Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2016.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Urednik: Tomislav Bilić
Autori: Miroslav Nađ, Anja Bertol Stipetić
Recenzenti: Ivan Mirnik, Mirjana Vojvoda
Fotografije: Filip Beusan, Igor Krajcar (kat. I)
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 219
Cijena: 250 kn
ISBN 978-953-6789-96-2
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica publikacije ‘Kamenica’. Foto: VJB.

Monografija “Kamenica – Ostava rimskog srebrnog novca iz zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu” 14. je publikacija objavljena u okviru serije Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu, autora Miroslava Nađa (djelatnik Numizmatičkog odjela AMZ-a)  i Anje Bertol Stipetić.

Publikacijom je predstavljen sadržaj ostave ostave rimskog srebrnog novca pronađenog 1936. godine prilikom obrađivanja vinograda u Kamenici kod Niša. Same okolnosti nalaza nisu poznate.

Budući da ne postoji cjelovita objava ostave iz Niške Kamenice, već samo njezino sumorno i parcijalno spominjanje u literaturi, pokazala se potreba za detaljnijom analizom ovoga značajnoga nalaza. U ovome radu objavljeno je 4096 denara i antoninijana iz spomenute ostave koji se čuvaju u sklopu numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, a pripisuju se razdoblju od Marka Antonija te careva od Vespazijana do Maksimina Tračanina.

Iz Uvoda, Autori

Svi primjerci novca determinirani su po relevantnoj literaturi, statistički su obrađeni po suvremenim numizmatičkim standardima uz grafički prikaz rezultata.

Publikacija je podijeljena na dva dijela – tekst analize i katalog. Tekstualni obuhvaća poglavlja Uvod, Okolnosti nalaza ostave, Broj kameničkih primjeraka i usmena priopćenja o njima, Dosadašnji stavovi oko problema datacije, mogući vlasnici i razlog ukopa ostave iz Kamenice, Povijesne okolnosti, Analiza dijela ostave iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, Primjerci koji ne pripadaju dijelu kameničke ostave iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, Komparacija dijelova ostave iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i dijela iz Narodnog muzeja u Nišu, Beogradski dio ostave, Analiza dijela ostave koji se čuva u Arheološkom muzeju u Zagrebu u kontekstu ostava horizonta Maksimina Tračanina. Na kraju cjeline nalazi se Zaključak, Literatura i Kratice.

U kataloškom je dijelu – Table – svaki primjerak novca predstavljen fotografijom u boji s obje strane (avers i revers).

Publikacija je velikog formata i tvrdo ukoričena te sadrži brojne fotografije u boji, karte, grafikone i table.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Bilice, 3. 10. 2017.