Arheološki muzej u Zagrebu, 2011.
Web
AMZ
Tip: priručnik, rječnik
Izdavač: Arheološki muzej u Zagrebu
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Urednik: Ivan Mirnik
Uredništvo serije: Jacqueline Balen, Zoran Gregl, Ivan Radman-Livaja, Ante Rendić-Miočević
Autori tekstova: Ante Rendić-Miočević, Ivan Mirnik, Antun Bauer, Bartol Zmajić. Kamilo Dočkal, Vladimir Lisičić, Günther Probszt, Ivan Rengjeo, Ferdo Ž. Miler
Fotografije: arhiv AMZ
Jezik: hrvatski
Stranica: 523
ISBN 978-953-6789-62-2
Galerija fotografija [autor: VJB]

Naslovnica priručnika ‘Numizmatički priručnik i rječnik'. Foto: VJB.

Naslovnica priručnika ‘Numizmatički priručnik i rječnik’. Foto: VJB.

Publikacija ‘Numizmatički priručnik i rječnik’ druga je publikacija objavljena u okviru serije Collectanea archaeologica Musei archaeologici Zagrabiensis, Sabrani radovi – Arheološki muzej u Zagrebu, vol. 2. Poticaj za njezino izdavanje uočen je u nedostatku potrebne numizmatičke literature na hrvatskom jeziku. Problem je prepoznat još početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada su tekstovi sabrani u Publikaciji pripremljeni.

‘Tiskanje ove publikacije trebalo bi stoga promatrati u svjetlu odavanja zasluženog priznanja, odnosno kao svojevrsni hommage nekadašnjim inicijatorima projekta, Antunu Baueru, Bartolu Zmajiću, Kamilu Dočkalu, Vladimiru Lisičiću, Güntheru Probsztu i Ivanu Rengjeu.’
Ante Rendić-Miočević, iz Predgovora

Publikacijom u formi numizmatičkog leksikona obrađeno je više od 1200 različitih natuknica.
U Uvodnoj riječi Urednika, Ivan Mirnik opisuje stanje potrebe za kvalitetnim numizmatičkim leksikonom (rječnikom/priručnikom) te okolnosti koje su dovele do pripreme, adaptacije i objavljivanja ove publikacije, kao i osobno poznanstvo s nekolicinom autora.

U prvom dijelu publikacije nalaze se tekstovi Antuna Bauera (Numiznatički rječnik i Muzeološki postav numizmatike), Bartola Zmajića (Grčki novac), Kamila Dočkala (Novci stare Makedonije), Vladimira Lisičića (Barbari), Gűnthera Probszta (Razvoj kovanja novca u srednjem i novom vijeku) te Ivana Rengjea (Kovanje novca u južnoslavenskim zemljama i u Turskoj). Slijedi Numizmatički rječnik s pojmovima prezentiranima abecednim redom, upotpunjen prilogom Ferde Ž. Milera (Prilog numizmatičkoj terminologiji Hrvatskoj)

Na kraju Publikacije nalazi se odabrana bibliografija.
Publikacija je tvrdo ukoričena i opremljena crno-bijelim fotografijama.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 28. 7. 2016.