Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2011.
AMZ
Web
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Autori tekstova: Ante Rendić-Miočević, Aleksandar Durman, Krešimir Rončević
Autori izložbe: Krešimir Rončević, Jacqueline Balen
Urednica: Jacqueline Balen
Prijevod: Tomislav Bilić
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 44
ISBN 978-953-6789-59-7
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga ‘Iluminacije’. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Iluminacije – arheološki crteži Krešimira Rončevića’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu u razdoblju od 27. 10. do 31.12. 2011. godine. Izložba je nastala u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu, a autori su Krešimir Rončević i dr. sc. Jacqueline Balen.

Izložbom su ilustracije, koje prikazuju koštane, kamene, metalne i keramičke artefakte iz razdoblja prapovijesti, antike i srednjeg vijeka, prezentirane kronološkim redoslijedom s obzirom na starost prikazanih artefaktata, dok je 28 radova odabranih za Katalog prezentirano prema kronološkom redoslijedu nastanka rada, kako bi bilo moguće pratiti razvoj crtačkih i stilskih tehnika Autora.

‘Svoju je ‘arheološku’ crtačku karijeru Krešimir Rončević u najvećoj mjeri izgradio djelujući u Institutu za arheologiju, a zatim i u Odsjeku za arheologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Još i prije – a s takvom praksom i kasnije nastavio i do danas ju nije napustio – tijesno je surađivao s arheolozima različitih generacija i iz različitih sredina. na taj je način osigurao sebi mjesto među privilegiranima, među onima koje će pamtiti današnja, ali i nadolazeće generacije.’
Iz Predgovora, Ante Rendić-Miočević, tadašnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu

Predgovor Izložbi potpisuje Ante Rendić-Miočević, tadašnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu. U poglavlju ‘Arheološki crteži Krešimira Rončevića’ Aleksandar Durman, profesor na Odsjeku za arheologiju FIlozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, opisuje praksu izrade arheoloških crteža i ilustracija koja pripada procesu dokumentacije. Crtež artefakta neophodan je izvor informacija u prilikom njegovog opisa i analize, koji omogućava bolje razumijevanje nalaza i uočavanje detalja.

Tekst kataloškog dijela pisan je u trećem licu. Uz svaki crtež nalazi se komentar crtačkog stila, okolnosti izrade uz navod podataka o artefaktima ili projektu u okviru kojeg su bili izrađeni. Također, navedene su zanimljive informacije kao kurioziteti (primjerice radno vrijeme od 4 do 11 na terenu u ljetnom periodu) i osobne crtačke preferencije Autora. Ističe se brojnost crteža koji su nastali u okviru suradnje s akademikom Matom Suićem, objavljeni u monografskim publikacijama, kao i crteži materijalne građe pronađene tijekom iskopavanja arheološkog lokaliteta ‘Vučedol’, nastali u suradnji s profesorom Aleksandrom Durmanom. Kao jdan od najvećih pothvata u Autorovoj crtačkoj karijeri istaknuto je crtanje ‘Hrvatskog Apoksiomena’ u mjerilu 1:1 koje je trajalo oko dvije godine. Crteži A3 formata, njih 64, sabrani su u atlas koji se čuva u Hrvatskom restauratorskom zavodu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Uz crteže, Katalog sadrži slike te ilustracije rekonstrukcija.

Na kraju Publikacije nalazi se kratka biografija Krešimira Rončevića.

Zahvaljujem izdavaču Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 6. 1. 2017.