Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2012.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Tekst: Lidija Bakarić, Ivanka Ivkanec, Ida Loher
Fotografije: Filip Beusan, Igor Krajcar, Snježana Mikulčić-Pavlaković
Crteži: Miljenka Galić, Srećko Škrinjarić
Jezik: hrvatski
Stranica: 43
ISBN 978-953-6789-63-4

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Jantar i Koralji. Foto: VJB.

Katalog – Jantar i Koralji. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Jantar i koralji’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2012. godine, realiziranu u suradnji Arheološkog i Etnografskog muzeja u Zagrebu.

Izložbom su prikazani artefakti izrađeni od koralja i jantara, a koji se čuvaju u navedenim muzejima.

Lidija Bakarić potpisuje Uvod i poglavlja ‘Legenda o jantaru – prema Ovidiju’, ‘Jantar’ te ‘Legenda o koralju – prema Ovidiju’, Ivanka Ivkanec poglavlje ‘Koralj’, a Ida Loher poglavlje ‘Grčki mitovi kroz dječji likovni rad – boja, pokret, preobrazba’.

Izložba Jantar i koralji zamišljena je u namjeri da prikaže izrađevine od materijala koji su osvojili i još uvijek osvajaju srca mnogih naroda Europe, kako svojom bojom, tako i ljepotom.

Prezentiran je arheološki i etnografski materijal s ukupno više od dvije stotine raznovrsnih izložaka.

Iz Uvoda, Lidija Bakarić

Ukratko su prezentirani izvadci Ovidijevih Metamorfoza koji se odnose na nastanak jantara i koralja. Karakteristike jantara opisane su s arheološkog aspekta uz navod značajnih nalazišta i njihove upotrebe od razdoblja prapovijesti. Posebno je opisano kako su jantar upotrebljavali Japodi, skupina plemenskih ilirskih zajednica, koji su obitavali na području Gorskog kotara i Like. Priložena je predložena rekonstrukcija prsnog dijela nošnje (pektorala).

Koralji su opisani s entografskog aspekta preko načina njegove nabave, obrade te uporabe pri izrađivanju pučkog tradicijskog nakita.

Posebni dodatak Publikacije, obuhvaća prezentaciju likovnih radova učenika Osnove škole Šestine u Zagrebu, inspiriranih mitologijom.

Brojne fotografije prikazuju sirovine, ilustracije, rekonstrukcije i uvećane detalje artefakata.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.

308 Total Views 1 Views Today