Na današnji dan, 10. veljače 1858. godine rođen je Josip Brunšmid, ravnatelj Arheološkog odjela Narodnog muzeja (danas Arheološkog muzeja u Zagrebu) i prvi profesor arheologije u Hrvatskoj.

Arheološki muzej u Zagrebu izdao je knjigu “Skizzenbücher – Putne bilježnice Josipa Brunšmida (1892. ‒ 1911.)” autorice Ane Solter, voditeljice Odjela za dokumentaciju.

Skizzenbücher – Putne bilježnice Josipa Brunšmida (1892. ‒ 1911.) publikacija je koja ne valorizira informacije o arheološkim lokalitetima niti se bavi analizom arheoloških predmeta, već je vodič kroz Brunšmidova putovanja koja su većim dijelom i okosnica nastanka zbirki Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Josip Brunšmid (1858. – 1929.), ravnatelj Arheološkog odjela Narodnog muzeja u Zagrebu (danas Arheološki muzej u Zagrebu – AMZ), svake je godine u proljeće i jesen kretao na svojevrsne terenske uviđaje po raznim dijelovima države. Cilj putovanja bila je zaštita arheološke i druge spomeničke građe, što je obično podrazumijevalo obilazak lokaliteta po dojavi, rekognosciranje, poduzimanje iskopavanja, preuzimanje ili otkup građe, susrete s muzejskim povjerenicima, organizaciju transporta građe do Zagreba, i dr. Uz veliku količinu građe koja je s tih putovanja dospjela u muzejski fundus, te uz brojne publicirane radove, svjedočanstvo ovog aspekta Brunšmidovog rada je njegovih 12 Skizzenbüher koje su pohranjene u Dokumentarnoj zbirci I AMZ te jedna u Arheološkom muzeju u Splitu. Brunšmid je Skizzenbuch – džepnu bilježnicu za crtanje tvrdih korica – redovito nosio na put i u nju bilježio informacije s terena te popisivao i skicirao građu. Kako su bilješke nastajale na terenu, nerijetko zapisivane u brzini i neuredno, Brunšmid bi se pobrinuo da se njihov sadržaj naknadno uredno prepiše. Na taj je način nastao skup od 476 listova koji faksimilski donosimo u katalogu ove publikacije.
U povodu 164. obljetnice rođenja Josipa Brunšmida, Zorica Babić, voditeljica Pedagoškog Odjela osmislila je edukativno interaktivnu infografiku za djecu i mlade. Online infografici moguće je pristupiti online u Virtalnom Arheološkom muzeju u Zagrebu putem poveznice: https://amz.hr/hr/virtualni-muzej/edukacija/josip-brunsmid/ 

Sadržaj
Uvod
Josip Brunšmid (Vinkovci, 1858. – Zagreb, 1929.)
Putovanja Josipa Brunšmida
Putne bilježnice Josipa Brunšmida
Katalog
Arhivski izvori i građa
Literatura

Impresum
Nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Autorica: Ana Solter
Tehnički urednik: Emil Podrug
Recenzenti: Ina Miloglav, Rajna Šošić-Klindžić
Korektura: Jelena Jović
Oblikovanje i priprema za tisak: Sensus Design Factory, Srećko Škrinjarić
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 300
Zagreb, 2021.
ISBN: 978–953–8143–27–4

Izdavanje knjige financijski su pomogli Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Skizzenbücher

Info:
AMZ PRESS