Sveučilište u Splitu EKONOMSKI FAKULTET i TURISTIČKA ZAJEDNICA Splitsko-dalmatinske županije pozivaju na

II. znanstveno-stručni skup o arheološkom turizmu

TURISTIČKA VALORIZACIJA ARHEOLOŠKIH LOKALITETA

Modeli upravljanja arheološko-turističkim proizvodima

 

23. i 24. listopada 2014. (četvrtak – petak)

Ekonomski fakultet, Split, Cvite Fiskovića 5

 

Organizacijski odbor: Lino Ursić, Lidija Petrić, Maja Fredotović, Joško Stella, Diana Mijačika

Veselimo se Vašem dolasku!

Molimo sudjelovanje najavite na e-mail: mijacika@efst.hr

 

Izvor

EFS PRESS

EFS | TZS - II. znanstveno-stručni skup o arheološkom turizmu 'Turistička valorizacija arheoloških lokaliteta'. Ustupio: EFS PRESS.

EFS | TZS – II. znanstveno-stručni skup o arheološkom turizmu ‘Turistička valorizacija arheoloških lokaliteta’. Ustupio: EFS PRESS.