Poziv na znanstveni skup: ”Održivi razvoj – Mi i Oni ili Mi ili Oni?”

Poštovani,

Arheološki odjel Gradskoga Muzeja Vinkovci organizira Znanstveni skup: ”Održivi razvoj – Mi i Oni ili Mi ili Oni?” u četvrtak i petak, 9. i 10. studenog 2017. godine u Vinkovcima, a povodom 45 godina od proglašenja Zaštićene arheološke zone u Vinkovcima. Za proglašenje zone najviše zasluga ima dr. sc. Ivana Iskra – Janošić, koja je svoj radni vijek provela u Gradskom muzeju Vinkovci neumorno se zalažući za razvoj i zaštitu arheologije u urbanim cjelinama, pa će prvi dio skupa biti posvećen upravo dr. sc. Ivani Iskri – Janošić. Ostatak skupa bavit će se zaštićenim arheološkim zonama i urbanom arheologijom, te problemima i izazovima koje stavlja pred arheologe, konzervatore, gradske uprave i investitore.

Molimo Vas da do 15. ožujka dostavite naslov Vašega izlaganja s kratkim sažetkom na mail adresu: anita@muzejvk.hr. Predviđeno trajanje izlaganje je 20 minuta.

Voditeljica Arheološkog odjela GMVK:

Maja Krznarić Škrivanko, muzejska savjetnica

 

***

 

Call for participation in the scientific conference:

‘’Sustainable development – Them and Us or Them or Us?’’

Dear Colleagues,

Archaeological department of Vinkovci municipal museum organises the scientific conference: ‘’ ’Sustainable development – Them and Us or Them or Us’’ on Thursday and Friday of 9th and 10th November 2017 in Vinkovci dedicated to 45th anniversary of Protected archaeological zone in Vinkovci. The first part of the conference will be dedicated to dr. Sc. Ivana Iskra – Janosic, who spent her work life in Vinkovci municipal museum, fought restlessly for protection and development of archaeology in urban complexes and is responsible for formation of protected archaeological zone in Vinkovci.  The rest of the conference will deal with protected archaeological zones and urban archaeology, and with problems and challenges it poses for archaeologists, conservators, local governments and investors.

We kindly ask you to send the title and summary of the presentation to email anita@muzejvk.hr no later than March 15th 2017. Predicted time for presentations is 20 minutes.

Head of the Archaeological department:

Maja Krznarić Škrivanko, muzejska savjetnica

 

Izvor

GMVk PRESS