Oxford

Ljubljana

Zagreb

VAŽNO: Molimo pročitati prije slanja poruke putem e-maila ili kontakt obrasca

Portal Arheologija.hr i njegovi suradnici ne vrše javnu funkciju servisa tumačenja, datacije ili tipološkog određenja arheoloških artefakata. Portal nije službeno nacionalno arheološko glasilo već je produkt nadarenih i aktivnih pojedinaca koji, iako se radi o stručnjacima, nisu u poziciji analizirati arheološke artefakte, pronađene ili na bilo koji drugi način pridošle u privatno vlasništvo drugih pojedinaca na temelju fotografija i opisa. Upite ovog tipa pristigle e-mailovima te preko Facebooka ne razmatramo. Savjetujemo da se artefakt odnese na uvid lokalnim arheološkim stručnjacima, muzejskim djelatnicima i sl., upozntih s arheologijom područja s kojeg potječe, kako bi se o njemu dobile podrobnije informacije.

Kontakt

13 + 6 =

Arheologija.hr

Oxford | Zagreb | Ljubljana

E-mail: arheologija[@]arheologija.hr