Brezplačno predavanje ob razstavi Srednjeveška Ljubljana.

Četvrtak, 19. 4. 2018., 18.00-19.00, Mestni muzej Ljubljana

Propadu Emone sledi nemirno obdobje konca 6. in začetka 7. stoletja. Ljubljanska vrata izgubijo svoj strateški pomen in Karnij prevzame vlogo najpomembnejše naselbine v Ljubljanski kotlini. V 7. stoletju sledi prihod Slovanov, ki je izpričan s številnimi toponimi in skromnimi arheološkimi ostanki.  Njihove naselbine so stale v zavetnih legah, kjer je bilo mogoče preživeti z živinorejo in poljedelstvom.

Začetke srednjeveške poselitve levega brega Ljubljanice arheološka odkritja postavljajo v 2. polovico 10. stoletja, ko osrednja točka nadzora ponovno postane Grajski grič z lesenim utrjenim kompleksom, obdanim z obrambnim jarkom. V tem času se začenja poselitev predela med Mestno hišo in Gornjim trgom. Najstarejši naselbinski ostanki obsegajo lesene objekte na razgibanem in zelo vlažnem terenu, ki ga determinira več hudourniških strug. Ljubljana doživi vzpon v 12. stoletju pod Spanheimi, ko s svojim gradom ponovno postane središčna točka Ljubljanske kotline. V 13. stoletju nastane meščanska naselbina, obdana z obzidjem, ki je imela v srednjem veku podobo »trimestja« z gradom nad njim.

Matej Draksler, predavatelj

Matej Draksler, predavatelj © Osebni arhiv

Matej Draksler je leta 2006 diplomiral na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete. Trenutno je zaposlen je kot arheolog  v Skupini STIK, zasebnem neprofitnem zavodu, ki se ukvarja z raziskavami in promocijo kulturne (arheološke) dediščine. Od leta 2009 deluje predvsem na območju Ljubljane, kjer je sodeloval pri različnih projektih, ki so dopolnili vrzeli v zgodbi o nastanku in razvoju srednjeveškega mesta pod Grajskim gričem.

Izvor

MGML PRESS