NMS – Častna omemba za Prve kralje Evrope v Belfastu na Irskem [PRESS]

Na otvoritveni slovesnosti 29. konference Evropskega združenja arheologov, ki je med 30. 8. in 2. 9. 2023 potekala v Belfastu na Severnem Irskem, so razglasili prejemnike priznanj za dosežke na področju arheološke dediščine (European Archaeological Heritage Prize). Vsako leto jih podeljuje Evropsko združenje arheologov. Več o nagradi in letošnjih nagrajencih preberite tukaj.

Mednarodna ekipa razstave Prvi kralji Evrope (First Kings of Europe), pri kateri s svojimi arheološkimi predmeti sodeluje tudi Narodni muzej Slovenije, si je za organizacijo izjemno zahtevnega projekta prislužila častno omembo komisije. Svoje moči so združili raziskovalci in muzejski strokovnjaki 26 muzejev iz kar 11 držav jugovzhodne Evrope.

Razstava ponuja vpogled v raznolike zbirke nakita, orožja, orodja, ritualnih skulptur in drugih arheoloških predmetov, ki jih hranijo sodelujoči muzeji z območja jugovzhodne Evrope. Posamezni sklopi so razporejeni kronološko, od mlajše kamene dobe, neolitika, do železne dobe. S svojo bogato arheološko dediščino se predstavljajo: Slovenija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija, Romunija in Srbija.

Dr. Peter Turk, kustos za prazgodovino v Narodnem muzeju Slovenije: »Ta sijajna razstava nas spominja, da je bila prav jugovzhodna Evropa prostor najstarejše človekove stalne poselitve v Evropi že konec 7. tisočletja pr. n. št., obenem pa prostor, v katerem so se od 5. tisočletja pr. n. št. naprej kot prve na evropskih tleh oblikovale najstarejše vladarske družbe, vse do najstarejših državnih oblik in navsezadnje helenistične civilizacije v 4. in 3. stoletju pr. n. št. Prispevek Narodnega muzeja Slovenije k veliki razstavi o prvih evropskih vladarjih odraža pomen našega prostora v pozni bronasti dobi, ko je s pomembnimi zakladi, kakršen je tisti iz Dragomlja, soustvarjal zapleteno evropsko metalurško proizvodno in izmenjalno mrežo. Z njo so vzdrževali tesne stike z osrednjim in vzhodnim Sredozemljem kot središčem tedanje visoke civilizacije, obenem pa so domače in sosednje regije oskrbovali z bakrom in bronom kot najpomembnejšima dejavnikoma tedanje izmenjave. V starejši železni dobi so se tudi na ozemlju današnje Slovenije razvila pomembna središča evropske elite, ki so z izjemnimi izdelki, kot so kompleksno izdelane steklene jagode iz Podzemlja, bronasta dvogrebenasta čelada z Magdalenske gore in figuralna situla iz Valične vasi, izkazovale svoj visok status.«

Razstava je trenutno na ogled v Združenih državah Amerike, v chicaškem Naravoslovnem muzeju (Field Museum), prihodnje leto se seli v Kanado (Canadian Museum of History, Gatineau-Ottawa), v Evropo prihaja leta 2025, najverjetneje si jo bomo lahko ogledali v madžarskem Narodnem muzeju v Budimpešti.

Fotografija računalniškega zaslona z video prenosom umeščanja predmetov v vitrine
Virtualno nadzorovanje postavljanja razstave (foto: Peter Turk, Narodni muzej Slovenije)
Zajem zaslona z video prenosom umeščanja predmetov v vitrine
Virtualno nadzorovanje postavljanja razstave (zajem zaslona: Peter Turk, Narodni muzej Slovenije)

Virtualno nadzorovanje postavljanja razstave

Kustos dr. Peter Turk je pri postavitvi slovenskega dela razstave v Ameriki sodeloval virtualno. »Vsak predmet, ki so ga polagali v vitrino, sem lahko po neposredni video zvezi pregledal, preveril, kakšno je nadzorovano klimatsko okolje in ali je imobiliziran dobro prestal pot, in konec koncev sodeloval pri odločanju o njegovem mestu v vitrini«, pravi dr. Peter Turk. »Če bo razstava res tako blizu, praktično v naši soseščini, bomo seveda sodelovali pri njenem postavljanju«, še dodaja dr. Turk.

Starejša železna doba je »ustoličila« prve vladarje na ozemlju današnje Slovenije

»Pomen našega prostora je skozi celotno prazgodovino nedvomno v veliki meri določal njegov geografski položaj, se pravi mesto stičišča poti med Balkanom in Alpami, med Panonijo in Sredozemljem. A to je zgolj predpogoj, potencial za ploden, kreativen razvoj. Tak družbeni razvoj na ozemlju današnje Slovenije prepoznavamo konec 2. tisočletja pr. n. št., ko so se intenzivni izmenjalni in migracijski stiki z bližnjimi in oddaljenimi regijami prepletali z domačo demografsko prosperiteto, ki je v prvi polovici in sredi 1. tisočletja pr. n. št. tudi pri nas vodila v razvoj t. i. vladarske družbe. V času starejše železne dobe imamo torej tudi pri nas opraviti s kompleksno, močno hierarhizirano družbo, s številnimi posrednimi in neposrednimi stiki s sočasno arhajsko, klasično in helenistično civilizacijo sredozemskega sveta. Glede na bogastvo, raznovrstnost in glede na slikovno govorico pridatkov v njihovih grobovih sklepamo, da so bili naši tedanji vladarji nosilci tako vojaške in politične kot tudi verske oblasti,« še pove dr. Turk.
NMS PRESS

NMSL – Vabilo na predstavitev nove monografije iz serije KiM: From Ocra to Albion / Od Okre do Albijske gore (PRESS)

V petek, 6. maja, vas ob 11. uri vabimo v Narodni muzej Slovenije (Muzejska 1) na predstavitev nove monografije iz serije Katalogi in monografije 45

FROM OCRA TO ALBION / OD OKRE DO ALBIJSKE GORE

Avtor: Boštjan Laharnar
S prispevkom Luke Repanška o etimološki interpretaciji imen Okra in Albijska gora

Na predstavitvi bodo sodelovali:

  • dr. Pavel Car,
  • dr. Boštjan Laharnar,
  • dr. Peter Turk in
  • zasl. prof. ddr. Mitja Guštin.

Več o monografiji:

Gori Nanos in Snežnik sta ključni topografski orientacijski točki in dajeta notranjski pokrajini pomemben pečat. Uvrščata se med tiste geografske pojme, o katerih so se ohranili najzgodnejši zapisi o današnjem slovenskem prostoru. Antični pisni viri na stičišču med Julijskimi Alpami in Dinarskim gorstvom beležijo ime Okra, ki je hkrati označevalo prelaz (območje Razdrtega), goro (Nanos) in naselbino (morda Grad pri Šmihelu pod Nanosom). Strabon, grški zgodovinar in geograf (rojen leta 64 ali 63 pr. n. št., umrl leta 24 n. št.), v zvezi z Okro omenja tudi gorsko ime Albion, ki v prvi vrsti označuje Snežnik.

Zdi se, da je bil prvi poselitveni vrh na Notranjskem v pozni bronasti dobi. Zadnje desetletje so odkrili več poznobronastodobnih najdišč v nižinah. V ta čas datiramo nekatere posamične najdbe iz jamskih najdišč in z gradišč ali njihove okolice.

Gradnja in razvoj gradišč sta dosegla vrh v železni dobi. Nekatera so ostala obljudena v rimski dobi, z zatonom rimske države pa so opustili tudi ta.

Mejnik v preučevanju preteklosti Notranjske je bil začetek uporabe podatkov zračnega laserskega skeniranja zemeljskega površja oz. lidarja v arheologiji Slovenije. Rezultati arheoloških analiz lidarskih podatkov so nam omogočili ne le vpogled v tlorise gradišč, ampak tudi gradiščno krajino. Slikovni prikazi izvrednotenih lidarskih podatkov in njihova arheološka interpretacija so sestavni del topografskih opisov najdišč, ki jih obravnavamo v 3. poglavju.

Med posamičnimi najdbami z notranjskih najdišč, ki jih predstavljamo v knjigi, prevladujejo fibule in druge vrste nakita, orodje, orožje in vojaška oprema, odlomki kovinskih posod ter novci.

Tipološki in kronološki analizi najdb je namenjen velik del 4. poglavja. Njeni izsledki in interpretacija najdb so nas vodili pri kronološki opredelitvi ter določitvi trajanja uporabe arheoloških najdišč. Skušali smo jih razumeti v okviru širše arheološke in zgodovinske podobe, s poudarkom na obdobju prehoda iz mlajše železne v rimsko dobo. Ugotovitve in glavne poudarke o železni in rimski dobi na Notranjskem smo ovrednotili in povzeli v sklepnem poglavju.

Vsebina (pdf, 235 KB)

Info:
NMSL PRESS

NMSL – Predstavitev monografije Od Okre do Albijske gore (PRESS)

Vljudno vas vabimo na predstavitev 45. monografije iz serije Katalogi in monografije:

From Ocra to Albion / Od Okre do Albijske gore 


Avtor: Boštjan Laharnar 
S prispevkom Luke Repanška o etimološki interpretaciji imen Okra in Albijska gora

Na predstavitvi bodo sodelovali:

  • dr. Pavel Car,
  • dr. Boštjan Laharnar,
  • dr. Peter Turk in
  • zasl. prof. ddr. Mitja Guštin.

Info:
NMSL PRESS

NMSL – Nakit: ženska noša skozi tisočletja (PRESS)

Tematski vodeni ogled ob Slovenskem tednu nakita 2022

V sklopu Slovenskega tedna nakita 2022 vas vljudno vabimo na tematski vodeni ogled stalne razstave Zgodbe s stičišča svetov in občasne razstave Zlata sled.

Nakit, s katerim se kitimo že od nekdaj, ni samo odraz mode, temveč tudi izraz identitete, statusa, vere in načina življenja. Občudovali bomo bolj ali manj razkošne oprave žensk od prazgodovine do devetdesetih let prejšnjega stoletja: od skromnih kamenodobnih obeskov, prek čudovitih jantarnih in steklenih ogrlic in zlatih diademov iz železne dobe do sodobnega oblikovanja nakita.

Vodi Petra Brodar, univerzitetna diplomirana arheologinja.

Vstop prost.
Priporočamo predhodne prijave na arheozabava@nms.si.


Bogastvo steklenih in jantarnih izdelkov iz starejše železne dobe (6. do 5. stoletje pr. Kr.).

Info:
NMSL PRESS

NMSL – Vabilo muzejskim sodelavcem: Industrijski forum – digitalne rešitve za muzejske predstavitve (PRESS)

Vabimo vas na ekskluziven dogodek, namenjen povezovanju kustosov slovenskih muzejev in galerij ter podjetij, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami digitalnih vizualizacij

INDUSTRIJSKI FORUM v torek, 19. aprila 2022, ob 10. uri v Narodni muzej Slovenije (Muzejska 1, Ljubljana).

Družili se bomo s predstavniki desetih vodilnih podjetij s področja izdelave različnih vizualizacij (VR, AR) in drugih digitalnih rešitev za muzejske predstavitve (360° fotografija, virtualne razstave)  ter spoznavali njihove rešitve.

Dogodek poteka v okviru projekta Arheološke eKrajine Podonavja. Na kratko bomo predstavili projekt in strategije za izdelavo digitalnih rekonstrukcij in vizualizacij arheološke dediščine, ki smo jih razvili v okviru projekta. Pojasnili bomo tudi postopek izdelave vizualizacije Ulake, železnodobnega najdišča na Notranjskem, glavne teme novega dela stalne muzejske razstave z naslovom ZGODBE IZ DAVNINE. Potovanje v nekdanje pokrajine.

Na razstavi bodo prikazane najnovejše vizualizacije edinstvene arheološke krajine v deželah ob reki Donavi, ki smo jih v okviru projekta pripravili partnerji iz devetih evropskih držav. Razstava bo za udeležence tudi predpremierno na ogled.

Program dogodka najdete v prilogi, na tej povezavi pa si oglejte utrinek virtualnega doživetja.

Info:
NMSL PRESS

NMSL – Novinarska konferenca ob praznovanju Mednarodnega leta stekla 2022 (PRESS)

Spoštovani,

v četrtek, 17. februarja 2022., ob 11.00 vljudno vabljeni v Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, na novinarsko konferenco ob praznovanju Mednarodnega leta stekla 2022, kjer bodo:

prof. dr. Irena Lazar s Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, doc. ddr. Mateja Kos iz Narodnega muzeja Slovenije, doc. dr. Valentina Bevc Varl iz Pokrajinskega muzeja Maribor ter Bernarda Županek, muzejska svetnica, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana ter avtorica razstave Krhko bogastvo iz emonskih grobov

spregovorile o tem, kaj je Mednarodno leto stekla 2022, kdo ga je razglasil ter katere razstave in dogodke so in bodo ob tej priložnosti pripravile sodelujoče ustanove v Sloveniji. Med njimi je tudi v zakladnici Mestnega muzeja pravkar odprta razstava rimskega stekla in modre posode, ki je bila na portalu (Ne)odkrita arheologija Ljubljane proglašena za arheološko najdbo leta 2021.

Vljudno vabljeni na novinarsko konferenco ter na ogled razstave Krhko bogastvo iz emonskih grobov.

Info:
NMSL PRESS