Arheološki muzej u Zagrebu izdao je knjigu „Aliena pecunia. Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega“ autora Tomislava Bilića.

Numizmatički odjel Arheološkog muzeja u Zagrebu, među više od četvrt milijuna predmeta, čuva i numizmatičku zbirku konfisciranu od strane režima kvislinške NDH tijekom Drugog svjetskog rata. Numizmatičkom analizom dijela zbirke koji obuhvaća antički novac utvrđeno je da zbirka najvjerojatnije potječe iz područja istočnog dijela Savsko-Dravsko-Dunavskog međurječja, koje danas pripada Republici Hrvatskoj. Istovremeno, arhivsko istraživanje rezultiralo je pronalaženjem podataka i donošenjem zaključaka koji se podudaraju s onima dobivenima numizmatičkom analizom. Moguće su dvije verzije rekonstrukcije okolnosti oduzimanja zbirke: prema vjerojatnijoj varijanti, ona je zaplijenjena u Iseljeničkom i useljeničkom logoru Slavonska Požega tijekom ljeta 1941. godine, no postoji i mogućnost da je oteta nekom lokalnom požeškom kolekcionaru židovske vjere i/ili etničke pripadnosti u gradskoj ispostavi Ustaškog pokreta.

Sadržaj / Contents
Predgovor / Foreword
Uvod / Introduction
Analiza Sastava Zbirke / Composition Of The Collection
Porijeklo Zbirke / Origin Of The Collection
Ustaški državni teror prema Srbima, oduzimanje imovine i iseljeničko-useljenički logori / The Ustashe state terror against Serbs, confiscation of property and emigration-immigration camps
Ustaški državni teror prema Židovima i oduzimanje imovine / The Ustashe state terror against Jews and confiscation of property
Struktura požeškog ustaškog upravnog aparata i oduzimanje židovske imovine / The structure of Ustashe administration in Požega and the confiscation of Jewish property
Zaključak / Conclusion
Arhivski Izvori / Archival Sources
Literatura / Bibliography
Katalog / Catalogue
Napomene uz katalog / Comments
Literatura korištena u katalogu / Bibliography
Katalog predmeta / Catalogue
Dodatak katalogu / Appendix
Table / plates

Impresum
Nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Uredništvo: Jacqueline Balen, Tomislav Bilić, Ivan Radman-Livaja, Filomena Sirovica
Urednik: Miroslav Nađ
Recenzenti: Ivan Mirnik, Andrej Šemrov, Filip Škiljan
Lektura hrvatskog jezika: Ivana Kuna
Prijevod na engleski jezik:Tomislav Bilić
Lektura engleskog jezika: Andy Tomlinson
Fotografije: Igor Krajcar
Oblikovanje i priprema za tisak: Sensus Design Factory, Svjetlana Šegović
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 250
Dvojezična publikacija (na hrvatskom i engleskom jeziku)
ISBN 978-953-8143-25-0
CIP 001062683
Zagreb, studeni 2020.

Tiskanje knjige financijski je pomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

18. 12. Izdana publikacija Aliena pecunia

Info:
AMZ Zagreb