OPĆI PODACI

MGZ – Interaktivni DVD izložbe ‘U službi arheologije’ [Osvrt Robert Tabula]

  • MGZ
  • Nakladnik: Muzej grada Zagreba
  • Autorica projekta i teksta: Vesna Leiner
  • Urednica: dr.sc. Maja Šojat-Bikić
  • Oblikovanje omota, pozivnice i crteža: Iva Marochini
  • Fotografije i ilustracije: Miljenko Gregl
  • Autor interaktivnog sadržaja: dr.sc. Goran Zlodi
  • Programiranje i produkcija: Link2 d.o.o., Zagreb
  • Tisak i umnožavanje DVD-a: NOVENA d.o.o., Zagreb

Muzejski edukativni, interaktivni, multimedijski DVD-ROM, ‘Kad kosti progovore’ dio je pedagoško-andragoškog programa koji prati izložbu ‘U službi arheologije’ i namijenjem je višim razredima osnovne škole, srednjoškolcima, i svima koji se osjećaju dovoljno radoznalo da istraže ovaj DVD.

Metodički je podijeljen na tri razine: Prvu čine teme o kostima, zubima i prehrani s pratećim slikovnim materijalom te pitanjima i odgovorima. U durgom dijelu, Tajna groba 74 se proučava povijesno istraživanje na temelju arheoloških nalaza dok se u trećem dijelu uči o građi ljudskog tijela uz pomoć Antropološke slagalice.

Za sve one koji nisu upoznati sa stručnim nazivljem, sve je objašnjeno u pratećem pojmovniku.

Najzabavniji i najinteraktivniji dio je sama pitalica koja, nakon izloženog teksta, postavlja pitanja o onome što je pročitano, a uz točne odgovore dolaze i dodatna pojašnjena o analizama i otkrićima koja su dovela do svih tih spoznaja. Za jedan istraživački um koji je voljan istraživati, DVD predstavlja ultimativnu stepenicu do usvajanja znanja koje je prikazano na izložbi, predstavljeno u katalogu, i uklopljeno u interaktivni sadržaj. Kada se u Antropološkoj slagalici, klikom na kutiju, otvara paket ispremiješanih ljudskih kostiju, koje treba točno složiti, zaigranost i koncetracija dobivaju podjednaku šansu da ostvare konačan cilj. DVD je, kao i sami katalog, izvrsno uklopljen u veću cjelinu i nudi još jednu razinu ove inspirativne i strukturalno čvrste izložbe.

Zahvaljujem Muzeju grada Zagreba na ustupljenom primjerku.

U Zagrebu 19 6 2013

Robert Tabula

MGZ - Cover interaktivnog DVD-a izložbe 'U službi arheologije'. Foto: VJB.

MGZ – Cover interaktivnog DVD-a izložbe ‘U službi arheologije’. Foto: VJB.