Arheološki muzej u Zagrebu
Izložba

Izrada i pečenje keramike na neolitički način

Otvorenje izložbe 2. srpnja s početkom u 12 sati
Gostujuća izložba iz Arheološkog muzeja Istre u Puli

U utorak, 2. srpnja 2019. godine u 12 sati, u Arheološkom muzeju u Zagrebu, otvorit će se gostujuća izložba Arheološkog muzeja Istre „Izrada i pečenje keramike na neolitički način“.
Izložbom Izrada i pečenje keramike na neolitički način, dr. sc. Romuald Zlatunić viši kustos Arheološkog muzeja Istre s keramičarkom Marinom Orlić, predstavlja problematiku i tehnološki proces nastanka i pečenja keramičkih posuda prema originalima nastalim u neolitičkom razdoblju Istre.

Postupci izrade i pečenja posuda prikazani su u kratkom dokumentarnom filmu autora Kristijana Burlevića čiji će rad biti prikazan na izložbi.

U katalogu izložbe u predstavljenim po poglavljima ukazuje se na nastanak keramičkih proizvoda od prvih pokušaja proizvodnje u ranoneolitičkom razdoblju sve do kasnijeg neolitika, kada se ta obrtnička nespecijalizirana djelatnost u potpunosti razvila. U prvom dijelu kataloga ukratko se govori o neolitičkom razdoblju na području Istre i istočnojadranske obale, s evidentiranim nalazima prve pojave keramičkih posuda oko 6100. – 5750. godina pr. Kr. pa sve do kraja neolitika, kada je vidljiva intenzivnija proizvodnja i upotreba različitih keramičkih predmeta.

Izložbe je otvorena za posjetitelje do 1. rujna 2019. godine.

Autori izložbe: Romuald Zlatunić, Marina Orlić

Izložba

Info:
AMZ PRESS