Arheološki muzej u Zagrebu, 2015.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Glavna urednica: Jacqueline Balen
Izvršna urednica: Iva Cvitan
Međunarodni redakcijski odbor: Helmut Buschhausen (Wien), John Chapman (Durham), Peter Kos (Ljubljana), Preston Miracle (Cambridge)
Uredništvo: Jacqueline Balen, Tomislav Bilić, Iva Cvitan, Željko Demo, Zoran Gregl, Ivan Radman-Livaja
Recenzenti: Ana Azinović-Bebek, Juraj Belaj, Dino Demicheli, Tatjana Kolak, Siniša Krznar, Dražen Maršić, Branka Migotti, Katarina Nina Simončić, Marjeta Šašel Kos, Tatjana Tkalčec
Prijevod: autori i LINGUA-SOFT d.o.o.
Jezici: hrvatski, engleski, njemački, slovenski, talijanski
Stranica: 160
ISSN 0350-7165
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Popis članaka

Str. 7 – 18
Adnan BUSULADŽIĆ
Antički kameni spomenik s lokaliteta Čipuljić kod Bugojna

Tijekom izvođenja zemljišnih radova na lokalitetu Čipuljić kod Bugojna u središnjoj Bosni pronađen je kameni ulomak (T.1; T. 2) koji se može interpretirati na različite načine. Radi se o vrlo bogato dekoriranom kamenom bloku. Na prednjoj strani su vidljivi vrlo bogati prikazi palmete, te po jedna manja rozeta sa svake strane, od kojih je jedna oštećena. Ispod palmete, nalaze se ukrasi u obliku stiliziranog akantovog lišća. Na stražnjoj strani očuvanog dijela bloka vidljivi su ostaci dviju nasuprot postavljenih grančica i trokutastog zabata. Može se pretpostaviti da je prostor ispod zabata bio predviđen za centralnu predstavu, figuru ili nešto slično.
Ranokršćanska crkva i ranosrednjovjekovna nekropola pronađene na lokalitetu Čipuljić, povezuju kameni spomenik s istim nalazištem. Kameni floralni ulomak ulomak ostavlja vrlo realnu mogućnost da je riječ o dijelu sepulkralnog spomenika, koji je kasnije postao ugradbeni element nekog drugog kasnoantičkog objekta, moguće u kršćanskom kontekst. Na ovaj sakralni sadržaj na istom lokalitetu se nadovezala i ranosrednjovjekovna nekropola.

Str. 19 – 50
Rosana ŠKRGULJA, Branka MIGOTTI
Stela veterana 14. Legije Gaja Antonija Sentina iz Siscije

Objavljuje se fragmentarno sačuvana nadgrobna stela Gaja Antonija Sentina (Gaius Antonius Sentinus), veterana 14. (legio XIV Gemina Martia Victrix), nađena 2009. U Kvirinovoj ulici u Sisku, u sjevernome dijelu Siscije unutar gradskih zidina, Razmatraju se epigrafsko-prozopografski i strukturalno- ikonografski aspekti spomenika kao temelj za njegovo datiranje u razdoblje od zadnje trećine 1. stoljeća do ranoga 2. stoljeća.Usprkos fragmentiranosti, reljefni prikaz može se rekonstruirati kao motiv pokojnika u poluležećemu položaju na ležaljci (klinē) i jednoga sluge koji stoji okrenut prema pokojniku. Ispred ležaljke postavljen je tronožac na kojemu je kantar, a sa svake njegove strane na podu je po jedna velika posuda; s lijeve vrč, a s desne boca. Opisana ikonografija svojstvena je vojničkim stelama u Germaniji koje su izrađivale radionice u vojnim logorima Mogontijaku (Mainz) i Koloniji Agripini (Köln) u flavijevskom i trajanskom razdoblju. Raspravlja se i o važnosti tog nalaza u kontekstu vojne povijesti rimske Siscije, osobito s obzirom na njezinu siromašnu epigrafsku baštinu povezanu s ranom prisutnošću vojske na području grada. Stela Gaja Antonija Sentina dodatno govori u prilog još uvijek arheološki nedokazanoj pretpostavci o prisutnosti vojnika 14. legije u Sisciji potkraj 1. stoljeća.

Str. 51 – 84
Karina GRÖMER, Anita RAPAN PAPEŠA
Jednostavne tkanine i žigosana koža: organski nalazi s avarodobnog groblja u Nuštru (istočna Hrvatska)

U arheološkom kontekstu organski nalazi su prilično rijetki, posebice u umjerenim klimama. Usprkos tome, oni oblikuju važan dio načina života arheoloških populacija i mogu pružiti informacije o svakodnevnom životu, uzgoju životinja, umjetnosti, trgovini, gospodarstvu, tehnološkom razvoju itd. Jedan od načina pronalaska organskih nalaza, u ovom slučaju ostataka tkanina, slučajevi su kada se oni odupru vremenu ostajući pričvršćeni za metalne nalaze. U procesu korodiranja metal oko tekstilnih niti oblikuje produkte korozije zadržavajući tako oblik tekstila. Mali broj takvih nalaza (osam) nađen je u sedam kasnoavarodobnih grobova na lokalitetu Nuštar/Dvorac. S obzirom na druge nalaze iz tih grobova, možemo ih datirati u razdoblje između 750. i 800. Godine. Metalni nalazi sa očuvanim tekstilom iz Nuštra uključuju dijelove pokojnikove odjeće (pređice, okove, spojke) i oruđa (nož). Analize tekstila pokazale su kako se radi o jednostavnim tkaninama napravljenima d jednostavnog tkanja s nitima predenim u Z-smjeru. Analiza tkanina pokazala je kako se radi o dijelovima odjeće raznih funkcija i o mrtvačkim pokrovima. Unatoč tome što u usporedbi s ostalim avarodobnim nalazištima iz istog razdoblja nije uočeno ništa novo, ovaj je rad važan jer arheološki tekstil ima veliku vrijednost koja se može iskoristiti i u drugim znanstvenim poljima.

Str. 85 – 120
Zsolt NYÁRÁDY, Erwin GÁLL
The ‘westernisation’ of the Transylvanian Basin: Migration and /or acculturation?

In our research, we tried to reconstruct the hairdress oft his period based on the archaeological artefacts that were found int he Arpadian age churchyards int he Transylvanian Basin. These hairpins, which were in use throughout the 5-9th centuries Western Europe int he Anglo-Saxon speech-area, were part of a hairdress fashion trend that, later int he 12th century, spread throughout all of Christian Europe. Taking in account the Transylvanian artefacts and their context, we can notice that copper alloy hairpins with a gilded globular head often appear with S-ending lock ring. Their appearance is in strong relation with the Christian mentality and the western fashions of this period, which are obviously connected with the ‘westernisation’ oft he Hungarian state institutions.
Going into a thorough and in-depth analysis oft he archaeological artefacts yields a number of questions, some of which we have found the answers to only after other conducting (especially anthropological) research work. We can announce with certainty that arefacts of this type are not the heritage of any group of foreign people. The expanding oft his study and the excavation oft he earliest cemeteries should complete our knowledge int his topic in the future,
In the 12th century, the archaeological signs of ‘westernisation’ appear in all segments of life int he Transylvanian Basin. This can only mean one thing: besides the migrations mentioned by the written sources, the eastern half oft he Hungarian Kingdom was integrated into western culture.

Str. 121 – 142
Lidija BAKARIĆ, Sanjin MIHELIĆ, Iva KOSTEŠIĆ, Nera ŠEGVIĆ
Sondažna istraživanja crkve sv. Marka u Širokoj luci kod Plitvica sela

Tijekom razdoblja 2011.-2013. g. AMZ je vršio rekognosciranja i manja sondažna istraživanja na užem i širem području Nacionalnog parka Plitvička jezera Sondažna istraživanja poduzeta su i u Širokoj luci kod Plitvica Sela, na lokaciji crkve sv. Marko. Djelomično su otkriveni temelji crkve, kao i dio pratećeg groblja. Ustanovljeno je da je crkva spomenuta na habsburškim, a i drugim geografskim kartama kao ‘stara crkva’.

Prikaz knjige
Str. 143 – 150
Tiberius BADER
The Beginning oft he Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube: Proceedings oft he International conference in Osijek, October 20-22, 2011

Str. 151 – 159

Upute za predaju rukopisa