Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2015.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Autor: Tomislav Bilić
Recenzenti: Peter Kos, Ivan Mirnik
Fotografije: Igor Krajcar
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 542
Cijena: 300 kn
ISBN 978-953-6789-90-0
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica Monografije. Autor: VJB.

Monografija “Zbirka rimskog republikanskog novca Arheološkog muzeja u Zagrebu” 13. je svezak objavljen u okviru serije Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu, autora Tomislava Bilića.

Dr. sc. Tomislav Bilić zaposlenik je Arheološkog muzeja u Zagrebu kao viši kustos Numizmatičkog odjela.

Publikacijom je predstavljen je sadržaj Zbirke rimskog republikanskog novca AMZ-a. Prema Ljubićevom Popisu iz 1890. Godine Zbirka je sadržavala 523 primjerka republikanskog novca. Najstariji primjerak novca iz Zbirke predstavlja zlatnik koji je podmaršal Danilo Rastić iz Gospića darovao Muzeju 1856. Godine (kat. br. 1896). Novac je u Zbirku dospijevao tijekom dužeg vremenskog razdoblja, uglavnom otkupom pojedinačnih primjeraka i cijelih zbirki.

Važnost Zbirke očituje se u barem dvije različite kategorije: ona je iznimno važna za proučavanje cirkulacije republikanskog novca, osobito na području južne Panonije, kao i za proučavanje rimskoga republikanskog novca novca u numizmatičkog smislu. Obje kategorije sublimirane su u jedinstvenom primjerku zlatnika (aureus) Kvinta Kornuficija, pronađenom kod Siska (kat. br. 2033). Kao (tada) unikatni primjerak republikanskog novca, zlatnik upotpunjuje tipološko-kronološke spoznaje o tome novcu; kao kovanica pronađena kod Siska, antičke Segestike/Siscije, pruža informacije o opticaju novca na području južne Panonije tijekom druge polovice 1. st. pr. Kr. No ovaj zlatnik nipošto nije jedini takav primjerak iako je sigurno najatraktivniji; unutar Zbirke postoje brojni slični primjeri.

Iz Uvoda, Tomislav Bilić

Publikacija je podijeljena na dva dijela – tekst analize i katalog. Tekstualni obuhvaća poglavlja Uvod, Pojedinačni nalazi, Ostave te Novac mazinskog tipa.

Nakon tekstualnog dijela slijede Bibliografija, Popis lokaliteta s kojih potječu pojedinačni nalazi (po regijama) s kataloškim jedinicama, Ostave koje su sadržavale rimski republikanski novac koje se (barem djelomčno) čuvaju u AMZ-u i Objašnjenja i kratice uz katalog.

U kataloškom je dijelu – Table – svaki primjerak novca predstavljen fotografijom u boji s obje strane (avers i revers) te opisan.

Publikacija je velikog formata i tvrdo ukoričena te sadrži brojne fotografije u boji, karte, grafikone i table.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Bilice, 6. 10. 2017.

 

Uz članak Monografija – Zbirka rimskog republikanskog novca AMZ-a (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=11082. Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 16. listopada 2017