Arheološki  muzej Zadar i Muzej vučedolske kulture imaju čast pozvati na prigodno predavanje prof. dr. sc. Aleksandra Durmana i otvorenje izložbe Astralni simbolizam u vučedolskoj kulturi u petak, 9. ožujka 2018. u 19 sati u Arheološkom muzeju Zadar.

Autori stručne koncepcije izložbe su prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Mirela Hutinec i Darko Puharić. Gostovanjem u Arheološkom muzeju Zadar ujedno se obilježava dan od izuzetnog značaja u vučedolsko vrijeme koji je zapisan na terini iz kolektivnog groba. Uz izložbu Astralni simbolizam u vučedolskoj kulturi održat će se i prigodno predavanje prof. dr. sc. Aleksandra Durmana.

Cilj izložbe je kroz suvremeno i zanimljivo interpretirane astralne simbole na vučedolskoj keramici, posjetiteljima približiti i promovirati arheologiju, te astronomiju koja je kao znanost prilično zapostavljena. Na izložbi se prezentira prvo piktografsko pismo kojim su se služili Vučedolci, a koje je prof. dr. sc. Aleksandar Durman iščitao s bogato dekoriranih keramičkih posuda.

Nakon što su prošli kroz Plejade (Mars – 7. veljače, Venera – 22. veljače 2889. g. pr. Kr.), kako je zapisano na jedinstvenoj vučedolskoj terini iz kolektivnog groba otkrivenog na Vučedolu 1985. godine, na dan 09. ožujka 2889. g. pr. Kr. Mars i Venera našli su se u konjunkciji – Vučedolci su ih vidjeli u istoj noći na istome mjestu.  Posebna zanimljivost je da je u tom trenutku kroz njih prošao komet Enke i činilo se kao da ih je razdvojio, te su oni slijedeće noći nastavili svoje kretanje i otišli svaki na svoju stranu.

Konjunkcija Marsa i Venere na nebeskom je svodu atraktivan događaj, a izuzetno rijedak ako se dogodi u zviježđu Plejada. Ako bi se pak dogodio uoči ili na sam dan proljetnoga ekvinocija bio je i posebno znakovit, pa možda i „vrijedan“ tolikih ljudskih žrtava. (Durman: Vučedolski Orion i najstariji europski kalendar, str. 52., Zagreb, 2000.)

Događaj koji su Vučedolci zabilježili na vučedolskoj terini, a koji je 2000 godina kasnije u Odiseji zabilježio Homer, koji nebeskim komponentama pridružuje božanske likove / Mars – Ares, Venera – Afrodita, nevidljiva mreža – Plejade, te nebeski lovac Orion – Hefest / na Vučedolu je označen ljudskom žrtvom u slavu vučedolskog boga vatre, koji je imao svoje zemaljske zastupnike, a povod je mogao biti rijedak nebeski događaj u kojemu je i taj bog sudjelovao.

Više o ovoj zanimljivoj temi saznajte u petak, 9. ožujka 2018. u 19 sati u Arheološkom muzeju Zadar.

Izvor

AMZD PRESS