Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti Zavoda za
hrvatsku povijest Odsjeka za povijest poziva vas na dva predavanja o
grčkoj epigrafiji koja će održati prof. dr. Mario Lombardo sa
Sveučilišta u Salentu:

The so-called psephisma of Lumbarda and some aspects of Greek
settlement in Dalmatia
, u četvrtak 1. listopada 2015. u 18 h u
Arheološkom muzeju u Zagrebu;

The Greek inscription from Vranjic: text, context and interpretation
between certainties and guesses
, u petak 2. listopada 2015. u 12.30 h
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (predavaonica A-201).

http://www.ffzg.unizg.hr/pov/cisp/?p=560

FFZG - Predavanje prof. dr. Mario Lombardo 'The so-called psephisma of Lumbarda and some aspects of Greek settlement in Dalmatia'. Ustupio: FFZG PRESS.

FFZG – Predavanje prof. dr. Mario Lombardo ‘The so-called psephisma of Lumbarda and some aspects of Greek settlement in Dalmatia’. Ustupio: FFZG PRESS.

FFZG - Predavanje prof. dr. Mario Lombardo 'The Greek inscription from Vranjic: text, context and interpretation between certainties and guesses'. Ustupio: FFZG PRESS.

FFZG – Predavanje prof. dr. Mario Lombardo ‘The Greek inscription from Vranjic: text, context and interpretation between certainties and guesses’. Ustupio: FFZG PRESS.

Izvor

FFZG PRESS