Objavljen je poziv za predaju radova za objavu u sljedećem broju časopisa Histria archaeologica, br. 47/2016, Pula 2017., s rokom predaje do zaključno 30. 5. 2017. god.

Predani radovi će biti lektorirani, recenzirani i prevedeni na engleski jezikk.

***

UPUTE AUTORIMA

Radovi se dostavljaju na papiru formata A4 s dvostrukim proredom u Times New Roman fontu, veličine 11 i na CD-u. Ilustracije se prilažu posebno (u jpg, rtf ili tiff obliku), s naznakom u tekstu gdje bi se u kontekstu trebale nalaziti i navedenom željenom veličinom ( ¼, ½ stranice, cijela stranica). Također moraju biti numerirane (Sl.1, T. IV) i popraćene odgovarajućim legendama, a treba izbjegavati podnumeraciju (npr. Sl.1a, T.Va). Molimo ne slati originalne crteže. Table se smještaju iza teksta i zauzimaju cijelu stranicu. Isprintati slike, table i grafove i poslati ih uz CD. Uz radove treba dostaviti ime i prezime, stručno zvanje i službenu adresu, uključujući i adresu elektroničke pošte. Također je potrebno priložiti i uvodni sažetak, ne više od 1200 znakova, napisan u kurzivu i jeziku članka, te popis od 5 do 10 ključnih riječi.

Literatura se navodi na tzv. Harvardskom stilu kako slijedi.

Harvardski stil (autor i godina izdanja, broj stranice) s popisom literature na kraju članka; npr. (Batović 1966, 32). Između godine i broja stranice stavlja se zarez. Ako se citira više autora, navode se po abecednom redu i razdvojeni točkom-zarezom; npr. (Andrič 2004, 32; Batović 1966, 18; Šimić 1995, 118).

Web izvori u tekstu

Ako se citira literatura sa Interneta: navodi se autor ili naziv organizacije i godina, ako je to poznato, a u literaturnom popisu daje se cijela referenca; ako autor nije poznat u tekstu se navodi Anonymous i godina kada je web stranica postavljena ili osvježena,npr (Anonymous, 2008). Ako ima više takvih citata onda se navodu, Anonymous i godina, pridružuje i redni broj, npr (Anonymous 3, 2008).

Primjeri za navode literature su dati niže. Provjeriti da li je popis literature kompletan, jer provjera točnosti navoda traži izuzetno puno vremena i uzrokuje odgodu datuma tiskanja.

Inicijale imena zaključiti točkom, i odvojiti razmakom, npr. Belošević, J., Miracle, P. T., NE Belošević, J. Miracle PT, itd.

Nazivi časopisa i serija moraju biti pisani u potpunosti, npr. «Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu», NE «VAMZ».

Dizertacije:

Karavanić, I. 1999. Šandalja II. Neobjavljena doktorska dizertacija, Sveučilište u Zagrebu.

Ili

Bottema, S. 1974. Late Quaternary Vegetation History of North-Western Greece. Unpublished PhD thesis, University of Groningen.

Članak u časopisu:

Cruise, G. M. 1990. Pollen stratigraphy of two Holocene peat sites. Review of Paleobotany and Palynology 63, 299–313.

Knjiga:

Lamb, H. H. and Tessier, L. 1987. Weather, Climate and Human Affairs. London, Routledge.

Knjiga s urednikom:

Fairbairn, A. S. (ed.) 2000. Plants in Neolithic Britain and Beyond. Oxford, Oxbow.

Poglavlje knjige:

Foster, I. D. L. and Grew, R. 1990. Magnitude and frequency of sediment transport in the Po valley. In J. Boardman (ed.), Soil Erosion of Agricultural Land, 36–56. New York, Wiley.

Poglavlje knjige s više urednika:

Frayer, D. W. 1997. Ofnet: evidence for a Mesolithic massacre, in D. L. Martin and D. W. Frayer (eds.), Troubled Times: Violence and Warfare in the Past, 181-216. Amsterdam, Gordon and Breach.

Poglavlje knjige ako je urednik nepoznat:

Serre-Bachet, F., Guiot, J. and Tessier, L. 1992a. La dendroclimatologie; pour une historie du climat. In Les veines du temps. Catalogue d’exposition, 93–119. Paris, Musée du Monde.

Znanstveni i stručni rad u konferencijskom zborniku

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naslov rada, Urednik ili naziv organizacije, Naslov zbornika ili naziv konferencije, Mjesto održavanja koferencije, Datum održavanja, Mjesto izdavanja: Nakladnik, stranice od – do.

Diplomski rad, magistarski rad i disertacija

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naslov rada, Vrsta rada, Fakultet, Sveučilište.

Elektroničke knjige

Pri navođenju elektroničkih izdanja knjiga potrebno je navesti sljedeće podatke:

Za e – knjigu koja se nalazi na objavljenom CD ili DVD mediju:

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naslov knjige, [CD ili DVD], Izdanje (samo u slučaju da se ne radi o prvom izdanju), Mjesto izdavanja e – knjige: Izdavač.

Za e – knjigu kojoj smo pristupili preko baze podataka:

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naslov knjige, [e – book], Izdanje (samo u slučaju da se ne radi o prvom izdanju), Mjesto izdavanja e – knjige: Izdavač, pristupljeno preko Naziv baze podataka, <URL za tu e – knjigu>, [datum pristupa].

Elektronički oblik članaka objavljenih u znanstvenim i stručnim časopisima

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naziv članka, Puni naziv časopisa, [vrsta medija], Volumen (broj), stranice, <raspoloživo na: URL>, [datum pristupa].

Citiranje web izvora

Prilikom navođenja Web izvora navodi se sljedeće:

Autor, Inicijal(i)., (Godina objave), Naslov dokumenta ili stranice. [medij], <raspoloživo na: URL sadržaja>, [datum pristupa sadržaju].

Prispjele znanstvene odnosno stručne radove Uredništvo šalje dvojici recenzenata na ocjenu i predlaganje kategorija. Ako oni predlože izmjene, dopune i sl., kopije recenzija šalju se autorima na usvajanje. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj svog rada.

Uredništvo

Izvor

AMI PRESS