V okviru projekta AS- Arheologija za vse. Oživljanje Arheološkega parka Simonov zaliv, ki ga izvajamo na Univerzi na Primorskem in ga predstavljamo v prilogi, namenjamo posebno pozornost tudi interpretaciji kulturne dediščine za javnost (www.project-as.eu).  Poseben delovni sklop v projektu je namenjen dostopnosti kulturne dediščine. Vzpostavljen bo interpretacijski center, ki bo s vsebinami in aktivnostmi omogočil boljšo prepoznavnost in razumevanje arheološkega najdišča in kulturne dediščine. Pripomogel bo tudi k ozaveščanju prebivalcev o pomenu in potencialu dediščine, tako v smislu varovanja kot lokalne identitete. Prav tako želimo v programu arheološkega parka poudariti pomen socialne vključitve oseb s posebnih potrebami (OSPP).

Ob tem pripravljamo tudi strokovni posvet VSAKDAN V RIMSKI VILI – Materialna in duhovna kultura antike in njena interpretacija.

Prijazno vas vabimo, da se nam s svojim prispevkom pridružite 11. 11. 2016 v Kopru, na Fakulteti za humanistične študije UP. Vaše delo in izkušnje bodo obogatile predstavljene vsebine ter pripomogle h konstruktivni razpravi in izmenjavi mnenj. Naslov prispevka nam, prosim, javite do 30. junija 2016, povzetek vaše predstavitve (200 besed) pa pričakujemo do 15. 9. 2016.

Združiti želimo strokovnjake iz slovenskih muzejev, univerz, turistične delavce z bogatimi izkušnjami, predstavnike javnih zavodov in posameznike, ki aktivno delujejo na področju interpretacije kulturne dediščine in stopajo v korak s sodobnimi smernicami. Kako se povezujejo raziskovalci in muzeji, kakšen je stik med muzeji in izobraževalnimi inštitucijami, kje se najdejo turistične in muzejske inštitucije? Kakšne so naše izkušnje, težave, želje in možnosti? Kako se lahko bolje povežemo in nadgradimo doseženo. Predvsem pa želimo vprašati koliko in kaj vemo o delu in dosežkih drug drugega, ali poznamo rezultate in dosežke številnih projektov, ali jih znamo predstaviti in uporabiti, kako lahko skupaj nastopimo in uporabimo doseženo za nove in boljše rezultate!?

Rezultate srečanja in prispevke bomo objavili v reviji Studia Universitatis Hereditati, kot posebno tematsko številko v letu 2017.

V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljamo,

Prof. dr. Irena Lazar, vodja projekta

Izvor

UP PRESS