Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Autorica teksta: Monika Petrović
Uredništvo: Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Prijevod: Elis Barbalich-Geromella, Neven Ferenčić
Fotografije: Tanja Draškić Savić
Jezici: hrvatski, engleski, talijanski
Stranica: 25
ISBN 978-953-8082-11-5
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga "Zaboravljeni slučaj - Restaurirana slika izrađena od kose". Foto: VJB.

Naslovnica kataloga “Zaboravljeni slučaj – Restaurirana slika izrađena od kose”. Foto: VJB.

Katalog Zaboravljeni slučaj ‘Restaurirana slika izrađena od kose’ prati istoimenu izložbu postavljenu u razdoblju od 18. 5. do 18. 7. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autorice Monike Petrović.

Izložbom i katalogom prezentirana je restaurirana uokvirena slika, datirana u 19. stoljeće, izrađena od kose na staklu iz Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Iako ovaj artefakt ne pripada kategoriji arheoloških nalaza kakvi se obrađuju u Restauratorsko-konzervatorskom odjelu AMI-ja, radi potrebe za njenim očuvanjem, slika je konzervirana i restaurirana.

Podaci o tome kako je Slika dospjela u Muzej nisu sačuvani – pojedini djelatnici AMI-ja smatraju kako potječe iz Vodnjana, a vjerojatno se radi o jednom od artefakata preuzetih 1949. godine iz crkvice San Michele.

Publikacija je podijeljena na nekoliko poglavlja. U poglavlju “Povijesni osvrt” razmatra se izrada predmeta od organskih materijala u kontekstu izrade nakita za opakivanje pokojnika odnosno nakita i memorabilija izrađenih od kose. Poglavljem “Tehnika izrade predmeta od kose” opisuju se četiri tehnike kojima se izrađuju predmeti od kose (Palette, Tehnika rada na stolu, Sepija i Tehnika izrade floralnih motiva). Poglavljem “Konzervatorsko-restauratorski rad na slici izrađenoj od kose na staklu” predstavljeni su radovi provedeni nad elementima od kojih se sastoji ova slika (staklena podloga, kosa, ukrasni drveni okvir).

Katalog je grafički lijepo oblikovan – svaka lijeva stranica, te poneka desna, okvirena je zlatnim motivom ukrasa koji je prisutan na drvenom okviru Slike.

Katalog sadrži fotografiju i opis Slike.

Na kraju Publikacije nalazi se popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji konzervatorsko-restauratorskog postupka te Slike nakon njihove provedbe.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 5. 8. 2017.