Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2009.
AMZ
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Autori: Dora Kušan Špalj, Ante Rendić-Miočević
Fotografije: Filip Beusan, Igor Krajcar,
Crteži: Slađana Latinović
Prijevod: Sanjin Mihelić
Jezik: hrvatski
Stranica: 65
ISBN 978-953-6789-24-8

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu. Foto: VJB.

Katalog – Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu’ nazvan je prema izložbi realiziranoj kroz suradnju Arheološkog muzeja u Zagrebu i Grada Splita, postavljenoj 2006. godine u prostorima splitske Stare gradske vijećnice.

Za tu prigodu bio je tiskan izložbeni katalog, izdanje koje se s neznatnim izmjenama i dopunama, poglavito u uvodnim stranicama, pojavljuje kao svojevrsni vodič novog izložbenog postava Muzeja. Grčke vaze u novom postavu prezentirane su kao jedinstvena cjelina, dio šireg tematskog sklopa koji obuhvaća raznolike spomenike grčkog podrijetla, što je ujedno i uvodni dio postava Antičke zbirke. Aktualni muzejski postav dopunjen je s nekoliko primjeraka kojih nije bilo na splitskoj izložbi te ih iz tog razloga, uz jednu iznimku nema i ovoj publikaciji.

Iz Uvodne riječi, Ante Rendić-Miočević

Katalogom je predstavljeno stotinjak vaza izloženih u okviru stalnog muzejskog postava AMZ-a, odabranih između približno 1500 primjeraka, koliko ih čuva Muzej.

Najstarije vaze pripadaju tzv. geometrijskom i orjentalizirajućem stilu. Veliki broj izložaka pripada tzv. crnofiguralnom stilu, a najbrojnije su vaze tzv. crvenofiguralnog stila. Najbrojnije su vaze južnoitalskog porijekla, poglavito vaze tzv. Gnathia stila, koje obilježavaju završnu fazu u razvoju grčkog slikarstva na vazama. Porijeklo velikog broja vaza iz Arheološkog muzeja u Zagrebu nije poznato, a gotovo sve potječu iz privatnih zbirki.

Publikacija je temeljena na analizama, obradama i objavama više stručnjaka – A. D. Trendalla, D. Nemeth-Ehrlich te B. Vikić i V. Damevski.

Publikacija je podijeljena na dva dijela – poglavlje ‘Zbirka grčkih vaza u Arheološkom muzeju u Zagrebu’, kojim su predstavljeni način proizvodnje grčkih oslikanih vaza i stilovi kojima vaze pripadaju te ‘Katalog’ s prezentacijom izložaka. Uz navod osnovnih podataka o nalazištu, dimenzijama, inventarnom broju, stilu i opisu, nalaze se po dvije fotografije za svaki izložak (gdje je primjenjivo) – fotografija vaze u cjelosti i fotografija zanimljivog oslikanog detalja.

Na kraju publikacije nalaze se Pojmovnik i Popis literature.

Brojne fotografije u boji u prvom dijelu Kataloga, prikazuju vaze s detaljima oslikanih motiva.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.