Arheološki muzej Istre objavio je 36. svezak publikacije iz serije „Monografije i katalozi“ pod naslovom „Kasnoantički i ranosrednjovjekovni nalazi iz četvrti sv. Teodora u Puli“ čija je autorica dr. sc. Vendi Jukić Buča.

Monografija na ukupno 280 stranica prezentira rezultate proučavanja vremenski i stilski određenog dijela nalaza otkrivenih tijekom zaštitnih istraživanja provedenih od 2005. do 2009. godine na lokalitetu u četvrti sv. Teodora u Puli.

Vendi Jukić Buča ; Foto Berislav Buča

Poznat i medijski referiran kao nalazište u Kandlerovoj ulici, lokalitet je u vrijeme provođenja istraživanja izazvao snažnu pažnju pulske, istarske te šire kulturne javnosti. U međuvremenu je lokalitet dobio ime Četvrt svetog Teodora, konzerviran je, a otkriveni arheološki materijal predmet je istraživanja, prezentacije i valorizacije u kontekstu kulturne baštine. Knjiga je rezultat osobnog sudjelovanja autorice u istraživanjima kao jedinstvenom poticaju te dugogodišnjeg znanstvenog proučavanja kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih artefakata i spomenika u širem istarskom i regionalnom kontekstu.

Predmet monografije nalazi su koji vremenski slijede brojnije i medijski eksponiranije nalaze iz rimskog razdoblja, a obuhvaćaju pretežito kamene ulomke crkvenog namještaja te artefakte vezane za liturgijsku funkciju. „Prijelazna razdoblja u odnosu na epohe koje im prethode i slijede, značajna su u održanju društvenog i kulturnog kontinuiteta. Iako fragmentirani, često bez arhitektonskog konteksta ili samo s njihovim naznakama, što je predstavilo dodatan izazov njihovom proučavanju, kasnoantički i ranosrednjovjekovni nalazi lokaliteta predstavljaju vrijedan potencijal znanstvenih hipoteza i zaključaka.“ navodi autorica Vendi Jukić Buča.

Monografija je konceptualno podijeljena na dva dijela, diskusiju i katalog. Diskusijski dio podijeljen je dedukcijskom metodom na poglavlja koja se prvo tiču Istre, kao najšireg konteksta za znanstvenu analizu, zatim Pule te naposljetku samog lokaliteta. Katalogom su prezentirani nalazi iz četvrti sv. Teodora, koji su predmet same analize. Ovom metodološkom provedbom, knjiga daje doprinos proučavanju specifičnog segmenta povijesnog, sakralnog i umjetničkog izražaja lokaliteta te kontinuiteta društvenog i kulturnog života u Puli i Istri.

Znanstvenom argumentacijom knjiga je upućena stručnjacima i studentima u području arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti i arhitekture u cilju daljnjeg proučavanja, a jasno izražen i strukturiran te vizualno dojmljivo ilustriran sadržaj otvara je široj kulturnoj javnosti. Mogućnost korištenja faktografije, analize i zaključaka o predmetu u međunarodnom znanstvenom i kulturnom kontekstu ostvarena je objavljivanjem teksta na hrvatskom i engleskom jeziku.

U skladu s autorskom koncepcijom djela, u okviru zadane forme izdavačkog serijala, autorica teksta ujedno je grafički oblikovala knjigu.

„Cjelovitim prikazom ranokršćanskog i predromaničkog razdoblja Pule i Istre, objedinjavajući arhivske podatke, teško dostupne starije objave, aktualnu literaturu te analizu novootkrivenog materijala, ova monografija predstavlja sveobuhvatnu studiju ove tematike“ ističe ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Darko Komšo, u predgovoru knjige kojom Muzej, i u tijeku temeljite rekonstrukcije matičnog prostora, kontinuira zahtjevnu nakladničku djelatnost.

O autorici

Vendi Jukić Buča rođena je 21. travnja 1983. godine u Zagrebu, Hrvatska, gdje je, kao stipendistica Grada Zagreba i Sveučilišta u Zagrebu, diplomirala prva u generaciji i najbolja u klasi te doktorirala arheologiju. Od 2005. godine, kao studentica, sudjelovala je na arheološkim istraživanjima u organizaciji Arheološkog muzeja Istre u Puli, a u razdoblju od 2008. do 2010. bila je zaposlena u AMI-ju na mjestu kustosice pripravnice te kustosice.

Od 2017. godine živi i radi u Oxfordu, Velika Britanija. Postdoktorska je istraživačica na projektu Fakulteta za klasične studije (Faculty of Classics) Sveučilišta u Oxfordu. Tajnica je društva Oxfordskog centra za kasnu antiku (Oxford Centre for Late Antiquity) i vanjska predavačica na Oxford Brookes Sveučilištu.

Uže područje znanstvenog interesa joj je kasna antika i rani srednji vijek, s izdvojenim motivom crkvene arhitekture, kamene skulpture te keramičkih i staklenih svjetiljki toga razdoblja. Od dolaska na Oxford, bavi se proučavanjem prikaza odjevnih predmeta na crkvenoj arhitekturi i skulpturi te freskama.

Uz arheologiju, zanima je područje grafičkog i umjetničkog dizajna te kostimografije, napose rekonstrukcija antičke odjeće. Magistrirala je 2014. na Naravoslovnotehniškoj fakulteti u Ljubljani, Slovenija. Kolekcije rekonstrukcije rimske odjeće predstavljene su na internetskoj stranici Archaeorobe.com, a njezin modni rad na VendiConcept.co.uk.

Osnivačica je internet portala Arheologija.hr.

Udana je za Berislava Buču, doktora teorijske fizike zaposlenog na Oxfordskom sveučilištu na poziciji postdoktorskog istraživača na Odsjeku za fiziku (Department of Physics) te predavača na Keble Collegeu. Oboje čuvaju i vole mačka Pulcija, koji motivira i stimulira njihov rad.

Info:
Ami PRESS