Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2016.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Autor: Ivan Mirnik
Recenzenti: Catharine Lorber, Andrew Burnett
Fotografije: Igor Krajcar
Jezik: engleski
Stranica: 366
Cijena: 250 kn
ISBN 978-953-6789-99-3
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Monografija “Sylloge Nummorum Graecorum Croatia” publicirana je u okviru serije Catalogues and monographs of the Archaeological Museum in Zagreb Arheološkog muzeja u Zagrebu kao Volume VII. Aegyptus: Ptolemaei — Roman Provincial Coinage.

Autor Publikacije je dr. sc. Ivan Mirnik, znanstveni i muzejski savjetnik, dugogodišnji voditelj Numizmatičkog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Publikacijom je predstavljen staroegipatski novac iz razdoblja dinastije Ptolomejevića i razdoblja rimske vladavine u Egiptu. Brojni primjerci ovog novca pronađeni su na području Hrvatske (često u okviru ostave, od kojih je najpoznatija ostava Mazin).

U Predgovoru publikacije (Preface) Andrew Burnett, predsjednik institucije Royal Numismatic Society, predstavlja njezin sadržaj i koncept.

The Zagreb Museum has undergone many changes in the past – some better, some worse – as it has often been in centre of European politics and change. It is a real tribute to the tenacity of the curators over the years that the museum’s coin collection has been so well cared for and so well documented. Ivan Mirnik, in particular, has been at the helm for many years, himself an able successor to Professor Duje de Rendić-Miočević and Zdenka Dukat; It is in many years since I first met him, then a graduate student in London, working like me under the supervision of Richard Reece at the London Institute of Archaeology, and he was also a regular visitor to the Department of Coins and Medals at the British Museum Since those days he has gone on to become the authority on the coinage of the region, and was rightly honoured with an honorary volume in 2012.
Preface, Andrew Burnett

Publikacija je podijeljena na tri cjeline – Uvod, Bibliografija i Katalog.

U kataloškom dijelu opisani su primjeci novca te dokumentirani fotografijom u boji s obje strane.

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, kartama, fotografijama, arhivskim snimkama, slikama i crtežima. Tvrdo je ukoričena s vezanjem na prednjoj strani. Na kraju kataloškog dijela nalaze se table s crtežima. Na kraju Publikacije nalaze se popisi prikaza i natpisa te popis suvremenih naziva.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 14. 8. 2017.