Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2017.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Urednik: Lidija Bakarić
Autori tekstova:Lidija Bakarić, Dubravka Balen Letunić, Tomislav Bilić, Ana Franjić, Ian C. Freestone, Alka Domić Kunić, Ana Marić, Sanjin Mihelić, Domagoj Perkić, Andrijana Pravidur, Ivan Radman-Livaja, Andrej Sablić, Emily Zavodny
Autori kataloških jedinica: Lidija Bakarić, Andrej Sabljić: 1-51, 53-146, 173, 175, 176; Dubravka Balen Letunić: 52; Andrijana Pravidur: 147-164; Ana Marić: 165-172; Tomislav Bilić: 174; Katalog / Catalogu AMZ; 1-149, 173-176: ZM BiH: 147-172.
Prijevod i lektura: Neven Divjakinja, Matija Pospiš
Fotografije: Arhiv AMZ, Igor Krajcar (AMZ), Filip Beusan, Andrijana Pravidur, Ana Marić, Samir Mujagić, Franjo Topič, Odsjek za dokumentaciju Odjeljenja za arheologiju ZMBiH (drugi autori posebno su navedeni uz fotografiju)
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 183
Cijena: 100 kn
ISBN 978-953-8143-05-2
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Katalog “Japodi – zaboravljeni gorštaci” prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju otvorene 29. lipnja 2017. godine. Autorice arheološke koncepcije izložbe su Lidija Bakarić (AMZ) i Andrijana Pravidur (ZMBiH), prostorne koncepcije i oblikovanja Ema Gerovac i Ana Bjelić, dok su stručni suradnici na postavljanju izložbe bili Dubravka Balen Letunić, Martina Blečić Kavur, Alka Domić Kunić i Andrej Sabljić.

Lidija Bakarić muzejska je savjetnica i voditeljica Japodske zbirke AMZ-a. Svoja istraživanja provodila je proučavajući građu Zbirke zaključujući o različitim aspektima života Japoda, japodske kulture, tehnologije i umjetničkog obrta te prezentirajući saznanja putem članaka, predavanja i stručnih izložbi (Pretpovijesni jantar i staklo iz Prozora u Licii Novog Mesta u Dolenjskoj, Jantar i koralji, Japodi – nedovoljno poznat narod). Ovom izložbom predstavljene su nove spoznaje o Japodima. Uz izloške koje čuva Arheološki muzej u Zagrebu izložena je i reprezentativna građa s japodskih nalazišta u dolini Une kod Bihaća, koja se čuva u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Rekonstrukcija zbivanja i života u prošlosti u svakom je pogledu složen posao. Zapravo, moglo bi se reći da tu složenost nadmašuje možda još samo zanimljivost i privlačnost samog tog zadatka. Ovo se jednostavno pravilo u potpunosti može primijeniti na Japode, da se poslužimo nazivom koji koristimo, netko za narod ili pleme, a onetko za indigeno pučanstvo na području koje se prostire između Velebita te tokova Une i Kupe u vrijeme od kojeg nas dijele puna dva do tri milenija. Danas o Japodima sudimo na temelju istraživanja koja se provode još od sredine 18. stoljeća, a obuhvaćaju terenski i kabinetski rad te, osobito u novije vrijeme, najraznovrsnije znanstvene analize.
Iz Predgovora, Sanjin Mihelić, ravnatelj AMZ-a

Katalog se sastoji od niza članaka koje potpisuju različiti autori – suradnici na izradi projekta izložbe i kataloga. Teme se dotiču općenito područja koje su bili naseljavali Japodi, njihovih najvećih središta i zajdnica, saznanja o Japodima koja su očuvana u povijesnim izvorima, njihovog načina života te istaknutih nalazišta i nalaza.

Sanjin MIHELIĆ – Predgovor
Lidija BAKARIĆ – Geomorfologija i fenomen krša; Japodi; Ovostrani ili cisalpinski gradovi
Dubravka BALEN-LETUNIĆ, Domagoj PERKIĆ – Onostrani ili transalpinski gradovi
Alka DOMIĆ KUNIĆ- Japodi kroz povijesne izvore
Andrijana PRAVIDUR – Japodske zajednice na području Pounja u sjeverozapadnoj Bosni
Ana MARIĆ – Pounje u zadnjim stoljećima prije Krista
Lidija BAKARIĆ – Kompolje grob 47
Ana FRANJIĆ, Ian C. FREESTONE – Japodske perle iznutra i izvana
Emily ZAVODNY, Lidija BAKARIĆ – Život na gradini Veliki Vital
Emily ZAVODNY – Arheologija prehrane i okoliša tijekom brončanog doba i željeznog doba u Lici
Lidija BAKARIĆ – O neuobičajenim predmetima unutar japodske zbirke; Stigmatizacija
Ivan RADMAN-LIVAJA – Ratovi s Rimljanima i konac neovisnosti
Tomislav BILIĆ – Čovjek koji je pokorio Japode
Andrej SABLJIĆ, Lidija BAKARIĆ – Pisani kamen

Na kraju Publikacije nalaze se Popis literature i Katalog.

Kataloški dio vizualno je izdvojen zelenom bojom, a sadrži popis izložaka, njihov opis i fotografije.

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, kartama, fotografijama, slikama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 12. 8. 2017.