Muzej Slavonije, Arheološki muzej u Zagrebu, Osijek, 2016.
AMZ
Za nakladnike: Denis Detling, Sanjin Mihelić
Autorice tekstova: Dragana Rajković, Jacqueline Balen
Recenzentica: Tihomila Težak-Gregl
Prijevod: Danijel Jelaš
Fotografije nalazišta: Vladimir Franjić
Fotografije nalaza: Bruno Jobst, Maximilian Just, Igor Krajcar
Restauracija nalaza: Miroslav Benaković, Josip Kralik, Anđelko Kovačević
Crteži: Miljenka Galić, Geoprem d.o.o. (Saša Kulić)
Arhivski izvori: Muzej Slavonije, Arheološki muzej u Zagrebu
Obrada tabli: Marin Mađerić
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 184
ISBN MS 978-953-6191-77-2
ISBN AMZ 978-953-6789-95-5
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Katalog “Sarvaš – neolitičko i eneolitičko naselje II” prati izložbu “Sarvaš-Gradac, povijest jednog lokaliteta” postavljenu u prostorima Muzeja Slavonije u Osijeku, u razdoblju od veljače do lipnja 2015. godine. Katalog prezentira nalaze iz zbirke Muzeja Slavonije koja sadrži nalaze neolitičkog i eneolitičkog razdoblja s iskopavanja R. R. Schmidta na lokalitetu Sarvaš-Gradac. Analiza materijala provedena je na temelju kulturne pripadnosti, vrste materijala te tipoloških obilježja. Tom su prilikom izdvojeni karakteristični artefakti (ukrašene keramičke posude) koji su mogli poslužiti pri određivanju relativno-kronološkog datiranja samog nalazišta. Ovi istaknuti nalazi kataloški su obrađeni i nacrtani, a neki od neodređenih ulomaka upotrebljeni su prilikom rekonstrukcije cjelovitih posuda.

Višeslojno nalazište Gradac u Sarvašu jedan je od onih arheoloških lokaliteta koji predstavljaju nezaobilazno mjesto u proučavanju prapovijesti istočnog dijela Hrvatske. Unatoč čestom citiranju i objavi pojedinačnih nalaza, Sarvaš još uvijek pripada skupini nalazišta čija stvarna vrijednost i važnost nisu sagledani u cjelini. Smjestiti ovo nalazište u primjeren kontekst nezahvalna je zadaća zbog nedostatka terenske dokumentacije, ali i vremenske distance, koji znatno ograničavaju prikupljanje relevantnih podataka i rekonstrukciju pojedinosti vezanih za prošla iskopavanja.
Iz Uvoda

Publikacija je podijeljena na nekoliko cjelina. Prva opisuje kontekst u okviru kojeg se nalazište nalazi – “Zemljopisne i geološke odrednice prostora”, “Arheološka slika prostora” , druga njegove specifičnosti – “Položaj nalazišta Gradac u Sarvašu”, “Povijest i stanje istraživanja nalazišta”, “Nalazi u fundusu Muzeja Slavonije” te vremenska razdoblja u okviru kojih su datirani nalazi, zajedno s navodima nalaza: “Neolitik” – “Starčevačka kultura”, “Sopotska kultura” i “Eneolitik” – “Badenska kultura”, “Kostolačka kultura”, “Vučedolska kultura” te “Ostali nalazi”. Slijede “Zaključak” te kataloški dio s popisom i opisom nalaza, popis arhivskih izvora te literature. Table s crtežima izdvojene su na kraju Publikacije.

Publikacija je opremljena brojnim fotografijama nalazišta, nalaza, arhivskim fotografijama, kartama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 12. 8. 2017.