DISCLAIMER

 

Odricanje od odgovornosti (Disclaimer)

Arheologija.hr internetska je stranica otvorenog sadržaja kojoj je cilj posjetiteljima pružiti informacije vezane za arheologiju u Hrvatskoj i u svijetu.

Informacije pružene na ovim stranicama temelje se na informacijama koje su dostupne javnosti. Arheologija.hr u najvećoj mogućoj mjeri pokušala je osigurati pouzdanost objavljenih informacija, kao i pri odabiru izvora informacija koji su korišteni.

Svi potpisani tekstovi i fotografije su autorski. Sva prava su pridržana.

Autorski tekstovi i baze podataka ne mogu se reproducirati, distribuirati ili objavljivati od strane bilo koga, za bilo koju svrhu bez prethodne izričite suglasnosti Uredništva i/ili Izdavača (molimo kontaktirajte arheologija[@]arheologija.hr).

Fotografije koje nisu potpisane, novinarski su materijal odobren za objavljivanje od strane institucije čije su vlasništvo.

Arheologija.hr ne preuzima odgovornost koja proizlazi iz korištenja internetske stranice te nije odgovorna za gubitak ili štetu koja uključuje posljednični gubitak ili štetu nanesenu korisniku informacija s internetske stranice. Internetsku stranicu koristite (uključujući poveznice na treće osobe) isključivo na vlastiti rizik i isključivo ste sami odgovorni za odgovorajuću zaštitu svojih podataka i opreme.

Arheologija.hr sadrži poveznice na druge internetske stranice trećih osoba, a vlasnici tih stranica na koje se dolazi poveznicama odgovorni su za svoje sadržaje.

Portal Arheologija.hr i njegovi suradnici ne vrše javnu funkciju servisa tumačenja, datacije ili tipološkog određenja arheoloških artefakata. Portal nije službeno nacionalno arheološko glasilo već je produkt nadarenih i aktivnih pojedinaca koji, iako se radi o stručnjacima, nisu u poziciji analizirati arheološke artefakte, pronađene ili na bilo koji drugi način pridošle u privatno vlasništvo drugih pojedinaca na temelju fotografija i opisa. Upite ovog tipa pristigle e-mailovima te preko Facebooka ne razmatramo. Savjetujemo da se artefakt odnese na uvid lokalnim arheološkim stručnjacima, muzejskim djelatnicima i sl., upozntih s arheologijom područja s kojeg potječe, kako bi se o njemu dobile podrobnije informacije.

Za  informacije koje nam ustupite putem kontakt obrazaca ne odgovoramo.