Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Autori tekstova: Romuald Zlatunić, Marina Orlić
Urednik: Romuald Zlatunić
Uredništvo: Darko Komšo, Kristina Mihovilić, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Prijevod: Tamara Levak Potrebica
Fotografije: Romuald Zlatunić, Aleksandra Dimitrijević, Kristijan Burlović, Gordana Brborović
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 66
CIjena: 50 kn
ISBN 978-953-8082-07-8
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga "Izrada i pečenje keramike na neolitički način". Foto: VJB.

Naslovnica kataloga “Izrada i pečenje keramike na neolitički način”. Foto: VJB.

Katalog “Izrada i pečenje keramike na neolitički način” prati istoimenu izložbu postavljenu u razodblju od 24.02.2017. do 04.04. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autora Romualda Zlatunića.

Izložbom su prezentirani rezultati dugogodišnjeg projekta (započetog 2009. godine) u okviru kojeg se primjernom eksperimentalne arheologije rekonstruirao način izrade keramičkih artefakata i početak lončarstva na području Istre.

Autor projekta i izložbe Romuald Zlatunić, zajedno s keramičarkom Marinom Orlić te uz pomoć djelatnika Arheološkog muzeja Istre, korištenjem raznih etno-arheoloških i antropoloških podataka o tradicionanom lončarstvu na različitim prostorima, pokušao je rekonstruirati tehnologiju oblikovanja i pečenja posuda iz neolitičkog razdoblja primjenom eksperimentalne arheologije, te prikazati problematiku nastanka i proizvodnje posuda u neolitičkom lončarstvu.

Iz Predgovora, Darko Komšo, ravnatelj AMI-ja

Uvodom je Romuald Zlatunić, autor izložbe, predstavio koncept Kataloga, u čijem se prvom dijelu predstavlja neolitičko razdoblje u Istri i na području istočnojadranske obale te navode značajni nalazi prve pojave keramičkih posuda oko 6100.-5750. godine pr. n. e. pa sve do kraja neolitika, dok se u drugom dijelu kroz arheološko i etnoarheološko tumačenje arheologa te keramičarsko tumačenje lončara opisuje način proizvodnje i pečenja keramičkih proizvoda u razdoblju neolitika.

Oblikovane glinene posude ispečene su u iskopanom vatrištu na Marleri 2015. godine.

Sadržaj
Predgovor (Darko Komšo)
Uvod (Romuald Zlatunić)
Neolitičko razdoblje na području Istre i ističnojadranskog obalnog prostora te pojava najstarijih keramičkih posuda (Romuald Zlatunić)
Arheološko i etnoarheološko tumačenje eksperimentalne arheologije: vađenje prirodnog sedimenta, oblikovanje i pečenje keramičkih posuda (Romuald Zlatunić)
Keramičarsko tumačenje eksperimentalne arheologije: vađenje prirodnog sedimenta, oblikovanje i pečenje keramičkih posuda (Marina Orlić)
Zaključak (Romuald Zlatunić)

Na kraju Publikacije nalazi se popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji i kartama.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 5. 8. 2017.