary and Serbia with our notions of prehistoric identities based in the study a number of elements of presumptive relevance in the self-conceptualization and expression of social identity. This is juxtaposed to the conceptual framework that reserves the pride of place in the phenomenology of bearers of collective identity for archaeological cultures as the basic units of study, pointing out some of the limitations of this approach.

Darko Maričević ‘Clay Birds as Religious Objects and Works of Craft in the Bronze Age and the Early Iron Age of the Balkans and the Carpathian Basin’
During the Bronze Age and the Early Iron Age many European communities adopted similar iconographic themes through shared cosmological understanding of the world and perhaps religious practice too. Different combinations of solar, anthropomorphic and ornithomorphic imagery, in particular, occur repeatedly in different locations at different times during this period, not least along the southern margins of the Carpathian Basin and the northern Balkans. (…)

Hrvoje Potrebica ‘The Princess of the Crossroads – The Early Iron Age in Northern Croatia’
The diverse and intensive dynamics of the cultural development were caused by the exceptional geographic diversity of Croatia’s territory In the majority of archaeological periods, Croatia or some of its parts were liminal areas for various archaeological contexts. One of the best examples of this is the Iron Age in northern Croatia. Although five distinct cultural groups were identified in this area in modern archaeological literature, the Kaptol cultural group is the key cultural phenomenon of the Early Iron Age in Northern Croatia. (…)

Vedran Barbari ‘Indigenous Pottery in Dalmatia During the Last Millennium BC’
In this paper an attempt is made to define and clarify some issues on the indigenous pottery present in the area of Dalmatia during the last millennium BC. The area of Dalmatia covers large part of the eastern Adriatic cost, from the mountain Velebit in the north down to the Boa Kotorska bay in the south. Indigenous pottery fragments make up by far the largest portion of all the finds from the Iron Age settlement excavations in the area, but no elaborate attempts have been made so far in studying this class of archaeological finds.

Branko Kirigin ‘Salona and the Sea – Some Observations’
The maritime aspects of Salona, the capital of the Roman province of Dalmatia, has been totally ignored in scholarship. This paper deals with the geography; why Salona and not Split; the origin of Salona; the port of Salona; and the problems if how trade sailing boats navigated within the Bay of Kaštela, coping with winds and other dangers. (…)

Branka Migotti ‘Interaction Between Incomers and Autochthons on Roman Funerary Stones from the Croatian Region of Pannonia (1st-4th Centuries)’
It appears that the volume indicators (i.e. routes and channels of communication manifest through trade, technological transfer, artistic influence, religion, conflict, etc.) for the Roman period can be very conveniently illustrated by a selection of funerary stones, especially those featuring both portraits and epitaphs. Although a Roman conception in itself, the funerary stone soon became a means of display of various interactions between local Pannonians and both the Romans and incomers from other areas of the Empire.

Ivan Radman-Livaja ‘Immigrants from Other Areas of the Roman Empire Documented on Siscia Lead Tags’
While most Roman lead tags from Siscia kept in the Greek and Roman Department of the Zagreb Archaeological Museum contain information about individuals who appear to be clients of local fuller and dyers, some also provide more or less credible data about those clients’ likely origins. Inscriptions normally specify information about the garments, the service to be completed and the amount of money asked for payment, but the craftsmen also had to know to whom to return the merchandise. (…)

Ante Škegro ‘New Knowledge on Certain Early Christian Dioceses in the Eastern Adriatic Region’
The results are presented of the most recent research into Early Christian dioceses in the regions that were part of the Roman province of Dalmatia. It has come to light that four of these, having been cited in the literature from the time of Daniele Farlati (1690-1773) to the present, did not exist; eight dioceses had seats in places located along the eastern Adriatic maritime route (Salona, Iader, Arba, Epitaurum, Catharum, Scardona, Senia, and Muccurum); bishops of three dioceses resided in settlements located along the main road from Aquileia (northeastern Italy) to Constantinople (Byzantine capital) in the eastern Adriatic hinterland (Naronitan, Sarsenterensis, Ludroennsis). (…)

Ante Milošević ‘The K-type Sword from Koljane in Dalmatia as Possible Evidence for the Arrival of Croats at the End of the 8th Century’
During the last decade several interesting pieces of weaponry and military fear have been found in the valley of the Cetina river. In general, they exhibit morphological and typological features typical for the early Carolingian times. Among such finds is a sword with silver belt buckle from Koljani, which is a third such find coming from the small area around Vrlika, situated in the hinterland of Dalmatia. It can be argued that the sword represents a good from an unknown grave which has now been obscured by the artificial lake created for the hydro-power station Peruča. (…)

Irena Radić Rossi, Mariangela Nicolardi, Katarina Batur ‘The Gnalić Shipwreck Microcosm of the Late Renaissance World’
In the early 1960s, local divers discovered an outstanding shipwreck site, near the small island of Gnalić at the south-western entrance of the Pašman Channel. Subsequently, several archaeological interventions in the late 1960s and early 1970s, and one in 1996, rescued part of the archaeological remains of a large merchantman, dated to the late 16th century. The extent of the site and he excellent preservation of the ship remains and its cargo make it one of the most interesting post-mediaeval shipwrecks known. (…)

Dora Bošković ‘Weapons of the Military Frontier in Croatia from the End of the 17th to the End of the 19th Century – Combat Equipment and Emblems of Rank’
In the period from the 17th until the second half of the 19th century the territory of today’s southern and southeastern Croatia was the borderland of the Habsburg Monarchy, neighbouring the Ottoman Empire and Venetian Republic. In that borderland – known as the Military Border or Triple border (Triplex confinium) – three completely different civilizations interfered, mingled and pervaded. (…)

Publikacija je velikih dimenzija. Sadrži brojne fotografije u boji, crteže, table i karte.

Zahvaljujem izdavaču Archaeopress-u na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Oxford, 30. 1. 2018.