Institut za arheologiju, Newsletter #55  14. 10. 2019.
Pogledaj u web pregledniku

Međunarodni znanstveni skup

International conference
Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta
POZIV
3. – 6. lipnja 2020. g. u Zagrebu
Secrets of iron – from raw material to an iron object
CALL
3rd – 6th June 2020 in Zagreb

Poštovane kolegice i kolege,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju „Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta / Secrets of iron – from raw material to an iron object“.

Skup će se održati od 3. do 6.  lipnja 2020.  u Zagrebu.

Tema skupa obuhvaća sva arheološka razdoblja i  nadilazi okvir arheološke discipline te stoga priželjkujemo multidisciplinarni susret različitih ideja, pristupa, metoda, rezultata i interpretacija.

– službeni jezici skupa su hrvatski i engleski,
– ako planirate izlagati na hrvatskom jeziku, molimo da naslov i sažetak izlaganja pošaljete na hrvatskom i engleskom jeziku,
– predviđeno trajanje izlaganja je 20 minuta.

Više detalja možete pronaći OVDJE.

Ljubazno Vas molimo da proslijedite poziv zainteresiranim kolegicama i kolegama.

Radujemo se Vašem dolasku.

Srdačan pozdrav,
dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan
(u ime Organizacijskog odbora skupa)

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to the 7th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology “Secrets of iron – from raw material to an iron object“.

The conference will be held in Zagreb, Croatia, 3rd – 6th June 2020.

The theme of the Conference includes all archaeological periods. Since the character of this subject transcends the traditional boundaries of the archaeological discipline, we are looking forward to a multidisciplinary encounter of different ideas, approaches, methods, results and interpretations.

– the official languages of the conference are Croatian and English,
– if you plan to deliver your presentation in Croatian, we kindly ask you to submit the title and summary of the presentation in both Croatian and English,
– presentations are limited to 20 minutes.

More information is available HERE.
Please feel free to forward the call to other colleagues that might be interested.

We are looking forward to seeing you there!
Best wishes,

Dr Tajana Sekelj Ivančan
(on behalf of the organization committee)

Javno predavanje

Public lecture
Javna tribina o rezultatima arheoloških istraživanja srednjovjekovnog arheološkog kompleksa na položaju Mihalj kod Osijeka Vojakovačkog
17. listopada 2019. godine u 19h
Gradska knjižnica „Franjo Marković“ u Križevcima

Public panel on the results of archaeological investigations of the medieval archeological complex at the Mihalj site near Osijek Vojakovački

17th October 2019, 7 pm
„Franjo Markovic“ City Library in Križevci
Dana 17. listopada 2019. godine u 19h u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ u Križevcima održat će se javna tribina pod nazivom Tragovima prošlosti: Arheološko nalazište Osijek Vojakovački Mihalj u svome srednjovjekovnome okružju (predavač: dr. sc. Tatjana Tkalčec, Institut za arheologiju, moderator: dr. sc. Ivan Peklić – Povijesno društvo Križevci).
Događaj se odvija u organizaciji Udruge P.O.I.N.T. Križevci  i suorganizaciji Povijesnog društva Križevci, a unutar CultureShock festivala.
On October 17, 2019, at 7 pm, a public panel entitled Traces of the Past: The Archaeological Site of Osijek Vojakovacki Mihalj in its Medieval Environment will be held at the „Franjo Markovic“ City Library in Križevci (lecturer: Tatjana Tkalčec, PhD, Institute of Archeology , moderator: Ivan Peklić, PhD – Historical Society of Križevci).
The event is organized by the Civil association P.O.I.N.T. Križevci and a co-organization of the Historical Society of Križevci, and within the CultureShock Festival.

Održano

Past events
Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma
ZNANSTVENI SKUP
8. – 11. listopada 2019. g.
Galerija Arsenal u gradu Hvaru
Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma
SCIENTIFIC CONFERENCE
8th – 11th October 2019
Arsenal Gallery, Hvar town
U organizaciji grada Hvara, Hrvatskog arheološkog društva i Instituta za arheologiju od 8. do 11. listopada u galeriji Arsenal u gradu Hvaru održan je Znanstveni skup Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma.Skup su pozdravnim govorima otvorili dr. sc. Jacqueline Balen, predsjednica Hrvatskog arheološkog društva, dr. sc. Marko Dizdar, ravnatelj Instituta za arheologiju i Katja Vučetić, dipl. nov., voditeljica Odsjeka za kulturu i odnose s javnošću grada Hvara.
Brojni sudionici iznijeli su rezultate istraživanja te predstavili znanstvene, interdisciplinarne  i projekte turističke prezentacije i valorizacije arheološke baštine tako doprinijevši uspješnosti skupa. Sudionici skupa su također imali priliku vidjeti izložbu ”Podvodna arheološka baština otoka Hvara – razvoj i recentna istraživanja”, prisustvovati predstavljanju XIV broja časopisa ”Prilozi povijesti grada Hvara” i posjetiti novoistražene arheološke lokalitete grada Hvar te Stari Grad.
Ovim putem zahvaljujemo svim kolegama na njihovom doprinosu te suorganizatorima i sponzorima na podršci.Program i knjiga sažetaka skupa dostupni su ovdje.
The Scientific Conference Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma, organized by the city of Hvar, Croatian Archeological Society and Institute of Archaeology in Zagreb, was successfully held from 8th until 11th of October 2019, in Arsenal gallery in the city of Hvar.
Welcome speeches were delivered by dr. sc. Jacqueline Balen, President of the Croatian Archaeological Society, dr. sc. Marko Dizdar, Director of the Institute of Archeology and Katja Vučetić, dipl. nov., Head of the Department for Culture and Public Relations of the City of Hvar.
Numerous participants presented their research results, as well as their scientific, international and archaeological heritage presentation and valorisation projects, aiding to the success of the conference. As part of the event, the participants had the opportunity to see the exhibition ”Podvodna arheološka baština otoka Hvara – razvoj i recentna istraživanja”, to attend the presentation of the XIV issue of ”Prilozi povijesti grada Hvara” and to visit the newly-discovered archeological sites in the town of Hvar and Stari Grad.We would like to thank all colleagues for their participation and co-organisers and sponsors for their support.The Conference’s programme and the book of abstract are available here.

Terenska istraživanja

Field research
Trogir Through Time projekt
Listopad 2019. g.

Trogir Through Time projectOctober 2019

Tijekom listopada 2019. g. suradnjom Muzej grada Trogira, Institut za arheologiju i Austrijski arheološki institut Austrijske akademije za znanost provest će drugu sezonu terenskog istraživanja u okviru međunarodnog Trogir Through Time projekta. Istraživanja sufinanciraju Ministarstvu kulture, grad Trogir i Austrijska akademija za znanost.
Ovogodišnja će se istraživanja fokusirati na rekognoscirinje i dokumentaciju prapovijesnih i protopovijesnih lokaliteta u okolici grada Trogira, te radu na pokretnom materijalu koji je otkriven tijekom prethodnih istraživanja povijesne jezgre grada Trogira pod zaštitom UNSECO-a.Posjeti zainteresiranih kolega i šire javnosti su dobrodošli!
During October 2019, due to a collaboration between the Museum of Town Trogir, Institute of Archaeology and Austrian Archaeological Institute of the Austrian Academy of Sciences, a second campaign of archaeological research will be conducted within the framework of the Trogir Through Time project. Research is co-financed by the Ministry of culture, city of Trogir and Austrian Academy of Sciences.
This year’s archaeological investigation will focus on the survey and documentation of the prehistoric and protohistoric sites situated in the vicinity of Trogir, as well as the study of the finds discovered during previous excavations in the UNESCO tangible Heritage Historical Core of the Trogir city.
Interested colleagues and the general public are welcome to visit us.
Projekt FEMINE – Lovas
Srpanj – kolovoz 2019. g.

Project FEMINE – LovasJuly – August 2019

U okviru istraživačkoga projekta Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline / FEMINE (IP-06-2016-1749), koji se financira iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost, tijekom srpnja i kolovoza 2019. godine proveden je nastavak probnih arheoloških iskopavanja u Lovasu u Srijemu. U Ulici A. Starčevića, u samome središtu Lovasa, otkriveno je biritualno groblje s kraja starijega te početka mlađega željeznog doba.
U istraživanjima poduzetim 2019. godine pronađeni su kosturni grobovi bogato opremljenih pokojnica s predmetima nošnje i nakita te svakodnevne uporabe. Izdvaja se grob pokojnice s nalazom para brončanih ranolatenskih zoomorfnih fibula te staklenim amforastim perlama koji se datiraju u sami kraj starijega željeznoga doba, odnosno u fazu Čurug. Isto tako, važan je i nalaz groba s brončanim narukvicama, staklenim perlama te brončanim fibulama koji se mogu datirati u prijelaz ranoga u srednji laten. Radi se o pokopima odraslih žena, pri čemu će od posebne važnosti biti bioarheološke analize kosturnih ostataka koje slijede. Za provedbu iskopavanja posebno smo zahvalni Danici Krpan, vlasnici zemljišta na kojem su istraživanja provedena, te Općini Lovas i načelnici Tanji Cirba.
Within the research project Iron Age Female Identities in the Southern Carpathian Basin / FEMINE (IP-06-2016-1749), funded by the Croatian Science Foundation, trial archaeological excavations were continued in Lovas in Syrmia during July and August 2019. A biritual cemetery was discovered in A. Starčevića Street in the centre of Lovas, dating from the end of the Early Iron Age and the beginning of the Late Iron Age.
The excavations carried out in 2019 revealed inhumation graves with richly equipped women, and items of costume and jewellery and everyday items. What stands out is a female grave containing a pair of Early La Tène zoomorphic bronze fibulae and amphora-shaped glass beads dated to the end of the Early Iron Age, i.e. to the Čurug phase. Moreover, there is the important find of a grave with bronze bracelets, glass beads, and bronze fibulae, which can be dated to the turn of the Early and Middle La Tène. These are burials of adult women; particular importance will be given to the upcoming bioarchaeological analyses of skeleton remains. We thank Danica Krpan, the owner of the excavated land, and the Municipality of Lovas and Mayor Tanja Cirba, for making the excavations possible.

Info:
IARH PRESS