Arheološki muzej u Zagrebu, 2012.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Urednik: Tomislav Bilić
Međunarodni redakcijski odbor: Helmut Buschhausen (Wien), John Chapman (Durham), Peter Kos (Ljubljana), Preston Miracle (Cambridge)
Uredništvo: Jacqueline Balen, Tomislav Bilić, Iva Cvitan, Željko Demo, Zoran Gregl, Ivan Radman-Livaja
Prijevod: Barbara Smith Demo, Andy Tomlison, Igor Uranić (engleski jezik), Melita Iveković (njemački jezik), Tamara Levak Potrebica (engleski i talijanski jezik), Jana Škrgulja (slovenski jezik)
Jezici: hrvatski, engleski, njemački, slovenski, talijanski
Stranica: 612
ISSN 0350-7165
Cijena: 120 kn
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Popis članaka

Str. 9 – 14
Tomislav BILIĆ
Ivam Mirnik – životopis

Str. 15 – 36
Tomislav BILIĆ
Ivam Mirnik – bibliografija

Izvorni znanstveni radovi

Str. 37 – 48
Marion ARCHIBALD
An aspect of die-production in the middle Anglo-Saxon period: the use of guidelines in the cutting of die-faces

Felicitating Ivan Mirnik on his seventieth birthday and congratulating him on his major contribution to numismatics, both as a scholar and as curator of the Croatian national collection in the Archaeological Museum in Zagreb, I offer this contribution on technical aspect of our subject which I know, from conversations during his many visits to London, is among his wide-ranging interest.

Str. 49 – 60
Dubravka BALEN-LETUNIĆ
Bilješka o japodskom pektoralu iz Burzine glave

U radu je obrađen pektoral, tj. njegova sačuvana polovica pronađena u Burzinoj glavi (Lika). Uz kronološkui likovnu analizu pokušalo se, oliko je to bilo moguće, proniknuti u simboliku prikaza na pektoralu neosporno važnu elementu duhovne kulture Japoda. Iako mu nedostaje arheološki kontekst, prema stilksim odlikama i likovnom sadržaju, pektoral se uklapa u vremenske okvire 5. – 4. st. pr. Kr.

Str. 61 – 68
Anja BAYER
Deposits on exhibition glass discussed using the example of the pressure mount of the “Liber Linteus” in the Archaeological museum of Zagreb

The phenomena of white deposits on glass which is in direct contact with or a short distance from an historic, mainly textile, object has been described in literature since the 1970s. The introduction of this article is a short summary of the history of the linen bands of the Liber Linteus. A literature overview throws light on research done in the field of deposits on glass, concerning the observation and analysis of deposit components and the possible sources of these components. Furthermore, the articles discuss the mechanisms of deposition on glass and stimulating factors. Are there consequences for the historic objects in the mount with deposits? Alternatives to silicate glass as glazing for exhibition mounts are discussed and a snapshot of ongoing research at the Abegg-Stiftung to this topic is given.

Str. 69 – 92
Luka BEKIĆ
Numizmatički nalazi iz uvale Veštar

U radu se obrađuju numizmatički nalazi pronađeni u uvali Veštar kod Rovinja tijekom posljednjih dvadesetak godina. Novac je uglavnom pronađen na morskoj obali zajedno s drugim arheološkim nalazima ispranim iz zemljanog profila. Od 2008. g. provode se podvodna arheološka iskopavanja ovog nalazišta pa se predstavljeni numizmatički nalazi koriste u analizi rezultata dosadašnjih istraživanja.

Str. 93 – 114
Anja BERTOL, Karmen FARAC
Aes rude and aes formatum – a new typology based on the revised Mazin hoard

R. Garrucci was the first researcher who classifies aes rude, amorphous bronze pieces of unequal weight and without any official stamp or mark. Following him, J. Brunšmid based the typology of aes rude on the material from the Mazin hoard, found in 1886 and kept, almost in its entirety, in the Archaeological museum in Zagreb (1537 pieces). In 1910, E. Habernlin offered his typology based on material then known from Italy and Central Europe. A new typology of aes rude and aes formatum, based on the revised Mazin material, is presented in this paper.

Str. 115 – 138
Tomislav BILIĆ
Late Roman Republican hoards terminating with the denarii od C. L. Caesares

Several coin hoards terminating with the denarii of C. L. Caesares found in SE Europe are analysed in this paper, utilising the new dating of this type of coinage, differing from that offered in the standard reference for this coinage (RIC). All the hoards were studied anew for the requirements of this paper and are here published with reference to modern numismatic literature. The concealment of the hoards has been regularly associated with either Augustus’ Balkan campaigns or the great Illyrian-Pannonian uprising of AD 6-9, but in both cases they were interred during the early Imperial period. Yet their nature reflects the earlier, pre-Augustan and Early Augustan circulation, rather than the new Roman order of the 1st c. AD. It is argued that the hoards only indicate the penetration of Republican coins to Illyricum as a result of Augustus’ campaigns, rather than being an indicator of either of these military operations in the area.

Str. 139 – 148
Vera BITRAKOVA GROZDANOVA
Jedan cingulum militare iz Lihnida

Antički Lychidos, danas Ohrid, zadnjih godina sustavno istraživan, pokazao je sve faze urbanog razvoja. Poglavito su najbogatije nekropole. U rimskoj nekopoli na sjeveru kasnoantičkih zidina utvrđenog grada, u grobu 37, otkriveni su dijelovi rimske vojen pojasne opreme. Pravokutne kopče s ažuriranom pločicom na šarniru, propelerastim apikacijama, amforastim jezičkom i cjevastim završetcima rijedak je prijmjer cinguluma koji je pripadao osobi visokog vojničkog statusa. Imajući u vidu analogne pojedinačne aplikacije vojnih pojasa otkrivenih u cijelom Iliriku i srednjoj Europi, autorov nalaz iz Lihnida datira u drugu polovicu IV. stoljeća.

Str. 149 – 172
Martina BLEČIĆ KAVUR
Novovinodolski “lav”: specifičan subjekt stamnoidne situle makedonske toreutičke umjetnosti

Novovinodolski “lav” označava specifičan subjekt preostalih dijelova nekad cjelovite brončane situle iz Novog Vinodolskog. Riječ j eo sačuvanoj ataši motiva lavlje glave s kljunastim izljevkom i dvije pomične ručke. S obzirom na tipološka obilježja može se pripisati klasičnoj, drugoj varijanti stamnoidnih situla standardiziranih obilježja sa dvije bogato dekorirane ataše, od kojih je jedna oblikovana kao kljunasti izljevak najčešće s prikazom motiva lavlje glave. S prostora ističnojadanskog priobalja otprije su poznate takve ataše s ručkama iz budvanske nekropole te jedina situla sačuvana u cijelosti iz Karina. Stamnodne situle s izljevkom predstavljaju homogenu skupinu metalnog posuđa i u tipološkom i u kronološkom aspektu. kvantitetom, međutim, obilježavaju manju grupu situla koja na prostoru istočne obale Jadrana, Balkana, posebice Makedonije i Trakije, Ukrajine i južne Italije pokazuje izravne veze s primjercima iz makedonskog kulturnog, obrtničkog i umjetničkog kruga, čime ujedno ukazuju na svojstvene kontakte širokih razmjera osobitih međukulutrnih odnosa. One su, sukladno nalazišnim kontekstima bogatih grobova i grobnica, vremenski smještene u sredinu i drugu polovinu 4. st. pr. Kr., a povezane su uz raskošne simpozijastičke servise u kojima se držalo i u funkciji vrća serviralo čisto nerazrijeđeno vino.

Str. 173 – 180
Nenad CAMBJ
Kipić Lara iz Panonije

Ovaj rad je prva objava brončanog kipića Lara podrijetlom iz Bobote kod Vukovara koji se nalazi u zbirci Lupret u Zagrebu. Vlasnik je došao u posjed kipića kupovinom. Ikonografija skulpturice je kombinacija standardnih i specifičnih karakteristika Lara koji, u ovom slučaju s obzirom na granu s mladim lišćem i pupoljcima te campestre na potkoljenicama, pokazuje svojstva seoskih Lara (Lares rurales) što je za Panoniju logično. Po svoj prilici kipić je iz III. st.

Str. 181 – 190
Alessandro CAVAGNA
Da Pick a Brunšmid: le monete PROVINCIA DACIA all’Arheološki muzej di Zagabria

L’Arheološki muzej di Zagabria contiene un nucleo cinsistente di monete PROVINCIA DACIA che non rientrarono nella catalogazione per tipi pubblicata da Behrendt Pick nel 1899. Tale assenza spinse nel 1903 Josip Brunšmid a pubblicare le varianti inedite al Corpus di Pick, poi rimaste sostanzialmente ignote.

Str. 191 – 210
John CHAPMAN, Bisserka GAYDARSKA, Jacqueline BALEN
Spondylus ornaments in the mortuary zone at neolithic Vukovar on the Middle Danube

The AD 19th century findings of two graves with rich Spondylus shell ornaments in the town of Vukovar, Eastern Croatia, is here re-published with the aim of using the artifact biographical data embodied in the ornaments to assist in the determination of the temporal and spatial relationship of the artifacts with other Spondylus finds in the Carpathian Basin and the Balkans.

Str. 211 – 216
Michael H. CRAWFORD
The Tiriolo hoard

The article reconstructs the contents of the Tiriolo 1788 hoard, and analyses its importance for the monetary, economic and military history of the Hannibalic War, notably in Bruttium, and for general problems of circulation of coinage.

Str. 217 – 224
Exhlale DOBRUNA-SALIHU
Votivna ara Deae Dardanicae i beneficijarna postaja iz Vendenisa

U ovom članku riječ je o novooktrivenoj votivnoj ari od vapnenca na Kosovu posvećenoj glavnom božanstvu dardanskog panteona, Dea Dardanica, koja porsonificira samu Dardaniju. Pripada slučajnom nalazu otkrivenom u antičkom naselju Vendenis (selo Glamnik) na području Ulpijane. Predstavlja petu epigrafsku dedikaciju – sve iz središnjeg dijela Dardanije – i zajedno s mramornim kipom iz Mediane, na sjevernom dijelu, sačinjavaju dosad poznate kamene spomenike ove boginje u cijelom dardanskom području. Zbog svojih epigrafskih podataka, kojima pruža nove spoznaje, ova ara je vrlo značajna. Posvećena od konzularnog beneficijara IV. Flavijevske legije, otkriva postojanje beneficijarne postaje u tom naselju na magistralnom putu Naissus-Lissus, što doprinosi rastu broja postava pod komandom te legije. Istodobno, polazeći od njihove funkcije i zadataka na putevima gdje su bile stacionirane, taj spomenik upotpunjuje sliku Dee Darcanicae koja je, uz ostale mnogobrojne funkcije, bila i zaštitnik puteva i putnika.

Str. 225 – 238
Ivan DRNIĆ
Kasnolatenske lijevane fibule s prostora jugoistočne Panonije

U radu je obrađena skupina kasnolatenskih lijevanih fibula s prostora jugoistočne Panonije prema određenim konstrukcijskim karakteristikama neki primjerci su slični tipu Oberleiserberg, nazvanom po lokalitetu u Donjoj Austriji, dok su kod drugih vidljiva znatna odstupanja od osnovnog modela što ukazuje na moguću proizvodnju u lokalnim radionicama. Također, izvršene su analize nakrene slitine od koje su izrađene fibule koje su pokazale visok postotak olova u sastavu što je karakteristično za lijevane fibule iz razdoblja kasnog latena.

Str. 239 – 260
Zdenka DUKAT✝, Jasna JELIČIĆ—RADONIĆ
Rane emisije farske kovnice iz Remetinog vrta u Starom Gradu na Hvaru

Na lokalitetu Remetin vrt u Starom Gradu na Hvaru otkriven je tijekom sustavnih arheoloških istraživanja jugoistočni ugao antičkog grada Farosa. U kontekstu grčke arhitekture i popratnog arheološkog materijala pronađeni su primjerci ranih faroskih emisija što omogućava uspostavu jasnije kronologije pojedinih tipova novca. U vrijeme prvog grčkog nukleusa, nakon stabilizacije terena, faroska kovnica je emitirala brončani novac u više nominala. Premda je faroski novac u sirakuškom monetarnom sustavu, prikazi htonskih božanstava na ranim emisijama predstavljaju neosporan kontinuitet kultova kao dio nomina parske metropole.

Str. 261 – 280
Danijel DZINO
The cult of Silvanus: rethinking provincial identities in Roman Dalmatia

Earlier scholarship saw the worship of Silvanus in Dalmatia from two different perspectives. Firstly, as a continuance of the pre-Roman indigenous cult which became “recognised” as the italic deity Silvanus through the interpretatio Romana, and secondly, as a product of indigenous assimilation in Roman culture. This article reconsiders these opinions from a different perspective, making the point that we deal here with an entirely new cultural practice, rather than the survival of the pre-Roman traditions, or with the assimilation of the indigenous population into the Roman identity. It is argued that the worship of Silvanus was used as an interface for communication and display of identity of different provincial sub-cultural groups in the early imperial times. It was a new, inventive and multifaceted religious practice, which incorporated existing local traditions and visual aesthetics with global symbolics of Silvanus, bringing together distinct societies and including Dalmatian communities into the “global”world of Roman Empire.

Str. 281 – 288
Krešimir FILIPEC
Dvije kovanice ugarskog kralja sv. Stjepana I. iz sjeverozapadne Hrvatske

U radu su obrađene dvije srebrne kovanice ugarskog kralja Stjepana I. nađene kod svetišta Majke Božje Gorske u Loboru prigodom arheoloških istraživanja 2009. Kovanice su nađene prigodom iskopavanja mjesta gdje se nalazi drvena karolinška crkva s prijelaza 8. u 9. stoljeće. Kovanie su vrlo važne za razumijevanje prilika u onodobnoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa i kod rješavanja pitanja njene pripadnosti u 11. stoljeću.

Str. 289 – 298
Giovanni GORINI
Presenza di moneta greca in Istria

Viene studiata la modesta documentazione trovata in Istria di monete greche che comprende esemplari di II — II sec. a.C. che provengono prevalentemente da Atene, ma della fase di Nuovo Stile, dall’isola di Taso, dalla Sicilia (Siracusa), dall’Illirico (Re Ballaios, Dyrrachium) e dalle zecche italiche (Valentia), ma non mancano testimonianze particolari di zecche minori e più lontane. Si può pertanto ritenere che questi ritrovamenti testimonio il passaggio nei siti della regione (santuari?, abitati?, necropoli?). Questa testimonianza rivela anche un interessante significato storico in quanto completa la documentazione di una presenza di altri reperti (ceramici, epigrafici, scultorei) greci in altri contesti, sporadica e contraddittoria, ma significativa per stabilire una forma di contatto e di rapporto ancora tutto da investigare, cosi da poter meglio ricostruire anche in Istria quella che estata definita “grecità adriatica”.

Str. 299 – 350
Hermine GÖRICKE-LUKIĆ
Ostava grčkog novca iz Škudljivca na otoku Hvaru

U radu je obrađena poznata ostava grčkog novca iz Škudljivca kod Staroga Grada na otoku Hvaru, otkrivena 1835. godine. Ostava je još uvijek nedovoljno istražena. Sastoji se od brončanog novca gradova Farosa, Farosa s prekovima IONIO i Herakleje, a datira oko 330. – 320. god. pr. Kr. Sadržajem ostave bavio se niz stručnjaka, uvijek u okviru općenitih rasprava u kojima su svojim istraživanjima nastojali baciti što više svjetla na te davne stranice jadranske povijesti. Kao pojedinačna tema ostava nije obrađivana, revizija sadržaja ostave nikad nije provedena, a time je i uvid u građu ostajao nepotpun, što je otežavalo njeno ukupno razumijevanje. Revizijom njenog sadržaja autorica donosi nova tumačenja farskih prekova u odnosu na Brunšmidovu tipologiju te tipološke, kronološke i stilske odlike novca kojima su upotpunjene dosadašnje spoznaje o grčko-ilirskim kovnicama na Jadranu.

Str. 351 – 358
Peter KOS
The VES・group – the earliest tauriscan tetradrachms

The group of tetradrachms with the Venetic legend VES・was a predecessor of tetradrachms of the Varaždin A type. Such tetradrachms were minted for a short time in the area of southeastern Carinthia at the end of the first half of the second century BC.

Str. 359 – 368
Davor MARGETIĆ
PRAESIDIA REIPVBLIC and the last emission of antoniniani at the mint of Siscia

Some questions on the last emissions of antoniniani of the Siscia mint are discussed in the light of several unrecorded tetrarchic types with PRAESIDIA REIPVBLIC reverse. An entirely new type with this legend is described for Diocletian, Constantius and Galerius.

Str. 369 – 378
Rodolfo MARTINI
Illustrazione popolari e medaglie devozionali prodotte in occasione delle feste costantiniane per commemorare il XVI centenario della promulgazione dell’editto di Milano (313-1913).

Pio X, pur malato, volle fortemente le celebrazione in occasione del XVI centenario della battaglia del Ponte Milvio (312 d.C.) e soprattutto della promulgazione dell’Editto di Milano (313 d.C.): le numerose manifestazioni culminarono in due pellegrinaggi a Roma dall’11 al 16 gennaio e dal 23 al 25 luglio del 1913. Per la devozione popolare e per i curiosi vennero prodotti numerosi “arredi sacri” e l’industria privata risulto molto attiva, con iniziative autonome prive del controllo ecclesiastico. Accadde cosi che si trovassero contemporaneamente in vendita oggetti dipendenti da modelli approvati ecclesiasticamente, accanto ad altri oggetti ricci solo di riferimenti storici, a volte di fantasia, come nel caso dei santini, oppure delle cartoline, che svolsero un ruolo oltremodo importante nel veicolare il messaggio costantiniano. Al contrario, la produzione delle medaglie commemorative fu molto contratta: non vennero dedicate all’evento ne la medaglia annuale del 1912 ne quella del 1913, ne altre emissioni speciali. Solo la ditta Johnson conio due medaglie dedicate all’avvenimento. Il tema e maggiormente diffuso tra le medaglie devozionali, grazie all’attività di numerose fabbriche che, in modo autonomo, produssero emissioni devozionali, anche in alluminio, in ricordo del sedicesimo centenario constantiniano. Si tratta di Ditta Tanfani-Bertanelli, Stabilimento Johnson, C. Ditta O. Del Bo & C., e di una discreta pletora di aziende anonime, forse riconducibili, in alcuni casi, all’ambito della gia citata ditta Johnson, delle qualli si esamina l’attivita.

Str. 379 – 394
Alenka MIŠKEC
Hoards of the Roman period in Slovenia from the 2nd century BC to the 2nd century AD

In the present article we discuss hoard finds from the territory of the Republic Slovenia, and specifically from the period from the 2nd century BC to the 2nd century AD. The number of hoards approaches 80, which does not include four votive hoards and numerous hoards that were found in graves The finds in the period under consideration are dominated by those form 150—146 BC, from the middle of the 1st century AD, from the Augustan period, from the period of the civil wars, and from the period of the Marcomannic Wars.

Str. 395 – 466
Miroslav NAĐ
Coin hoards in Croatia – an update on the CHY

This paper is an update to the Croatian part of Mirnik’s Coin Hoards in Yugoslavia (CHY). It is divided into 3 parts. The first part discusses newly discovered hoards. The second discusses potential hoards, while the third part provides information on hoards listed in the CHY that were discussed by other authors following this publication.

Str. 467 – 482
Jadranka NERALIĆ
“PENSIONEM ANNUAM DUCENTARUM ET QUINQUAGINTA LIBRARUM MONETE IN ILLIS PATTIBUS CURRENTIS. ANNIS SINGULIS QUOAD UIXERIT PER ABBATEM DICTI MONASTERII INTEGRE ET EFFICACITER PERSOLUENDARUM”: Obveze opata dalmatinskih benediktinskih opatija prema apostolskoj komori u 15. stoljeću

Na osnovi rezultata istraživanja provedenih na gradivu raznih arhivskih serija fondova Apostolske komore i Apostolske kancelarije za 15. stoljeće pohranjenima u Vatikanskom tajnom arhivu, razmatraju se kronologija imenovanja opata i komendatora na dalmatinskim benediktinskim opatijama, financijske obveze koje su imali prema Apostolskoj komori i Kardinalskom zboru te razmjeri štete koja je nanesena lokalnoj zajednici. Rezultati dobiveni tijekom istraživanja u središnjem arhivu Katoličke crkve, dopunjeni su podacima objavljenima u suvremenim radovima o benediktinskim opatijama u Hrvatskoj.

Str. 483 – 498
Ivan RADMAN — LIVAJA
Rimski trnokop iz Siska s urezanim natpisom

U radu se obrađuje jedan stari nalaz iz rijeke Kupe kod Siska. Riječ je o rimskom vojničkom trnokopu, što je vidljivo po djelomično sačuvanom natpisu koji spominje zapovjednika centurije u kojo se rabila ta alatka.

Str. 499 – 506
Richard REECE
Roman coins and the German frontier

The paper offers an analysis of coins from several forts on the German frontier using a method established in one of the author’s earlier articles in order to test the orthodox date for the establishing of the German limes (AD 90). The coin lists of the selected forts were analysed in order to see whether those coin lists are homogeneous as might be expected from a single date given to the frontier. The analysis of the basic coin evidence provided in this paper suggests a spread of dates for the forts, both for beginnings and ends, rather wider than the years around a single calendar date. Thus the numismatic data supports other archaeological evidence for the formation and function of the German limes.

Str. 507 – 516
Ivančica DVORŽAK SCHRUNK, Vlasta BEGOVIĆ
Diocletian’s palace and Split: transferring ideas from maritime villa to a christian city

In our student days when we participated all together in the excavations in Split, one of the most fascinating urban sites in the world, Ivan was our senior colleague and a young mentor. We worked in different sectors in the Palace and on different tasks, and finally published some chapters in the six volumes of the excavation reports (Mirnik 1989; Schrunk 1989a). In the days of youth and at the beginnings our archaeological careers, retirement was so far in the future. The future is here now for Ivan, although this tireless scholar will never really retire.

Str. 517 – 524
Andrej ŠEMROV
Jeterbenk – Nebojša tower a hoard of silver coins from Gorizia and Aquileia from the beginning of the 14th century

This article was written during the doctoral studies at the University of Primorska (Koper), partly co-funded by the European Commission (The European Social Fund 2007—2013, Programme of Developing Human Resources). In the spring of 1993, a small hoard of 15 silver coins were discovered by chance beneath the peak of Jeterbenk, the hill above the village of Topol pri Medvodah / Topol near Medvode (Slovenia). The coins probably represented the contents of a soldiers purse, was during an attack on the fortified Nebojša tower, which was built on the very top of the hill. The hoard is composed of coins of Count Albert II of Gorizia (Slo. Gorica, Ger. Görz) and the Aquileian Patriarchs. The contents show the monetary circulation at the end of the 13th and beginning of the 14th centuries, when many lords competed for supremacy in Carniola, as is otherwise shown by the presence of the coinage. The purse was lost after the year 1312.

Str. 525 – 536
Tomislav ŠEPAROVIĆ
Pregled nalaza grčko-ilirskog novca u sjevernoj Dalmaciji

Autor donosi pregled nalaza grčko-ilirskog novca s prostora sjeverne Dalmacije. Najbrojniji su novci grčkih kolonija na srednjodalmatinskim otocima. Tu spadaju novci Herakleje, Ise, Farosa, kao i više neodredivih primjeraka koji se bez sumnje mogu pripisati jednoj od spomenutih kovnica. Zatim slijede primjerci s likom vladara Baleja, novci koje su emitirale grčke kolonije u današnjoj Albaniji – Apolonija i Dirahij te jedan primjerak novca ilirskog kralja Gencija.

Str. 537 – 552
Melinda TORBAYGI
Der Münzfund von Zichyújfalu 1873

Der Münzfund von Zichyújfalu kam in 1873 vor, damals erschien aber keine Nachricht darüber. Er kam erst durch eine kurze Mitteilung in 1907 in die internationale Fachliteratur und daraus entstanden Missverständnisse von Zeit zu Zeit, ob es sich um einen einzigen oder zwei verschiedene Funde handelt. Der Artikel versuchte den alten keltischen Münzfund nach den zeitgenössischen Briefen rekonstruieren und seine Chronologie nach den modernen Forschungen bestimmen.

Str. 553 – 564
Gabor TOTH, Michael MCCLAIN
The stela of Qema-mar and his household

Publication of the New Kingdom Stela No. 592 of the Zagreb Archaeological museum. The inscription describes the owner of the stela and various members of his household. This study analyzes several interesting features of the writting and the grammar of the text.

Str. 565 – 572
Igor URANIĆ
Nova saznanja nakon radioloških istraživanja mumija Egipatske zbirke AMZ-a

Objava rezultata najnovijih radioloških istraživanja na ljudskim i životinjskim mumijama Egipatske zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, obavljenim 2009. i 2011. godine u KB Dubrava.

Str. 573 – 578
Novella VISMARA
Un presunto nuovo nominale di una emissione di kuprlli, signore della Lycia arcaica: un’esemplare suberato di imitazione e la questione metodologica dei “campioni di riferimento”.

Nell’articolo e affronato il problema della corretta scelta del campione per le indagini ponderali citando come esempio la creazione di una nuova teoria ponderale in Licia impiegando una moneta suberata non riconosciuta come tale come prova.

Str. 579 – 588
Paolo VISONA
Škudljivac redux. new data on IGCH 418-420

New data have emerged from H. Göricke- Lukić’s 2004 publication of the extant portion of the Škudljivac hoard, the earliest assemblage of bronze coins minted by the Greeks in the eastern Adriatic. Of the 55 ovestrikings in the original deposit (found in 1835 on the island of Hvar), only 37 have been preserved in Osijek’s Muzej Slavonije: 35 of them consist of issues with head of Ionios r. / Dolphin r., above three waves, and head of Ionios r. / Doplhin r., which were overstruck by Pharos following a pattern of obverse upon obverse, reverse upon reverse. Two additional coins, overstruck with a bearded head of Ionios l. and a lions head r, upon an earlier Ionios issue previously overstruck by Pharos (Osijek 2052), and upon a bronze of Pharos (Osijek 2093), may also belong to Škudljivac hoard, as W. Kubitschek noted in 1897. Their darken green patina is similar to that of the other overstrikings. Since these two coins represent the last group of issues of Ionios bronzes, their inclusion in the deposit would indicate that the hoard was hidden after the Ionios coinage had come to an end. The single obverse die used by the Pharians to overstrike the Ionios bronzes appears on 30 overstrikings in museum and private collections that have close affinities with the speciments in Osijek. Some of them may thus also have come from the Škudljivac hoard. Its contents shed light on the third quarter of the 4th century BC.

Na kraju Publikacije nalaze se prikazi.

Str. 589 – 601
Klara BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ
Fulvia Lo Schiavo: Le fibule dell’Italia meridionale e della Sicilia: dall’eta del bronzo recente al VI secolo a. C.

Str. 602 – 611
Upute autorima

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, kartama, fotografijama, slikama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 14. 8. 2017.