IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 49 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #49  11. 3. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Okrugli stol

Recentna arheološka istraživanja u Vukovarsko-srijemskoj županije

20. ožujka 2019. g.
Gradski muzej Vinkovci
Zgrada Arheološkog odjela
Round table
  

Recent archaeological research in Vukovar-Syrmian County

March 20th 2019
Vinkovci Municipal Museum
Archaeology department building

Arheološki odjel Gradskoga Muzeja Vinkovci i Institut za arheologiju 20. ožujka 2019. godine u Vinkovcima organiziraju predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja koja su provedena na prostoru Vukovarsko-srijemske županije tijekom 2018. godine, s naglaskom na pokretne nalaze. S obzirom da se radi o području na kojem su otkrivena brojna arheološka nalazišta iz svih razdoblja i na kojem se provode mnogobrojna sustavna i zaštitna istraživanja te terenski pregledi, želja nam je okupiti sve istraživače kako bi razmijenili spoznaje o dosadašnjim rezultatima, posebno otkrivenim kontekstima kao i prikupljenim pokretnim nalazima.Program je dostupan ovdje.

Archaeological Department of Vinkovci Municipal Museum and the Institute of Archaeology in Zagreb are organising, on March 20th 2019 in Vinkovci, presentation of the results of archaeological excavations carried out in Vukovar-Syrmian County in 2018, with emphasis on small finds. Considering that this is an area with many archaeological sites from all time periods and with numerous field surveys, systematic and rescue excavations being carried out, our goal is to give opportunity to all the researchers to exchange and compare research results, particularly find contexts and collected small finds.The programme is available here.

Krajolici

RadionicaČetvrtak, 28. ožujka 2019
Dipartimento di beni culturali (DBC), Ravenna
Palazzo Strocchi, Via degli Ariani 1
Od 10:00 sati.

Landscape

  
Workshop
Thursday, March 28, 2019
Dipartimento di beni culturali (DBC), Ravenna
Palazzo Strocchi, Via degli Ariani 1
From 10 AM
Suradnjom više institucija Alma mater – Sveučilišta u Bologni (ISA, Scuola superiore di studi sulla città e il territorio), Fondazione Flaminie i Instituta za arheologiju, u Ravenni će biti održana radionica koja tematizira Jadranske krajolike na razmeđi antike i srednjeg vijeka na području Istre, Dalmacije i Romagne.
Organizatori workshopa su prof. Enrico Cirelli (DiSCi, UniBo) i dr. sc. Ana Konestra (Iarh), a sudjelovat će kolege iz Italije i Hrvatske. Program će uskoro biti dostupan na stranicama Instituta.
Through a collaboration of various institutions of the Alma mater – University of Bologna (ISA, Scuola superiore di studi sulla città e il territorio), the Fondazione Flaminia and the Institute of Archaeology, Zagreb, a workshop dealing with the topic of landscapes between Antiquity and the Middle Ages in the Istrian, Dalmatian and Romagna areas will be held at Ravenna.
The organiser of the workshop are prof. Enrico Cirelli (DiSCi, UniBo) and Ana Konestra, PhD (Iarh), while colleagues from both Italy and Croatia will be attending. The programme will soon be available on the Institute’s web pages.

Održano

Past Events

Promocija knjige

PRAETORIA LONGE LATEQUE LUCENTIA.
Zbornik radova posvećen Vlasti Begović povodom 65. obljetnice života,
Zbornik Instituta za arheologiju 8
Petak, 1. ožujka, 2019.
Knjižnica Instituta za arheologiju

Book presentation

PRAETORIA LONGE LATEQUE LUCENTIA
Proceedings dedicated to Vlasta Begović on the 65th anniversary of life,
Serta Instituti archeologici 8

Friday, 1th March, 2019.
Library of the Institute of Archaeology

Na Institutu za arheologiju predstavljen je novi, osmi u nizu zbornik radova Instituta za arheologiju u Zagrebu, ovog puta posvećen dugugodišnjoj djelatnici i znanstvenoj suradnici Instituta za arheologiju, dr. sc. Vlasti Begović. Knjigu su predstavili dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, recenzentica ovog izdanja i prof. emeritus dr. sc. Vladimir P. Goss te dr. sc. Vlasta Begović i dr. sc. Marinu Ugarković.
Događaj je bio iznimno uspješan i zahvaljujemo svima na dolasku.
At  Institute of archaeology in Zagreb the new, eighth volume of Serta Instituti Archaeologici, dedicated to  dr. Vlasta Begović, a long time member and a scientific advisor of the the Institute, was presented. Presenters were dr. Ivana Ožanić Roguljić, the reviewer of this edition and prof. emeritus dr. Vladimir P. Goss, along with  dr. Vlasta Begović and dr. Marina Ugarković.
The event was very successful and we thank all for coming.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter #48 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #48  7. 2. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Tematski doktorski seminar
Arheološki krajolici i identitetiPoštovani,

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na tematski doktorski seminar:
Prirodne znanosti u arheologiji – metode rekonstrukcije paleookoliša,
koji će se održati 12. veljače 2019. u 11 sati u knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Thematic doctoral seminar
Archaeological landscapes and identitiesDear colleagues,

The Institute of Archaeology has the pleasure to invite you to the thematic doctoral seminar:
Natural Sciences in Archaeology – methods of paleoenvironmental reconstruction, 
which will be held on February 12th 2019 at 11AM, at the Institute’s Library, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter #47 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #47  5. 2. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Okrugli stol

Avarsko doba – stvaranje interdisciplinarne perspektive

srijeda, 6. veljače 2019.
Knjižnica Instituta za arheologiju
Round table
  
Avar age-creating an interdisciplinary perspective

Wednesday, 6th February 2019
Library of the Institute of Archaeology

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na okrugli stol Avarsko doba – stvaranje interdisciplinarne perspektive koji će se održati 6.  Veljače 2019.g. u 11.00 sati u Knjižnici Instituta, u organizaciji Instituta za arheologiju i Instituta za antropologiju.

Raspored predavanja:
1.           Tamás Szeniczey , Department of Biological Anthropology, Eötvös Loránd University, Budapest
 Population changes and co-existence in eastern Transdanubia during the 6th to 8th centuries 
2.           Pia Šmalcelj Novaković, Institut za arheologiju, Zagreb
Važnost konjaničkog groba 215 s lokaliteta Privlaka-Gole njive za proučavanje avarskog doba u Srijemu
3.           Anita Rapan Papeša, Marko Dizdar, Andrea Rimpf; Gradski muzej Vinkovci, Institut za arheologiju, Muzej grada Iloka
  Rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja kasnoavrodobnog groblja Šarengrad –Klopare 2016.-2017
4.           Mario Novak, Institut za antropologiju, Zagreb
 Bioarheologija kasnoavarodobne populacije iz Šarengrada – preliminarni rezultati
5.           Anita Rapan Papeša, Gradski muzej Vinkovci
 Rezultati arheološkog i interdisciplinarnih istraživanja na primjeru kasnoavarodobnog groblja u Nuštru
Veselimo se Vašem dolasku!

The Institute of Archaeology is pleased to invite You to the round table Avar age-creating an interdisciplinary perspective, organized by Institute of Archaeology and Institute of Anthropology which will be held on  February 6th, 2019 at 11 am at the Institute’s Library.

List of lectures:
1.         Tamás Szeniczey , Department of Biological Anthropology, Eötvös Loránd University, Budapest
 Population changes and co-existence in eastern Transdanubia during the 6th to 8th centuries 
2.         Pia Šmalcelj Novaković, Institute of Archaeology, Zagreb
Importance of equestrian grave 215 from Privlaka-Gole njive site for study of Avar-age Srijem
3.         Anita Rapan Papeša, Marko Dizdar, Andrea Rimpf; Municipal museum Vinkovci, Institute of Archaeology, Ilok Town Museum
Results of the rescue excavation on the Late Avar cemetery on the site Šarengrad – Klopare in 2016-2017.
4.         Mario Novak, Institut of Anthropology, Zagreb
Bioarchaeology of the Late Avar-age population from Šarengrad-preliminary results
5.         Anita Rapan Papeša, Gradski muzej Vinkovci
Results of archaeological and interdisciplinary research on example of Late Avar-age cemetery in Nuštar

We look forward to Your attendance!

Predavanje
Tehnologija i gospodarstvo
Transformations of the Istrian landscape from Antiquity into the Middle Ages in light of recent archaeological research26. veljače 2019. g., 17.30h
Institute of Advanced Studies, Alma Mater – Sveučilište u Bologni
Sala Rossa, Palazzo Marchesini, via Marsala 26, Bologna
Lecture
Technology and economy
  
Transformations of the Istrian landscape from Antiquity into the Middle Ages in light of recent archaeological research

26th Februrary 2019, 17.30 PM
Institute of Advanced Studies, Alma Mater – University of Bologna
Sala Rossa, Palazzo Marchesini, Marsala street 26, Bologna

U sklopu ISA Visiting fellowship Sveučilišta u Bologni, Ana Konestra održat će predavanje  o promjenama ruralnoga krajolika Istre tijekom kasnoantičkoga razdoblja, s posebnim osvrtom na istraživanja na lokalitetu Tar – Stancija Blek koja se provode suradnjom Instituta, Sveučilišta u Bologni i Zavičajnog muzeja poreštine.
As part of her ISA Visiting fellowship at the University of Bologna, Ana Konestra will present a lecture on the changes of the Istrian rural landscape during late Antiquity, having as starting point the research carried out at the site Tar – Stancija Blek  by the Institute in collaboration with the University of Bologna and the Poreč Heritage Museum.
Predavanje
Arheološki krajolici i identiteti
New reserch on ancient Trogir.
A joint Croatian-Austrian missionPonedjeljak, 4. ožujka 2019., 11h
Knjižnica Instituta za arheologiju
Lecture
archaeological landscapes and identities
New reserch on ancient Trogir.
A joint Croatian-Austrian mission
Monday, 4th March 2019, 11am
Library of the Institute of Archaeology

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na predavanje:

New reserch on ancient Trogir. A joint Croatian-Austrian mission

koje će se održati 4. ožujka 2019. u 11 sati u knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Tema predavanja biti će predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja koja su se tijekom veljače 2019. godine odvijala u centru Trogira (Ulica Matije Gupca 15), s posebnim naglaskom na pronalazak groblja iz ranosrednjovjekovnog razdoblja, u sklopu projekta „Trogir Time Travel“ – znanstveno-istraživačkog projekta u suradnji Muzeja grada Trogira, Instituta za arheologiju u Zagrebu i Austrijskog arheološkog instituta Austrijske akademije za znanost.

Predavanje će održati Lujana Paraman (Muzej grada Trogira), dr. Marina Ugarković i dr. Martin Steskal (Austrijski arheološki Institut Austrijske akademije za znanost).

Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da nam se pridruže!

The Institute of Archaeology has the pleasure to invite you to the lecture:

New reserch on ancient Trogir. A joint Croatian-Austrian mission

which will be held on March 4th 2019 at 11AM, at the Institute’s Library, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

The lecture will present new results of the archaeological excavations conducted during February 2019 in the centre of the city of Trogir, with emphasis on the discovery of Early Medeival cementery, within the  frameworks of the ”Trogir Through Time project”, a joint international project of the Trogir Town Museum, Institute of Archaeology in Zagreb and Austrian Archaeological Institute of the Austrian Academy of Science.

The lecture will be held by Lujana Paraman (Trogir Town Museum), dr. Marina Ugarković and dr. Martin Steskal (Austrian Archaeological Institute of the Austrian Academy of Science)

We invite all interested colleagues to join us at the lecture!

Projekti

Projects

Arheološki krajolici i ideniteti

Institut postaje partner na projektu Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, programski pravac 27 susjedstava – Otok Rab

2019. g.

Institute’s new partnership within the project Rijeka 2020 – European capital of culture, programme 27 Neighbourhoods – Rab island

2019
Suradnjom Centra za kulturu Lopar, Pučkog otvorenog učilišta Rab, TZ Rab i Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture osmišljen je projekt “Archaeological (t)races” koji se provodi unutar programskog pravca 27 susjedstava, a Institut za arheologiju uključit će se u projekt kroz istraživanja u sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Rab”.
Tijekom 2019. godine planirana je provedba niza pripremnih aktivnosti usmjerenih sistematizaciji, valorizaciji i prezentaciji najznačajnijih segmenata arheološke baštine otoka te njihovog povezivanja putem pješačkih i biciklističkih staza, kako bi se stvorili preduvjeti za inovativne edukativne aktivnosti koje se planiraju kroz 2020. g. Projekt se provodi u suradnji s Heritage Malta.
Thanks to the collaboration between the Lopar Culture Centre, the Rab Open University, Rab Tourist board and Rijeka 2020 – European capital of culture the project “Archaeological (t)races” has been established and is being conducted within the programme 27 Neighbourhoods. The Institute of archaeology will join them through its research within the project “Archaeological topography of the island of Rab”.
During 2019 a series of preparatory activities aimed at the systematization, valorisation and presentation of the island’s archaeological heritage will be carried out, as well as the establishment of connecting cycling and walking paths, thus creating the bases for the innovative educational activities planned for 2020. The project is carried out in collaboration with Heritage Malta.

Održano

Past Events

Popularizacija
Predavanje
ŽIVOT I SMRT ARISTOKRACIJE STARIJEGA ŽELJEZNOG DOBA– -Novosti iz Iron-Age-Danube projekta

23. 01.2019.

Popularisation
Lecture
LIFE AND DEATH OF THE EARLY IRON AGE ARISTOCRACY
-Novelties from the Iron-Age-Danube Project“23rd  January, 2019

U sklopu programa Gradskog muzeja Varaždin „Srijeda u muzeju“, viši znanstveni suradnik Instituta za arheologiju dr.sc. Saša Kovačević, i voditelj Eu projekta „Iron-Age Danube“, održao je u srijedu 23. siječnja 2019. godine, u Gradskom muzeju Varaždin (palača Herzer), predavanje pod nazivom

ŽIVOT I SMRT ARISTOKRACIJE STARIJEGA ŽELJEZNOG DOBA – Novosti iz Iron-Age-Danube projekta.

Na predavanju su prezentirani rezultati projektnih aktivnosti Eu projekta akronima “Iron-Age-Danube“, koji se provodi u okviru Interreg Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. i sufinancira iz fonda Europske unije (ERDF). Dr. Kovačević je također predstavio preliminarne rezultate zaštitnih arheoloških istraživanja grobnog humka „Gomila“ koji se nalazi u Arheološkoj zoni Jalžabet. Zaštitna arheološka istraživanja su se provodila od studenog 2017. do rujna 2018. godine, a u planu je i nastavak istraživanja.
Za navedeno predavanje organizirano u svrhu predstavljanja rezultata aktivnosti projekta „Iron-Age-Danube“, popularizaciju arheologije i predstavljanje razdoblja prapovijesti, starijeg željeznog doba široj javnosti, iskazalo je interes 62 sudionika.

Within the program of the Varaždin City Museum “Wednesday in the Museum”, senior research associate of the Institute of Archaeology Dr. Saša Kovačević, and also project leader of the “Iron Age Danube“ project, held in the Varaždin City Museum (Herzer Palace) a lecture titled

LIFE AND DEATH OF THE EARLY IRON AGE ARISTOCRACY-Novelities from the Iron-Age-Danube project,

on Wednesday, 23rd January 2019. At the lecture were presented achieved and planned results of the project activities of the “Iron- Age-Danube” project, Interreg DTP (DTP1-1-248-2.2), co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF). Dr. Kovačević also presented preliminary results of Rescue archaeological excavations of the burial mound (Tumulus) “Gomila” located in the Archaeological zone Jalžabet. Rescue archaeological excavations were conducted from November 2017 to September 2018, and the plan is to continue the research.
At the lecture organized for the general public with the purpose of presentation of the “Iron-Age-Danube“ project results, the popularization of Archaeology of the Early Iron Age and Prehistoric period, attended 62 participants.

 

Popularizacija

Radionica: Rad s totalnom stanicom i obrada podataka
22. i 23. 01.2019.

Popularisation

Workshop: Working with total station and processing data
22nd & 23rd  January, 2019
Arhindoks Instituta za arheologiju organizirao je radionicu Rad s totalnom stanicom i obrada podataka u trajanju od dva dana. Tijekom radionice vježbali smo postavljanje stanice, snimanje te prebacivanje podataka kao i pokazali osnove crtanja u AutoCAD-u.
Radionica je održana 22. i 23. 01.2019.

Info:
AIRH PRESS

IARH – Dani instituta za arheologiju, 29. siječnja 2018. godine (PRESS)

Dani instituta za arheologiju,  29. siječnja 2018. godine

Najava

Od najranijih razdoblja prapovijesti tekstilni predmeti čine sastavni dio svakodnevnog života čovjeka.  Međutim, tekstilni su predmeti zbog svog organskog podrijetla rijedak arheološki nalaz stoga su izvori za proučavanje arheološkog tekstila većinom vezani uz nalaze koji svjedoče o tehnologiji proizvodnje tekstila, pisane i ikonografske izvore. Proučavanje arheoloških tkanina i postupka  izrade otvara mogućnost novih spoznaja u širem društveno ekonomskom kontekstu života pojedine zajednice. Proizvodnja tekstila usko je vezana uz tehnološki napredak, indirektno ukazuje na pojedine gospodarske aktivnosti kao što su ovčarstvo ili uzgoj biljnih kultura za proizvodnju vlakana, trgovinu a može biti indikativna i za pitanja društvenog  i rodnog statusa pojedinca unutar zajednice kao i kulturnog identiteta zajednica u različitim arheološkim razdobljima.

Kroz predavanje posjetitelji će se upoznati s arheološkim izvorima vezanim uz proučavanje tekstila, suvremenim metodama proučavanja te razvojem tehnologije proizvodnje tekstila u prošlosti.

PROGRAM

10.00 h

  • Pozdravna riječ ravnatelja
  • PREDAVANJE:  Tena Karavidović: Tragovi tekstila u arheologiji
  • Dodjela priznanja Instituta za arheologiju

14.00 h RADIONICE :

  • TKALARIJE – demonstracija tehnike tkanja na rekonstrukciji vertikalnog tkalačkog stana na utege te radionica tkanja na drvenim okvirima. Sudionici će sa sobom moći ponijeti rukotvorine.
  • PRAPOVIJESNI (O)TISAK – otiskivanje motiva na tkaninu i kožu uz pomoć replika prapovijesnih keramičkih pintadera te izrada predmeta od tkanine. Korištena bojila napravljena su od prirodnih mineralnih i biljnih pigmenata. Sudionici će moći saznati odakle potječu pigmenti koji su korišteni u prapovijesti te što su to keramičke pintadere i čemu su mogle služiti.

Radionice su osmišljene u suradnji s:

Centar za eksperimentalnu arheologiju, Zagreb

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović

Pozivnica-DI2019.jpg

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 46 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #46  17. 1. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Tematski doktorski seminar
Tehnologija i gospodarstvo
Boje u arheologijiPonedjeljak, 28. siječnja 2019., 11h
Knjižnica Instituta za arheologiju

Thematic doctoral seminar
Technology and economy
  
Paints in archaeology
Monday, 28th January 2019, 11am
Library of the Institute of Archaeology

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na tematski doktorski seminar:

Boje u arheologiji

koji će se održati 28. siječnja 2019. u 11 sati u knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Na seminaru sudjeluju:
Katarina Batur, U potrazi za bojom u teretu broda potonulog kod Gnalića 1583.
Miona Miliša, Posljednji tragovi nekadašnjeg kolorita

Doktorski seminar posvećen je nalazu boja u potonulom brodu kod Gnalića, njihov doprinos poznavanju palete boja dostupnih tijekom renesanse te problemima detekcije i konsolidacije polikromije na kamenim spomenicima.
Istraživanje se provodi u okviru projekta AdriaS – Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje (IP-2014-02-8211), pod potporom Hrvatske zaklade za znanost.

Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da nam se pridruže!

The Institute of Archaeology has the pleasure to invite you to the thematic doctoral seminar:
Paints in archaeologywhich will be held on January 28th 2019 at 11AM, at the Institute’s Library, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Seminar’s lectures:
Katarina Batur, In search of colouring materials from the cargo of the ship sunk at Gnalić islet in 1583
Miona Miliša, The last traces of the former colour

Doctoral seminar is dedicated to finding paints in the cargo of a ship sunken at Gnalić, their contribution to knowledge of the colour palette available during the Renaissance, and the problems of detecting and consolidating polychromy on stone monuments.
Research is conducted in the scope of the project AdriaS – Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafering (IP-2014-02-8211), financed by Croatian Science Foundation.

We invite all interested colleagues to join us at the seminar!

Popularizacija
Dan Instituta za arheologiju
Utorak, 29. siječnja 2019.
Knjižnica Instituta za arheologiju
Popularization
  
Day of the Institute of Archaeology
Tuesday, 29th January 2019
Library of the Institute of Archaeology

10.00 h

  • Pozdravna riječ ravnatelja
  • PREDAVANJE: Tena Karavidović: Tragovi tekstila u arheologiji
  • Dodjela priznanja Instituta za arheologiju

14.00 h RADIONICE :

  • TKALARIJE – demonstracija tehnike tkanja na rekonstrukciji vertikalnog tkalačkog stana na utege te radionica tkanja na drvenim okvirima. Sudionici će sa sobom moći ponijeti rukotvorine.
  • PRAPOVIJESNI (O)TISAK – otiskivanje motiva na tkaninu i kožu uz pomoć replika prapovijesnih keramičkih pintadera te izrada predmeta od tkanine. Korištena bojila napravljena su od prirodnih mineralnih i biljnih pigmenata. Sudionici će moći saznati odakle potječu pigmenti koji su korišteni u prapovijesti te što su to keramičke pintadere i čemu su mogle služiti.

Radionice su osmišljene u suradnji s:
Centar za eksperimentalnu arheologiju, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović

 10.00 AM

• Welcoming speech by the Director
• LECTURE: Tena Karavidović: Traces of textiles in archeology
• Award of the Institute of Archeology, ceremony

14.00 h WORKSHOPS:

• TKALARIJE – demonstration of weaving techniques on the reconstruction of vertical weaving looms and  workshop of weaving on wooden frames. Participants will be able to bring finished handicrafts with them.
• PRAPOVIJESNI O(TISAK) – printing motifs on fabric and leather with the help of replicas of prehistoric ceramic pintaders and productions of items from fabric. The dyes used are made of natural mineral and herbal pigments. Participants will be able to find out where the pigments used in the past are from, what ceramic pintaders are and what they could serve for.

The workshops were designed in collaboration with:
Center for Experimental Archeology, Zagreb
University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, associate prof. dr. sc. Ana Sutlović

Terenska istraživanja

Field research

Arheološki krajolici i ideniteti

Lovas-ulica A. Starčevića

Studeni i prosinac 2018.

Archaeological landscapes and identitites

Lovas – A. Starčević street

November and December 2018
U okviru istraživačkoga projekta Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline / FEMINE (IP-06-2016-1749), koji se financira iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost, tijekom studenoga i prosinca 2018. godine provedena su probna arheološka iskopavanja u Lovasu u Srijemu. U Ulici A. Starčevića, u samome središtu Lovasa, otkriveno je biritualno groblje s početka mlađega željeznog doba, odnosno s kraja 4. st. pr. Kr. Pored ranolatenskoga paljevinskog ratničkog groba, izdvaja se nalaz bogato opremljenoga kosturnog groba žene s predmetima nošnje i nakita. Pronađene su brončane ranolatenske fibule, dok su na podlakticama bile brončane narukvice. Pokojnica je oko vrata nosila ogrlicu sastavljenu od staklenih perli. Radi se o prvome nalazu ranolatenskih grobova na prostoru istočne Hrvatske s poznatim kontekstima nalaza te pripadajućim kosturnim ostacima, koji su od izuzetne važnosti za provedbu interdisciplinarnih analiza koje slijede. Za provedbu iskopavanja zahvalni smo Općini Lovas te načelnici Tanji Cirba kao i vlasnici zemljišta na kojem su istraživanja provedena Danici Krpan. S obzirom na izuzetne rezultate probnih istraživanja, tijekom 2019. godine predviđen je i njihov nastavak.
Within the research project Iron Age Female Identities in the Southern CarpathianBasin / FEMINE (IP-06-2016-1749), funded by the Croatian Science Foundation, trial archaeological excavations were carried out in Lovas in Syrmia during November and December 2018. A biritual cemetery was discovered in A. Starčević Street in the centre of Lovas, dating from the beginning of the Late Iron Age, i.e. the end of the 4th cent. BC. In addition to an Early La Tène cremation warrior grave, what stands out is a richly equipped inhumation grave of a woman with items of costume and jewellery. The finds included Early La Tène bronze fibulae, and bronze bracelets on the forearms. The deceased wore a necklace of glass beads around her neck. It is the first discovery of Early La Tène graves in the eastern part of Croatia with well-known contexts of finds and the associated human remains that are of utmost importance for the implementation of the interdisciplinary analyses that will follow. We thank the Municipality of Lovas and Mayor Tanja Cirba and Danica Krpan, the owner of the excavated land, for making the excavations possible. Given the outstanding results of the trial excavations, they are planned to continue in 2019.

Održano

Past Events

Popularizacija
Arheološke radionice u prostorijama Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
18. – 19. prosinca 2018.
Popularisation
The Archaeological workshops  in the CeDePe–Association of persons with cerebral palsy and polio Zagreb
18-19th December, 2018
Viši znanstveni suradnik Instituta za arheologiju dr. sc. Saša Kovačević održao je 18. i 19. prosinca 2018. godine dvije arheološke radionice u prostorijama Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb (CeDePe Zagreb).
Na Arheološkim radionicama, nakon predavanja pod nazivom „Uvod u arheologiju“, učenici su sudjelovali u četiri radionice: „Izrada prapovijesnog metalnog nakita“, „Mala škola tkanja“, „Obuci Halštatskog ratnika i ljude“ te „Prapovijesna kuhinja“. Učenici su se na radionicama upoznali s prapovijesnom svakodnevicom, oružjem, načinom odijevanja i kuhanja te korištenjem začina. Također su dobili priliku isprobati prapovijesnu tehniku izrade nakita iskucavanjem na bakrenim pločicama te postupak izrade tkanina na mini replikama tkalačkog stana.
Na radionicama je u dvije grupe sudjelovalo ukupno 15 učenika, članova Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, uzrasta od 3. do 6. razreda osnovne škole.
Senior Research Associate of the Institute of Archaeology dr. sc. Saša Kovačević held on 18th and 19th December 2018, two Archaeological workshops on the premises of the “CeDePe”–Association of persons with cerebral palsy and polio Zagreb.
At the Archaeological workshops, after the lecture “Introduction to Archaeology”, pupils participated in four workshops: “The production of prehistoric metal jewelry”, “Small school of weaving”, “Dressing up the Hallstatt warrior and people” and “Prehistoric Cuisine”. With those workshops, pupils were introduced to the prehistoric daily life, clothing, and weapon as well as cooking and using spices. Pupils were also presented with the motifs characteristic for the Early Iron Age and form of toreutic metalworking technique in which a metal is ornamented or shaped by hammering on copper plates. In addition, they had a chance to try to weave on mini-replicas of the prehistoric looms.
Participants of the workshops were 15 pupils, members of the Association of persons with cerebral palsy and polio Zagreb, ages from the 3rd to the 6th grade of the Elementary school.

Izvor
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 44 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #45  17. 12. 2018.
Pogledaj u web pregledniku

Održano

Past Events
Popularizacija
Radionica: Izrada fototabli arheološkog keramičkog posuđa

5. prosinca 2018., Zagreb

Popularization

Workshop:  Illustration of ceramics in archaeology: combining photography and drawing

5h December 2018, Zagreb

Arhindoks Instituta za arheologiju je još jednom organizirao radionicu „Izrada fototabli arheološkog keramičkog posuđa“ koja se održala 5. prosinca 2018. g.  Ovog puta radionica je organizirana i kao jedna od aktivnosti u okviru projekta  „Istraživačko-edukacijski projekt – stare dubrovačke katedrale“ čiji su nositelji Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti. Suradnici na projektu su Institut za arheologiju u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti (Katedra za muzeologiju) Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Arhindoks, a department of the Institute of Archaeology, organized the workshop „Illustration of ceramics in archaeology: combining photography and drawing“on 5 December 2018. On this occasion the workshop was organized within activities of the Research-education project – old Dubrovnik cathedral whose participants are The Town’s Parish of Gospe Velike in Dubrovnik and the Faculty of Humanities and Social Sciences (University in Zagreb), Department of Art History. Collaborators on the project are Institute of Archaeology in Zagreb, Institute of Art History in Zagreb, Academy of Fine Arts in Zagreb, Department of Information and Communication Sciences (Museology and Heritage Management Section) at Faculty of Humanities and Social Sciences (University in Zagreb).

Predavanje:
La ceramica nella Dalmazia romana – contesti produttivi e approcci interpretativi / Keramika u rimskoj Dalmaciji – proizvodni konteksti i interpretacijski pristupi

Srijeda, 12. prosinca 2018. g.
17-19 sati
Laboratorij Francuske škole u Rimu
Crypta Balbi
Lecture:
La ceramica nella Dalmazia romana – contesti produttivi e approcci interpretativi / Pottery in Roman Dalmatia – productive contexts and interpretative approaches
Wednesday, 12th December 2018
5-7 PM
Laboratory of the French School in Rome
Crypta Balbi
U sklopu ciklusa „Les 5 À 7 de la Crypta“ Francuske škole u Rimu, Ana Konestra održano je predavanje o rezultatima istraživanja koja su provedena na nizu rimskih keramičarskih radionica provincije Dalmacije u sklopu projekta RED (Hrzz, IP-11-2013-3973), s posebnim osvrtom na istraživačke metode i mogućnosti interpretacije rezultata.
Within the French School at Rome „Les 5 À 7 de la Crypta“ series, Ana Konestra held a lecture on research carried out on various Roman pottery workshop sites in Roman Dalmatian and within the activities of project RED (Hrzz, IP-11-2013-3973), with special attention on research methods and possible interpretational approaches to the results.

Čestit Božić i sretna Nova godina!!!

Institut za arheologiju

Merry Christmas and happy New Year!!!Institute of Archaeology

Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info
IARH PRESS