Dan Instituta za arheologiju
Utorak 28.1.2020. godine

Program

10.00. – 11.00
Pozdravna riječ ravnatelja dr. sc. Marka Dizdara
Predavanje dr. sc. Bartul Šiljeg,  dr. sc. Hrvoje Kalafatić: Krugovi u žitu: sedam tisućljeća u krajoliku
Dodjela priznanja Instituta za arheologiju

13.00 radionica: Rimski vojni logori, („kick off“ sastanak učeničkog projekta u suradnji sa Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“)

Tijekom cijelog dana prigodna prodaja publikacija Instituta za arheologiju  po VRLO POVOLJNIM CIJENAMA

Krugovi u žitu: sedam tisućljeća u krajoliku

  • Neolitička naselja (6./5. tisućljeće pr. Kr.) okružena opkopom rasprostiru se širom Europe, pa i na prostoru istočne Hrvatske o čemu postoji opsežna bibliografija. Istraživanja provedena od Instituta za arheologiju posljednjih nekoliko godina utvrdila su postojanje do sada nezabilježenoga načina formiranja i organizacije takvih naselja na području istočne Hrvatske. Novi tipovi naselja utvrđeni su daljinskim istraživanjima snimanjem iz aviona kao i drona, u kombinaciji sa serijama satelitskih i avionskih vertikalnih snimaka, a rezultati terenskih pregleda tako otkrivenih nalazišta potvrdili su kako su navedena naselja uglavnom višeslojna, dugotrajna te pripadaju sopotskoj kulturi, pri čemu se okvirno mogu datirati u 5. tisućljeće pr. Kr.

Dodjela priznanja

  • Policijskoj upravi varaždinskoj. – za suradnju u 2019. godini

Znanstveno vijeće Instituta za arheologiju odlučilo Priznanje za suradnju Instituta za arheologiju dodijeliti Policijskoj upravi varaždinskoj. Priznanje se dodjeljuje zbog intenzivne i nadasve uspješne suradnje tijekom istrage kultorocida i pljačke počinjene na spomeniku arheološke baštine Gomila u Jalžabetu.

  • Josip Lozuk (Muzej brodskog Posavlja) – za dugogodišnju suradnju s Institutom za arheologiju

Rimski vojni logori, („kick off“ sastanak učeničkog projekta u suradnji  sa Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“)

  • Dan Instituta za arheologiju označava  početak učeničkog projekta „Rimski vojni logori“ („kick off“ sastanak učeničkog projekta u suradnji  sa Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“).

U sklopu radionice/sastanka, učenici i djelatnici IARH-a, će predstaviti  interaktivnu drvenu maketa logora s bilingualnim opisom strukture logora (latinski/hrvatski) te druge aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta.

http://www.iarh.hr/media/pozadine/iarh-pozadina-11.jpg

Info:
IARH PRESS