U Arheološkom muzeju u Zagrebu, u četvrtak 27. veljače 2014. godine u 18 sati, Aleksandar Durman i Marina Milićević Bradač održat će se predavanje pod nazivom ‘Vučedolska ptica’.

Izvor

AMZ PRESS

AMZ - Plakat predavanja - Aleksandar Durman, Marina Milićević Bradač 'Vučedolska ptica'. Ustupio: AMZ PRESS.

AMZ – Plakat predavanja – Aleksandar Durman, Marina Milićević Bradač ‘Vučedolska ptica’. Ustupio: AMZ PRESS.