IARH – Dan Instituta za arheologiju – 28.01.2020. (PRESS)

Dan Instituta za arheologiju
Utorak 28.1.2020. godine

Program

10.00. – 11.00
Pozdravna riječ ravnatelja dr. sc. Marka Dizdara
Predavanje dr. sc. Bartul Šiljeg,  dr. sc. Hrvoje Kalafatić: Krugovi u žitu: sedam tisućljeća u krajoliku
Dodjela priznanja Instituta za arheologiju

13.00 radionica: Rimski vojni logori, („kick off“ sastanak učeničkog projekta u suradnji sa Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“)

Tijekom cijelog dana prigodna prodaja publikacija Instituta za arheologiju  po VRLO POVOLJNIM CIJENAMA

Krugovi u žitu: sedam tisućljeća u krajoliku

  • Neolitička naselja (6./5. tisućljeće pr. Kr.) okružena opkopom rasprostiru se širom Europe, pa i na prostoru istočne Hrvatske o čemu postoji opsežna bibliografija. Istraživanja provedena od Instituta za arheologiju posljednjih nekoliko godina utvrdila su postojanje do sada nezabilježenoga načina formiranja i organizacije takvih naselja na području istočne Hrvatske. Novi tipovi naselja utvrđeni su daljinskim istraživanjima snimanjem iz aviona kao i drona, u kombinaciji sa serijama satelitskih i avionskih vertikalnih snimaka, a rezultati terenskih pregleda tako otkrivenih nalazišta potvrdili su kako su navedena naselja uglavnom višeslojna, dugotrajna te pripadaju sopotskoj kulturi, pri čemu se okvirno mogu datirati u 5. tisućljeće pr. Kr.

Dodjela priznanja

  • Policijskoj upravi varaždinskoj. – za suradnju u 2019. godini

Znanstveno vijeće Instituta za arheologiju odlučilo Priznanje za suradnju Instituta za arheologiju dodijeliti Policijskoj upravi varaždinskoj. Priznanje se dodjeljuje zbog intenzivne i nadasve uspješne suradnje tijekom istrage kultorocida i pljačke počinjene na spomeniku arheološke baštine Gomila u Jalžabetu.

  • Josip Lozuk (Muzej brodskog Posavlja) – za dugogodišnju suradnju s Institutom za arheologiju

Rimski vojni logori, („kick off“ sastanak učeničkog projekta u suradnji  sa Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“)

  • Dan Instituta za arheologiju označava  početak učeničkog projekta „Rimski vojni logori“ („kick off“ sastanak učeničkog projekta u suradnji  sa Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“).

U sklopu radionice/sastanka, učenici i djelatnici IARH-a, će predstaviti  interaktivnu drvenu maketa logora s bilingualnim opisom strukture logora (latinski/hrvatski) te druge aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta.

http://www.iarh.hr/media/pozadine/iarh-pozadina-11.jpg

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 58 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #58   3. 1. 2020.
Pogledaj u web pregledniku

Tematski seminari

Thematic seminars

Kulturne interakcije i identiteti

 

Helenistički Sikuli

20. siječnja 2020. g. u 11 sati
Knjižnica Instituta za arheologiju,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Cultural interactions and identities

 

Hellenistic Siculi

20th January 2020 at 11 AM
Library of the Institute of Archaeology,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na tematski doktorski seminar:
Helenistički Sikuli, koji će se održati 20. siječnja 2020. u 11 sati u knjižnici Instituta, Ljudevita Gaja 32, Zagreb.

Tema seminara prva je faza naselja u Sikulima, iz 2. i 1. st. pr. n. e., koja će se pokušati osvijetliti kroz prikaz ostataka arhitekture i pokretnih nalaza, koji su otkriveni višegodišnjem istraživanjem Muzeja grada Kaštela na lokalitetu Resnik (Kaštel Štafilić kraj Splita).

Predavanje će održati Ivanka Kamenjarin, muzejska savjetnica, voditeljica arheološkog odjela Muzeja grada Kaštela i dugogodišnja voditeljica arheoloških istraživanja u Sikulima.

Veselimo se Vašem dolasku!

The Institute of Archaeology has the honour to invite you to participate in the thematic seminar Hellenistic Siculi that will take place in the Library of the Institute (Ljudevita Gaja 32, Zagreb), on the 20 of January 2020, at 11 AM.

The topic of the seminar is an attempt to illuminate the first phase of the Siculi settlement (2nd and 1st c. BCE), through presentation of its architectural remains and small finds discovered during the systematic excavations of Resnik (Kaštel Štafilic near Split), organized by the Museum of the City of Kastela.

The lecture will be held by Ivanka Kamenjarin, Museum Advisor and Head of the Archaeological Section of the Museum of the Town of Kaštela as well as longtime leader of the excavations in Siculi.

We are looking forward to your arrival!

Projekt

Project

Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj (milOrd)

 

Development and Heritage of the Military Orders in Croatia (milOrd)
 
Hrvatska zaklada za znanost odobrila je za financiranje istraživački projekt “Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj (milOrd)” (HRZZ, IP-2019-04-5513).

Voditelj: dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni savjetnik
Suradnici iz IARH-a: dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znanstvena suradnica i dr. sc. Siniša Krznar, znanstveni suradnik.

Trajanje projekta: 1. 1. 2020. – 31. 12. 2023.

Croatian Science Foundation has approved for financing the research project “Development and Heritage of the Military Orders in Croatia (milOrd)” (HRZZ, IP-2019-04-5513).

Project leader: Juraj Belaj, PhD, scientific advisor
Project’s collaborators from the Institute: Tatjana Tkalčec, PhD, senior research associate and Siniša Krznar, PhD, research associate.

Project’s duration: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023

Izdavaštvo

Publishing

Novi brojevi časopisa: PIAZ 36/2019  i AIA XV/2019

 

New journal issues: PIAZ 36/2019 and AIA XV/2019

 

Zadovoljstvo nam je najaviti izlazak novih brojeva časopisa u izdanju Instituta za arheologiju. Novi broj Priloga Instituta za arheologiju (PIAZ 36/2019) okuplja sedam radova različite tematike i dva prikaza knjiga, koji su dostupni na stranicama portala Hrčak:
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18335

Izašao je i novi broj časopisa Annales Instituti Archaeologici (XV/2019) u kojemu su prikazana istraživanja Instituta za arheologiju provedena 2018. godine. Časopis je dostupan na stranicama Instituta, kao i na portalu Hrčak:
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18378

We are pleased to announce that new issues of journals published by the Institute of Archaeology are now out. The new volume of Prilozi Instituta za arheologiju (PIAZ 36/2019) gathers seven articles on various subjects and two boos reviews which can be downloaded at portal Hrčak:
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18335

Also, new issue of the journal Annales Instituti Archaeologici (XV/2019) with reports on research carried out during 2018 is now published and available on the Institute’s webpage, as well as on portal Hrčak:
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18378

Nalaz na zaglavlju Newslettera –
Beketinci – Bentež

Find in Newsletter’s header –
Beketinci – Bentež

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newsletters

Dodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

 

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter #10 Studijske grupe za keramiku u arheologiji (PRESS)

Newsletter #10 Studijske grupe za keramiku u arheologiji
Newsletter #10. 6..12. 2019.
Web stranica Grupe za keramiku u arheologiji
Grupa na Academia.edu

The 32nd congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores

will be organized by the Department of Archaeology and the History of Art of the National & Kapodistrian University of Athens
and the Ephorate of Antiquities of Cyclades (Ministry of Culture and Sports),
in collaboration with various Greek and foreign institutions.

In this Congress the main theme will be

Linking Pots: Manufacturing and selling

Roman pottery in the Eastern Mediterranean

Link to te call for titles

Deadline is December 15, 2019
Zagreb (Institute of archaeology) and Sisak (City museum Sisak) hosted an international roundtable on November 11-12, 2019, entitled “Roads and rivers, pots and potters in Pannonia”. Colleagues s from Austria, Slovenia, Serbia, Hungary and Croatia participated in the roundtable. Twelve presentations and four presentations of ceramic material were held. The participants could also see ceramic material from Vinkovci, Osječenica, Žuta Lokva and Sisak. The two days were spent in an extraordinary scientific and friendly atmosphere. This scientific meeting was oganized within activities of Life on the Roman Road project founded by Croatian science foundation.
link to the LRR web site
Copyright © 2019 Institut za arheologiju – Studijska grupa za keramiku u arheologiji, 
Ovaj newsletter primate kao član Studijske grupe za keramiku u arheologijiAdresa:

Institut za arheologiju – Studijska grupa za keramiku u arheologiji

Ljudevita Gaja 32

Zagreb 10000

Croatia

Info:
Studijska grupa za keramiku u arheologiji PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 57 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #57  4. 12. 2019.
Pogledaj u web pregledniku

Tematski seminari

Thematic seminars

Avari u Hrvatskoj – nova opažanja

4. prosinca 2019. g. u 11 sati
Knjižnica Instituta za arheologiju,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Avars in Croatia – new observations

4th December 2019 at 11 AM
Library of the Institute of Archaeology,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Ovogodišnji tematski seminar u okviru projekta „Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st.“ (HRZZ, UIP-05-2017-9768) održat će se u 11 sati  srijedu, 4. 12. 2019. u knjižnici Instituta za arheologiju. Suradnice projekta, Anita Rapan Papeša (Gradski muzej Vinkovci) i Pia Šmalcelj Novaković (Institut za arheologiju) održat će predavanja pod naslovom:

Anita Rapan Papeša
Grobne konstrukcije na avarodobnom groblju Nuštar-Dvorac

Pia Šmalcelj Novaković
Problematika određenja avarskih lokaliteta u kontinentalnoj Hrvatskoj

Veselimo se Vašem dolasku!

This year’s thematic seminar within the project “Life on the Roman Road – Communications, Trade and Identities on Roman Roads in Croatia from the 1st to the 8th Century” (CSF, UIP-05-2017-9768) will be held at 11am on Wednesday, 4.12. 2019 at the Library of the Institute of Archeology. Collaborators of the project, Anita Rapan Papeša (Vinkovci Municipal Museum) and Pia Šmalcelj Novaković (Institute of Archeology) will give lectures entitled:

Anita Rapan Papeša
Tomb structures at Nuštar-Castle Avar-age cemetery

Pia Šmalcelj Novaković
Problems of determining Avar-age sites in continental Croatia

We are looking forward to your arrival!

Tematski doktorski seminar
11. prosinca 2019. g. u 11 sati
Knjižnica Instituta za arheologiju,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb
Thematic doctoral seminar
11th December 2019 at 11 AM
Library of the Institute of Archaeology,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb
Tena Karavidović
Ruda u fokusu: mogućnosti primjene analitičkih metoda za proučavanje proizvodnje željezaTea Zubin Ferri
Arheometrijska istraživanja u Centru za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Tena Karavidović
Ore in focus : potential of analytical methods application in the iron production researchTea Zubin Ferri
Archaeometrical research in the Research Centre for Materials in the Region of Istria – METRIS

Popularizacija znanosti

Science popularization
Stari slavenski mit u prostoru
Javno predavanje

4. prosinca 2019. g. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu,
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb

Ancient Slavic mythical narratives inscribed in the space
Public lecture
4th December 2019 at 11 AM
Archaeological Museum in Zagreb,
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb
Dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni savjetnik Instituta za arheologiju, održat će predavanje o svetim tročlanim prostornim strukturama  koje svojim smještajem u prostoru simboliziraju odnose među vrhovnim slavenskim bogovima. U predavanju će biti prikazana osnovna načela takvog uređivanja svetoga prostora, kako se ti prostori mogu otkriti te mogu li se iz tih trokuta iščitavati dijelovi procesa pokrštavanja u Hrvata.
Juraj Belaj, PhD, scientific adviser at the Institute of Archaeology, will hold a lecture on the tripartite landscape structures whose positioning symbolizes the relationships between the major Slavic deities. The lecture will explain the key models of such sacred spatial organisation, how these landscapes can be discovered and can these triangles shed light on the process of christianisation of the Croats. 

Obavijest

Notice
Poziv na učlanjenje i uključivanje u aktivnosti Nacionalnog odbora INQUA
Call for membership and involvement in the activities of the INQUA National Committee
Pozivamo Vas na učlanjenje i uključivanje u aktivnosti Nacionalnog odbora INQUA. Želja nam je kontinuirano osnaživati Odbor i promovirati geologiju kvartara i srodne discipline te poticati multidisciplinarnost i interakciju među istraživačima kroz brojne znanstvene i stručne aktivnosti.
Članstvo je dobrovoljno i besplatno.
Za učlanjenje je potrebno ispuniti e-pristupnicu na web stranici Odbora.Pridružite se!

We invite you to join and participate in the activities of the INQUA National Committee. It is our desire to continually empower the Committee and promote the geology of the Quaternary and related disciplines, to encourage multidisciplinary research and interaction among researchers through numerous scientific and professional activities.
Membership is voluntary and free.
To join in, it is necessary to complete the e-application form on the Committee’s website.Join in!

Održano

Held

Krajolici

“Sacralization of landscapes and sacred places: case studies from Croatia and Bosnia and Herzegovina” i stručna ekskurzija u okviru međunarodnog kongresa 7th ICYA 2019 – Iran and Neighboring Regions
Radionica
11. i 12. studenoga 2019. g.
University of Tehran, I. R. Iran.
“Sacralization of landscapes and sacred places: case studies from Croatia and Bosnia and Herzegovina” and professional excursion within the international conference 7th ICYA 2019 – Iran and Neighboring Regions
Workshop

11th-12th November 2019
University of Tehran, Iran

Dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni savjetnik Instituta za arheologiju, sudjelovao je na međunarodnom kongresu “ICYA 2019 – Iran and Neighboring Regions”, unutar teme “Recent Theoretical and Fieldwork Methodologies”, s radionicom pod nazivom “Sacralization of landscapes and sacred places: case studies from Croatia and Bosnia and Herzegovina”.
Unutar radionice dr. sc. Juraj Belaj održao je predavanja: “Introduction: Sacred place in archaeological and cultural-anthropological perspective”, “Slavic (Pre-Indo-European) sacred triangles” te “Cultural politics and heritagization of sacred landscapes: two Croatian cases”. Sudjelovanje je sufinancirano od Grada Zagreba.
Juraj Belaj, PhD, scientific adviser at the Institute of Archaeology, participated at the international conference ICYA 2019 – Iran and Neighboring Regions, and held a workshop within the theme “Recent Theoretical and Fieldwork Methodologies”.
Within the workshop Juraj Belaj, PhD. held the lectures: “Introduction: Sacred place in archaeological and cultural-anthropological perspective”, “Slavic (Pre-Indo-European) sacred triangles” and “Cultural politics and heritagization of sacred landscapes: two Croatian cases”. The participation was financed by the City of Zagreb.

Identiteti

 “Stari grad Pakrac – rezultati arheoloških istraživanja nakon treće godine iskopavanja”
Popularizacijsko predavanje
21. studenoga 2019. g.
Gradska vijećnica kurije Janković, Pakrac
“Old town Pakrac – results of archaeological research after the third year of excavations”
Public lecture
21st November 2019
City hall of Janković curia, Pakrac

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 56 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #56  11. 11. 2019.
Pogledaj u web pregledniku

Okrugli stolovi

Round tables
1. Okrugli stol s temama vezanim uz najnovija arheološka istraživanja u Koprivničko-križevačkoj županiji
14. studenoga 2019. g. u 17 sati
Galeriji Mijo Kovačić, Koprivnica
1st Round Table with topics related to the latest archaeological research in the Koprivnica-Križevci County
14th November 2019 at 5 PM
Mijo Kovačić Gallery, Koprivnica
U organizaciji Muzeja grada Koprivnice, Povijesnog društva Koprivnica i uz partnerstvo Instituta za arheologiju, dana 14. studenoga 2019.g., u Galeriji Mijo Kovačić u Koprivnici, održat će se 1. Okrugli stol s temama vezanim uz najnovija arheološka istraživanja u Koprivničko-križevačkoj županiji.Na događanju će biti prezentirana četiri predavanja kojima će se promovirati rezultati iskopavanja koja su tijekom 2019. g. provodili djelatnici Instituta za arheologiju i Muzeja grada Koprivnice.
Pozivnicu možete preuzeti OVDJE.
Organized by the Koprivnica City Museum, the Koprivnica Historical Society and in partnership with the Institute of Archaeology, on November 14, 2019, the 1st Round Table with topics related to the latest archaeological research in the Koprivnica-Križevci County will be held at the Mijo Kovačić Gallery in Koprivnica.
Four lectures will be held at the event to promote the results of the 2019 excavations, conducted by the staff of the Institute of Archaeolgy (Zagreb) and the Koprivnica City Museum. You can download the invitation HERE.
Mould made lamps beyond Ephesos
Imports, production and appropriation of Ephesos types in the Greek and Roman world, from Hellenistic times to the Late Imperial Period
15. studenoga 2019. g.
Glavni ured Grčkog arheološkog društva
Atena
15th November 2019
Head office of the Assotiation of Greek Archaeologists

Pozivamo Vas na međunarodni Okrugli stol Mould made lamps beyond Ephesos Imports, production and appropriation of Ephesos types in the Greek and Roman world, from Hellenistic times to the Late Imperial Period koji će se pod pokroviteljskom švicarskog veleposlanstva u Grčkoj i u organizaciji The International Lychnological Association, Instituta za arheologiju i The Association of Greek Archaeologists 15. studenog 2019. godine održati u Ateni, Grčkoj.Program i ostali detalji dostupni su OVDJE.

Radujemo se Vašem dolasku!

We are kindly inviting You to participate in the international Round table Mould made lamps beyond Ephesos Imports, production and appropriation of Ephesos types in the Greek and Roman world, from Hellenistic times to the Late Imperial Period under the Aegis of the Swiss Embassy in Greece organized by The International Lychnological Association, Institute of Archaeology in Zagreb and The Association of Greek Archaeologists that will take place on the 15 November 2019 in Athens, Greece.
The programme and other details are available HERE.We are looking forward to your participation!

Radionica

Workshop
Južna veza: rasprostranjenost fenomena kulture polja sa žarama – Baierdorf-Velatice horizont – revidirano
26. studenoga 2019. g. u 10.00 sati
Knjižnica Instituta za arheologiju,
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

South connection: Spreading of the Urnfield phenomena – Baierdorf-Velatice horizon – revised

26th November 2019 at 10 AM
Library of the Institute of Archaeology
Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Institut za arheologiju i Institut za orijentalnu i europsku arheologiju Austrijske akademije znanosti imaju Vas čast pozvati na radionicu Južna veza: rasprostranjenost fenomena kulture polja sa žarama – Baierdorf-Velatice horizont – revidirano u utorak , 26. 11. 2019. u 10.00 sati u knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, Zagreb. Radionica će se održati u sklopu bilateralnog projekta Austrija – Hrvatska: Južna veza: rasprostranjenost fenomena kulture polja sa žarama i mobilnost u brončanom dobu.

Program radionice dostupan je ovdje.

Institute of Archaeology and Institute for Oriental and European Archaeology, Austrian Academy of Sciences have pleasure in inviting you to attend the workshop South connection: Spreading of the Urnfield phenomena – Baierdorf-Velatice horizon – revised on Tuesday, 26th November 2019 at 10.00 am at Institute of Archaeology (library), Ljudevita Gaja 32, Zagreb. The workshop will be held within the bilateral project Austria – Croatia: South connection: Spreading of the Urnfield phenomena and mobility in the Bronze Age.

The Workshop’s programme is available here.

Javno predavanje

Public lecture

Identiteti

Avari-mit i činjenice
13. studenoga 2019. g. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb

Identities

The Avars-myth and facts

13th November 2019 at 7 pm
Archaeological Museum in Zagreb
19 Nikole Šubića Zrinskog Square, Zagreb

U sklopu projekta Life on the Roman road (UIP-05-2017-9768, HRZZ) i programa izložbe „Avari i Slaveni“ u srijedu 13.11. Pia Šmalcelj Novaković održat će popularizacijsko predavanje o Avarima. Avarska materijalna kultura ostavila je svoj trag, prije svega, u preko 60000 grobova, od kojih dvije trećine pripadaju razdoblju 8. stoljeća, što je čini jednom od najbolje dokumentiranih ranosrednjovjekovnih kultura u Europi. Avari predstavljaju jednu od posljednjih nomadskih zajednica koje značajno mijenjaju političku kartu Europe u ranom srednjem vijeku, u Karpatskoj kotlini se zadržavaju preko 200 godina, ali se ne pokrštavaju i ne odriču nekih temeljnih odrednica vlastitog, nomadskog identiteta. U ovom predavanju, istražit ćemo što točno znamo o Avarima i njihovoj pojavi, životu i ratovanju.

Saznajte više.

As a part of „Life on Roman road“ project (UIP-05-2017-9768, HRZZ) and the program of the exhibition „Avars and Slavs“, on Wednesday 13th November 2019, Pia Šmalcelj Novaković will give a popularization lecture about Avars. The Avar material culture left its mark, above all, in over 60000 graves, two thirds of which belong to the 8th century, making it one of the best documented Early Medieval cultures in Europe. Thus, the Avars represent one of the last nomadic communities that significantly changed the political map of Europe in the early Middle Ages, lingering in the Carpathian Basin for over 200 years, remaining pagan and not giving up some of the basic determinants of their nomadic identity. In this lecture, we will explore exactly what we know about Avars and their emergence, life and warfare.

Find out more.

Nalaz na zaglavlju Newslettera –
Sotin, grob daljske grupeFind in Newsletter’s header –
Sotin, a Dalj group grave
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu
Copyright © 2019 Institut za arheologiju, All rights reserved.
Ovaj newsletter dobivate kao članovi mailing liste Instituta za arheologijuOur mailing address is:

Institut za arheologiju

Ljudevita Gaja 32

Zagreb 10000

Croatia

Add us to your address book

unsubscribe from this list    update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp

Info:
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 55 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #55  14. 10. 2019.
Pogledaj u web pregledniku

Međunarodni znanstveni skup

International conference
Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta
POZIV
3. – 6. lipnja 2020. g. u Zagrebu
Secrets of iron – from raw material to an iron object
CALL
3rd – 6th June 2020 in Zagreb

Poštovane kolegice i kolege,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju „Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta / Secrets of iron – from raw material to an iron object“.

Skup će se održati od 3. do 6.  lipnja 2020.  u Zagrebu.

Tema skupa obuhvaća sva arheološka razdoblja i  nadilazi okvir arheološke discipline te stoga priželjkujemo multidisciplinarni susret različitih ideja, pristupa, metoda, rezultata i interpretacija.

– službeni jezici skupa su hrvatski i engleski,
– ako planirate izlagati na hrvatskom jeziku, molimo da naslov i sažetak izlaganja pošaljete na hrvatskom i engleskom jeziku,
– predviđeno trajanje izlaganja je 20 minuta.

Više detalja možete pronaći OVDJE.

Ljubazno Vas molimo da proslijedite poziv zainteresiranim kolegicama i kolegama.

Radujemo se Vašem dolasku.

Srdačan pozdrav,
dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan
(u ime Organizacijskog odbora skupa)

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to the 7th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology “Secrets of iron – from raw material to an iron object“.

The conference will be held in Zagreb, Croatia, 3rd – 6th June 2020.

The theme of the Conference includes all archaeological periods. Since the character of this subject transcends the traditional boundaries of the archaeological discipline, we are looking forward to a multidisciplinary encounter of different ideas, approaches, methods, results and interpretations.

– the official languages of the conference are Croatian and English,
– if you plan to deliver your presentation in Croatian, we kindly ask you to submit the title and summary of the presentation in both Croatian and English,
– presentations are limited to 20 minutes.

More information is available HERE.
Please feel free to forward the call to other colleagues that might be interested.

We are looking forward to seeing you there!
Best wishes,

Dr Tajana Sekelj Ivančan
(on behalf of the organization committee)

Javno predavanje

Public lecture
Javna tribina o rezultatima arheoloških istraživanja srednjovjekovnog arheološkog kompleksa na položaju Mihalj kod Osijeka Vojakovačkog
17. listopada 2019. godine u 19h
Gradska knjižnica „Franjo Marković“ u Križevcima

Public panel on the results of archaeological investigations of the medieval archeological complex at the Mihalj site near Osijek Vojakovački

17th October 2019, 7 pm
„Franjo Markovic“ City Library in Križevci
Dana 17. listopada 2019. godine u 19h u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ u Križevcima održat će se javna tribina pod nazivom Tragovima prošlosti: Arheološko nalazište Osijek Vojakovački Mihalj u svome srednjovjekovnome okružju (predavač: dr. sc. Tatjana Tkalčec, Institut za arheologiju, moderator: dr. sc. Ivan Peklić – Povijesno društvo Križevci).
Događaj se odvija u organizaciji Udruge P.O.I.N.T. Križevci  i suorganizaciji Povijesnog društva Križevci, a unutar CultureShock festivala.
On October 17, 2019, at 7 pm, a public panel entitled Traces of the Past: The Archaeological Site of Osijek Vojakovacki Mihalj in its Medieval Environment will be held at the „Franjo Markovic“ City Library in Križevci (lecturer: Tatjana Tkalčec, PhD, Institute of Archeology , moderator: Ivan Peklić, PhD – Historical Society of Križevci).
The event is organized by the Civil association P.O.I.N.T. Križevci and a co-organization of the Historical Society of Križevci, and within the CultureShock Festival.

Održano

Past events
Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma
ZNANSTVENI SKUP
8. – 11. listopada 2019. g.
Galerija Arsenal u gradu Hvaru
Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma
SCIENTIFIC CONFERENCE
8th – 11th October 2019
Arsenal Gallery, Hvar town
U organizaciji grada Hvara, Hrvatskog arheološkog društva i Instituta za arheologiju od 8. do 11. listopada u galeriji Arsenal u gradu Hvaru održan je Znanstveni skup Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma.Skup su pozdravnim govorima otvorili dr. sc. Jacqueline Balen, predsjednica Hrvatskog arheološkog društva, dr. sc. Marko Dizdar, ravnatelj Instituta za arheologiju i Katja Vučetić, dipl. nov., voditeljica Odsjeka za kulturu i odnose s javnošću grada Hvara.
Brojni sudionici iznijeli su rezultate istraživanja te predstavili znanstvene, interdisciplinarne  i projekte turističke prezentacije i valorizacije arheološke baštine tako doprinijevši uspješnosti skupa. Sudionici skupa su također imali priliku vidjeti izložbu ”Podvodna arheološka baština otoka Hvara – razvoj i recentna istraživanja”, prisustvovati predstavljanju XIV broja časopisa ”Prilozi povijesti grada Hvara” i posjetiti novoistražene arheološke lokalitete grada Hvar te Stari Grad.
Ovim putem zahvaljujemo svim kolegama na njihovom doprinosu te suorganizatorima i sponzorima na podršci.Program i knjiga sažetaka skupa dostupni su ovdje.
The Scientific Conference Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma, organized by the city of Hvar, Croatian Archeological Society and Institute of Archaeology in Zagreb, was successfully held from 8th until 11th of October 2019, in Arsenal gallery in the city of Hvar.
Welcome speeches were delivered by dr. sc. Jacqueline Balen, President of the Croatian Archaeological Society, dr. sc. Marko Dizdar, Director of the Institute of Archeology and Katja Vučetić, dipl. nov., Head of the Department for Culture and Public Relations of the City of Hvar.
Numerous participants presented their research results, as well as their scientific, international and archaeological heritage presentation and valorisation projects, aiding to the success of the conference. As part of the event, the participants had the opportunity to see the exhibition ”Podvodna arheološka baština otoka Hvara – razvoj i recentna istraživanja”, to attend the presentation of the XIV issue of ”Prilozi povijesti grada Hvara” and to visit the newly-discovered archeological sites in the town of Hvar and Stari Grad.We would like to thank all colleagues for their participation and co-organisers and sponsors for their support.The Conference’s programme and the book of abstract are available here.

Terenska istraživanja

Field research
Trogir Through Time projekt
Listopad 2019. g.

Trogir Through Time projectOctober 2019

Tijekom listopada 2019. g. suradnjom Muzej grada Trogira, Institut za arheologiju i Austrijski arheološki institut Austrijske akademije za znanost provest će drugu sezonu terenskog istraživanja u okviru međunarodnog Trogir Through Time projekta. Istraživanja sufinanciraju Ministarstvu kulture, grad Trogir i Austrijska akademija za znanost.
Ovogodišnja će se istraživanja fokusirati na rekognoscirinje i dokumentaciju prapovijesnih i protopovijesnih lokaliteta u okolici grada Trogira, te radu na pokretnom materijalu koji je otkriven tijekom prethodnih istraživanja povijesne jezgre grada Trogira pod zaštitom UNSECO-a.Posjeti zainteresiranih kolega i šire javnosti su dobrodošli!
During October 2019, due to a collaboration between the Museum of Town Trogir, Institute of Archaeology and Austrian Archaeological Institute of the Austrian Academy of Sciences, a second campaign of archaeological research will be conducted within the framework of the Trogir Through Time project. Research is co-financed by the Ministry of culture, city of Trogir and Austrian Academy of Sciences.
This year’s archaeological investigation will focus on the survey and documentation of the prehistoric and protohistoric sites situated in the vicinity of Trogir, as well as the study of the finds discovered during previous excavations in the UNESCO tangible Heritage Historical Core of the Trogir city.
Interested colleagues and the general public are welcome to visit us.
Projekt FEMINE – Lovas
Srpanj – kolovoz 2019. g.

Project FEMINE – LovasJuly – August 2019

U okviru istraživačkoga projekta Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline / FEMINE (IP-06-2016-1749), koji se financira iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost, tijekom srpnja i kolovoza 2019. godine proveden je nastavak probnih arheoloških iskopavanja u Lovasu u Srijemu. U Ulici A. Starčevića, u samome središtu Lovasa, otkriveno je biritualno groblje s kraja starijega te početka mlađega željeznog doba.
U istraživanjima poduzetim 2019. godine pronađeni su kosturni grobovi bogato opremljenih pokojnica s predmetima nošnje i nakita te svakodnevne uporabe. Izdvaja se grob pokojnice s nalazom para brončanih ranolatenskih zoomorfnih fibula te staklenim amforastim perlama koji se datiraju u sami kraj starijega željeznoga doba, odnosno u fazu Čurug. Isto tako, važan je i nalaz groba s brončanim narukvicama, staklenim perlama te brončanim fibulama koji se mogu datirati u prijelaz ranoga u srednji laten. Radi se o pokopima odraslih žena, pri čemu će od posebne važnosti biti bioarheološke analize kosturnih ostataka koje slijede. Za provedbu iskopavanja posebno smo zahvalni Danici Krpan, vlasnici zemljišta na kojem su istraživanja provedena, te Općini Lovas i načelnici Tanji Cirba.
Within the research project Iron Age Female Identities in the Southern Carpathian Basin / FEMINE (IP-06-2016-1749), funded by the Croatian Science Foundation, trial archaeological excavations were continued in Lovas in Syrmia during July and August 2019. A biritual cemetery was discovered in A. Starčevića Street in the centre of Lovas, dating from the end of the Early Iron Age and the beginning of the Late Iron Age.
The excavations carried out in 2019 revealed inhumation graves with richly equipped women, and items of costume and jewellery and everyday items. What stands out is a female grave containing a pair of Early La Tène zoomorphic bronze fibulae and amphora-shaped glass beads dated to the end of the Early Iron Age, i.e. to the Čurug phase. Moreover, there is the important find of a grave with bronze bracelets, glass beads, and bronze fibulae, which can be dated to the turn of the Early and Middle La Tène. These are burials of adult women; particular importance will be given to the upcoming bioarchaeological analyses of skeleton remains. We thank Danica Krpan, the owner of the excavated land, and the Municipality of Lovas and Mayor Tanja Cirba, for making the excavations possible.

Info:
IARH PRESS