Znanstveni skup ‘Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.’

Zadar 29. 11. – 1. 12. 2012.

 

Organizatori znanstvenog skupa ‘Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812. – 2012.’ koji se od 29. studenog do 1. prosinca održao u Zadru bili su Arheološki muzej u Zagrebu, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Sveučilište u Zadru i Odjel za arheologiju te Arheološki muzej u Zadru. U ime Arheološkog muzeja u Zagrebu, kustosica srednjovjekovnog odjela Maja Bunčić te Tomislav Fabijanić, docent na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Zadru, bili su neposredno zaduženi za organizaciju skupa koji se odvijao u pozitivnoj stručnoj i društvenoj atmosferi. Na skupu su, uz stručnjake, profesore i kustose, studenti poslijediplomskog studija arheologije imali priliku sudjelovati vlastitim izlaganjem koje se odnosilo na područje doktorske teme kojom se bave. Predavanja su bila koncipirana u sesije, svaki dan (osim posljednjeg) po dvije, a bilo je predstavljeno i nekoliko postera.

Sudionici koji su prvi dan imali predavanje, među kojima sam bila i ja, stigli su u Zadar dan ranije, kako bi se mogli smjestiti i opušteno pripremiti za nastup. Skup se održavao u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, udaljenom desetak minuta hoda od hotela Kolovare u kojem je bio organiziran  smještaj.

 

Prvi dan sadržavao je intenzivan raspored koji se odnosio na dvije sesije predavanja i predstavljanje svih postera.

Skup su pozdravnim govorima otvorili dr. sc. Tomislav Fabijanić, docent na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Željko Demo, voditelj Srednjovjekovnog odjela i muzejski savjetnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, dr. sc. Smiljan Gluščević, ravnatelj Arheološkog muzeja Zadar te dr. sc. Ante Uglešić, prorektor za materijalna pitanja, izdavaštvo i razvoj Sveučilišta u Zadru.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Otvaranje skupa: (s lijeva na desno) dr. sc. Smiljan Gluščević, dr. sc. Ante Uglešić, dr. sc. Željko Demo, dr. sc. Tomislav Fabijanić. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Otvaranje skupa: (s lijeva na desno) dr. sc. Smiljan Gluščević, dr. sc. Ante Uglešić, dr. sc. Željko Demo, dr. sc. Tomislav Fabijanić. Foto: VJB.

 

Dr. sc. Tomislav Fabijanić najavio je skup u ime Organizatora, predstavio njegov koncept i najavio relevantna događanja predviđena za sudionike Skupa. Dr. sc. Željko Demo obratio se prisutnima pozdravnim govorom. Dr. sc. Smiljan Gluščević govorio je o nastanku i povijesti Arheološkog muzeja u Zadru, a dr. sc. Ante Uglešić službeno je otvorio Skup.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Hrvoje Gračanin. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Hrvoje Gračanin. Foto: VJB.

Prvo predavanje prve sesije pod nazivom ‘Vrela i promišljanja o vremenu, ljudima i prostoru’ održao je  povjesničar, Hrvoje Gračanin (‘Aachenski mir 812. godine – povijesne okolnosti i interpretacije’). Predavanje se odnosilo na prikaz tijeka događaja koja su pridonijela uspostavi Aachenskog mira iz povijesne perspekive, predstavljajući uvodnu osnovu za kasnija arheološka predavanja.

‘Aachenskim mirom sklopljenim 812. godine načelno je bio dovršen sukob između Franaka i Bizanta koji je korijen imao poglavito u franačkom širenju prema Jadranu, a na vidjelo je izbio kad je Karlo Veliki posegnuo 800. godine za rimskom carskom krunom. Njegova važnost za hrvatsko rano srednjovjekovlje leži u činjenici što je crta razgraničenja između dviju sila prolazila i istočnom jadranskom obalom. (…)’*

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Goran Bilogrivić. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Goran Bilogrivić. Foto: VJB.

Sljedeće predavanje održao je Goran Bilogrivić (‘Karolinški nalazi i formiranje identiteta elite u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj’), arheolog s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u vidu svojevrsnog spoja povijesti i arheologije. Mačevi i ratnička oprema s područja Hrvatske, dobro opisani u literaturi, raspoloživi su kao objekt  još jedne znanstvene obrade.

‘Krajem 8. stoljeća na prostoru Hrvatske javljaju se prvi predmeti karolinške provinijencije. Njihova se učestalost sve više intenzivira nakon Aachenskog mira i konsolidacije odnosa između Franaka i Bizanta na ovom području. Radi se u početku prvenstveno o oružju i ostalim elementima ratničke opreme, dok se kasnije karolinški utjecaji očituju i u crkvenoj i rezidencijalnoj arhitekturi. (…)’

 

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Željko Tomičić. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Željko Tomičić. Foto: VJB.

Željko Tomičić s Instituta za arheologiju održao je predavanje  pod nazivom ‘Prostor od Alpa do Dunava i Neretve u svjetlu materijalnih tragova insularne umjetnosti karolinškog doba’, koje se odnosilo na nalaze otočke irske, anglosaksonske i općenito karolinške umjetnosti  pronađene u naslovu spomenutom prostoru.

‘(…) Uključivanjem od ranije poznatih i analiziranih tovrsnih nalaza kao i ponekog slučajnog u novije doba pribavljenog primjerka, postupno se oblikuju nešto širi pogledi na ishodišta, potencijalne nosioce i pravce širenja misionarske djelatnosti koji su dosegnuli istočne zone osvajanja i utjecaja cara Karla Velikog. (…)’

 

U tijeku neformalnog druženja za vrijeme stanke sudionicima su podijeljeni materijali za praćenje skupa, katalozi za izložbe koje će biti otvorene tijekom Skupa, nekoliko publikacija koje ćemo uskoro predstaviti, te dvije kultne monografije – ‘Lijeva bara’ autora Željka Deme te ‘Starohrvatsko groblje na Ždrijacu u Ninu’ Janka Beloševića. Ove publikacije osigurali su Arheološki muzej u Zagrebu i Arheološki muzej Zadar, s kojima je, za čitatelje portala Arheologija.hr dogovorena nagradna igra u kojoj će nagrade biti upravo ove dvije knjige (o tome uskoro).

 

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Tomislav Šeparović. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Tomislav Šeparović. Foto: VJB.

Slijedilo je izlaganje Tomislava Šeparovića, ravnatelja Muzeja arheoloških spomenika u Splitu, ‘Aachenski mir i ranosrednjovjekovna Hrvatska – numizmatički izvori’ u kojem je predstavio bizantski novac kraja 8. i početka 9. st. te rijetke primjerke karolinškog i arapskog novca.

‘(…) Riječ je o dragocjenim numizmatičkim izvorima koji, stavljeni u političko-gospodarski kontekst, u velikoj mjeri doprinose rasvjetljavanju razdoblja hrvatske povijesti u kojem se dogodio mirovni sporazum u Aachenu.’

 

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Mate Zekan. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Mate Zekan. Foto: VJB.

Uslijedilo je predavanje Mate Zekana, kustosa Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu (‘Gens Guduscanorum – dva ranosrednjovjekovna groblja. Primjer prožimanja starohrvatske i karolinške kulture’). Autor je iznio argumentaciju teze o pozicioniranju plemena Gudučana na temelju povijesnih izvora, materijalnih ostataka te toponima.

‘(…) Nakon provedenih arhivskih istraživanja autor je uspio utvrditi smještaj nekropola i okolnosti njihovih nalaza, atribuirati dio predmeta koji su nađeni položeni uz pokojnike kao i spoznati cjelovite karakteristike grobalja. (…)’

Nakon predavanja održana je prva rasprava, žustra i najaktivnija (u odnosu na ostale koje su slijedile), vjerojatno zbog početnog elana motiviranih sudionika te zanimljivih iznešenih teza. Poglavito se diskutiralo o predavanjima Mate Zekana i Tomislava Šeparovića, a završilo u ugodnoj, dapače, veseloj atmosferi.

Posteri su bili predstavljeni na način prezentacije u Powerpointu, poput predavanja, ali u kraćem dozvoljenom vremenu (desetak minuta).

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Posteri. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Posteri. Foto: VJB.

 

Zoran Čučković predstavio je istraživanja Sipra kod Umaga (‘Strukturni pregled Sipra kod Umaga’), Marin Buovac izvijestio je o proučavanju poganskog običaja prilaganja obola (‘Poganski običaj prilaganja obola Konstantina V. Kopronima i Lava IV. u inhumiranim grobovima na prostoru istočnojadranske obale’), a u ime grupe autora Zrinka Premužić predstavila je ukope s konjima na avarskom groblju u Nuštru (‘Ukopi s konjima na avarskom groblju u Nuštru). Anita Rapan Papeša, na zasebnom posteru, predstavila je nalaze za izložbu koja će biti otvorena u sklopu Skupa, o čemu ću pisati naknadno (‘Prvi konzervirani i restaurirani nalazi iz Nuštra’), a Tajana Sekelj Ivančan predstavila je nalaze iz šljunčare Jegeniš kraj Koprivnice (‘Novi ranosrednjovjekovni nalazi iz šljunčare Jegeniš kraj Koprivnice’).

 

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Zoran Čučković. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Zoran Čučković. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Marin Buovac. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Marin Buovac. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Zrinka Premužić. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Zrinka Premužić. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Anita Rapan Papeša. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Anita Rapan Papeša. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Tatjana Sekelj Ivančan. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Tatjana Sekelj Ivančan. Foto: VJB.

Popodnevna  sesija održala se pod nazivom ‘Crkva i crkveni namještaj’.

Prvo na rasporedu bilo je moje predavanje o novim nalazima predromaničkog crkvenog namještaja u Puli (‘Kameni namještaj predromaničke crkve na lokalitetu u četvrti sv. Teodora u Puli’, Vendi Jukić Buča). Na ovom zaštitnom istraživanju sam i sama sudjelovala, a zahvaljujući voditeljici istraživanja, dr. sc. Alki Starac, koja mi je ustupila ranokršćanske i predromaničke kamene nalaze (na čemu joj i ovom prilikom zahvaljujem), imam priliku obraditi i objaviti novootkriveni materijal u okviru doktorske radnje.

‘Na lokalitetu u četvrti sv. Teodora u Puli pronađeni su brojni ulomci predromaničkog crkvenog namještaja, najčešće u sekundarnoj upotrebi. Vjerojatno nije došlo do gradnje nove crkve, jer na lokalitetu nisu prepoznati graditeljski elementi koji bi upućivali na tu mogućnost, već je namještaj ranokršćanske crkve sv. Lucije krajem 8. odnosno početkom 9. st. u potpunosti zamijenjen. (…)’

 

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Mirja Jarak. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Mirja Jarak. Foto: VJB.

Mirja Jarak, profesorica na Odsjeku za arheologiju u Zagrebu, osvrnula se na rane predromaničke kapitele u Dalmaciji i na Kvarneru (‘Prilog istraživanju ranih predromaničkih kapitela u Dalmaciji i na Kvarneru’), koje je povezala s ranim predromaničkim kapitelima izvan Hrvatske.

‘Rani predromanički kapiteli, ukoliko ne potječu iz pouzdano datiranih ranosrednjovjekovnih građevina ili ne predstavljaju elemente uže datiranog crkvenog namještaja, najčešće se okvirno datiraju u ranije predromaničko doba 7. do 9. st. I takva datacija može zadovoljavati i predstavljati osnovu za istraživanje tipoloških i stilskih karakteristika te ornamentalnih motiva na kapitelima. (…)’

 

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Pavuša Vežić. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Pavuša Vežić. Foto: VJB.

Pavuša Vežić, profesor na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, osvrnuo se na ornamente s prutovima i žljebovima koji se nalaze na spolijama crkve sv. Donata u Zadru (‘Ornamenti s prutovima i žljebovima na kamenim i drvenim predromaničkim spolijama iz crkve sv. Donata u Zadru’). Profesor Vežić osvrnuo se na samu građevinu i njezine faze, te posebno predstavio analizu drvenih greda koje se čuvaju u Arheološkom muzeju Zadar.

‘Crkva sv. Donata u Zadru nastala je kao slobodnostojeća rotonda. Potom je prerasla u kompleksnu građevinu s galerijom i nizom prigradnja uokolo prvotne jezgre. O tome svjedoče i preromanički spoliji otkriveni u drugom sloju rotonde. (…)’

 

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Jakov Vučić. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Jakov Vučić. Foto: VJB.

Jakov Vučić iz zadarskog Arheološkog muzeja predstavio je rezultate novih istraživanja na Trgu Petra Zoranića u Zadru (‘Rezultati novijih istraživanja na Trgu Petra Zoranića u Zadru’) koja se odnose na potpunu arheološku i antropološku analizu nalaza crkve i grobova.

‘Tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2011. godine Arheološki muzej Zadar pod vodstvom autora proveo je zaštitna arheološka istraživanja na Trgu Petra Zoranića u Zadru. Tom prilikom istraženi su ostaci predromaničke crkve sagrađene u blizini gradskih vrata, koja se povezuje s u povijesnim izvorima spomenutom crkvom sv. Petra od Vitla. (…)’

 

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Miona Miliša-Jakšić. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Miona Miliša-Jakšić. Foto: VJB.

Miona Miliša-Jakšić, restauratorica-konzervatorica s Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu održala je predavanje o bojanju skulpture u vremenu predromanike (‘Polikromirana predromanička pleterna skulptura: detaljna studija na ulomcima iz crkve sv. Petra Velikog u Dubrovniku). Spomenula je zanimljive načine otkrivanja ostataka boje na skulpturi, koja je originalno bila bojana, te napomenula važnost izrade baze podataka pigmenata boje.

‘U današnjim vremenima, stoljećima nakon nastanaka predromaničke skulpture, često se zaboravlja da je sva pleterna kamena skulptura, i dekorativni arhitektonski dijelovi (dovratnici, nadvratnici, okviri prozora, stupovi, kapiteli), uglavnom bila bojana. (…)’

 

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Marinko Tomasović. Foto: VJB.

Znanstveni skup 'Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.' - Marinko Tomasović. Foto: VJB.

Posljednje predavanje prvog dana Skupa održao je Marinko Tomasović, iz Gradskog muzeja Makarska, o prostornom planu crkve sv. Tripuna u Kotoru (‘Pojava prostornog plana upisanog križa u kvadratnu osnovu crkve sv. Tripuna u Kotoru na početku 9. st’).

‘Crkva sv. Tripuna u Kotoru izuzetna je u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi istočnog Jadrana, centralnošću plana s devet svodnih polja i kupolom. Tip govori o ranoj pojavi, u prvoj polovini 9. stoljeća, čime se vezuje na crkvu sv. Tome u Prčanju, iako razlikom u postavi apsida. (…)’

 

Održana rasprava bila je smirenija od prethodne. Iako su mnoga predavanja, počevši s prvim, bila vremenski prekoračena, zbog dobre organizacije i dovoljno vremena predviđenog za rasprave (jedan sat), rad je završen u planiranom vremenu te je uslijedio prijem i domjenak povodom 60. obljetnice studija arheologije.


Opis drugog dana Skupa slijedi.

U Ljubljani, 7. 12. 2012. Vendi Jukić Buča

 

*Citati su preuzeti iz Knjige sažetaka.