Kratka predstavitev 3. Muzeoforuma:

Muzeoforum bo posvečen predstavitvi zbirk in dela z javnostjo v Kapitolinskih muzejih, ki predstavljajo »protiutež« zasebnim vatikanskim zbirkam in ki so od samega začetka bili namenjeni primarno skupnosti mesta Rima. Kljub številnim turistom, ki oblegajo Kapitolinske muzeje, je jedro muzejskega dela usmerjeno potrebam lokalne javnosti. Kapitolinski muzeji obsegajo najimenitnejšo arheološko zbirko, med drugim znamenito zbirko antičnih kipov, obsežno zbirko slikarskih del vseh stilnih obdobij in znamenitih avtorjev ter porcelana in medalj neprecenljive vrednosti. Kustosinja Francesca Ceci je priznana arheologinja z obsežnim poznavanjem zgodovine muzeja in muzealstva. Zaslovela je s svojimi odličnimi članki o antičnih temah, ki jih že leta predstavlja v privlačnih, interpretacijsko izjemno bogatih in poučnih prispevkih v  znani italijanski reviji Archeo in Archeologia viva.

Izvor

e-mailom Petra Stipancic