Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 1996.
AMZ

Web
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Autor: Željko Demo
Prijevod: Barbara Smith-Demo
Fotografije: Nenad Kobasić, Fototeka Arheološkog muzeja – Zagreb
Crteži: Anđelka Fortuna, Franjo Matešin, Slavko Šohaj, Dokumentacija srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 128
ISBN 953-96043-2-X
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga 'Vukovar - Lijeva Bara'. Foto: VJB.

Naslovnica kataloga ‘Vukovar – Lijeva Bara’. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Vukovar – Lijeva Bara’ prati istoimenu izložbu održanu u Arheološkom muzeju u Zagrebu tijekom 1995. godine. Autor kataloga i izložbe je dr. sc. Željko Demo, voditelj Srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Lokalitet ‘Vukovar – Lijeva Bara’ višeslojno je nalazište sa slojevima iz prapovijesnog, kasnobrončanodobnog, stariježeljeznodobnog te ranosrednjovjekovnog razdoblja, koji su u razdoblju od 1951. do 1953. godine istraživali zaposlenici Arheološkog muzeja u Zagrebu, dr. Zdenko Vinski, dr. Zdenska Vinski-Gasparini i prof. Marcel Gorenc sa suradnicima.

Ranosrednjovjekovno razdoblje na lokalitetu obilježeno je velikim starohrvatskim grobljem bjelobrdskog kulturnog kompleksa. Istražena su 435 srednjovjekovna groba, od kojih je polovica sadržavala priloge. Nalazi su datirani u razdoblje od druge polovice 10. stoljeća do prvih desetljeća 11. stoljeća, odnosno vrijeme vladavine kraljeva Mihajla Krešimira II. (949. – 969.), Stjepana Držislava (969. – 997.), Svetoslava (997. – 1000.) i Krešimira III. (1000. – 1030.). Značajem se ističu nalazi iz zatvorenih grobnih cjelina koji omogućuju rekonstrukciju elemenata onodobne nošnje.

Izložbom su bile obuhvaćene četiri prostorije Muzeja. Najveći broj artefakata prezentiranih na izložbi potječe iz ranosrednjovjekovnog razdoblja, ali prisutni su i nalazi iz ranijih razdoblja izloženi kronološki – prezentacija je započela razdobljem prapovijesti, odnosno nalazima koji su pripadali starčevačkoj, vučedolskoj i vinkovačkoj kulturi, zatim su uslijedili nalazi iz brončanog i željeznog doba te rimski nalazi i srednjovjekovni nalazi, a posebna cjelina obuhvaćala je artefakte koji su u Muzej dospijeli nakon oko 1886. godine. Izložbom su prezentirani muzejski dokumenti, terenska dokumentaciju te arhivska građa o arheološkoj povijesti Vukovara i provedenim iskopavanjima na Lokalitetu.

Publikacija je podijeljena na pet cjelina. ‘Predgovor – Ante Rendić Miočević’ i ‘O izložbi’ uvodna su poglavlja. Poglavlje ‘Arheološka znamenja Vukovara – Pretpovijest, rimskocarsko doba, seoba naroda’ pripada zasebnoj cjelini. Slijedi cjelina o Lokalitetu – ‘Vukovar – Lijeva Bara, Ranosrednjovjekovno groblje bjelobrdske kulture (10 – 11. stoljeće)’ s ‘Uvodom’ te poglavljima ‘Na tragu ranosrednjovjekovnog groblja’ i ‘Arheološka iskopavanja (1951. – 1953.)’ koja sadrže potpoglavlja prema kampanjama istraživanja, ‘Opći podaci o ranosrednjovjekovnim grobovima’, ‘Predmeti grobnog inventara’ (poglavlje podijeljeno prema vrstama artefakata) te ‘Vrijeme nastanka i posijedanja groblja’. Četvrta cjelina, ‘Arheološko srednjovjekovlje Vukovara – Naseobinski nalazi i nalazišta 9-14/15. stoljeća’, posvećena je arheološkim saznanjima o širem području Vukovara. Peta cjelina obuhvaća Katalog s fotografijama izložaka i njihovim opisima.

Na kraju Publikacije nalazi se popis kratica, bibliografija, popis usporednica te poglavlje na engleskom jeziku ‘Summary and Catalogue’.

Publikacija sadrži brojne slikovne prikaze – fotografije, crtežei rekonstrukcije.

Zahvaljujem izdavaču Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 6. 1. 2017.