U Puli će se, od 22. do 24. studenog 2012. godine, održati međunarodno arheološko savjetovanje ‘Privatne i javne igre od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka’.


Program

 

  • SRIJEDA, 21. studenoga 2012. – poslije podne

Dolazak sudionika znanstvenog savjetovanja i gostiju u hotel „Riviera”, Rovinjska 1, Pula

 

  • ČETVRTAK, 22. studenoga 2012. – prije podne

8,30 –   Prihvat i prijava sudionika znanstvenog savjetovanja (Svečana dvorana „Tone Peruško“ Sveučilišta Jurja Dobrile, Pula, Ulica I. Matetića Ronjgova 1)

9,00 –   Svečano otvaranje Međunarodnog arheološkog savjetovanja uz pozdrave domaćina i gostiju

9,20 –   Priopćenja (Predsjedništvo: K. Buršić-Matijašić, A. Ardet)

9,20 ·   Kristina DŽIN, Međunarodni istraživački centar za arheologiju Instituta Ivo Pilar, Pula

Javne i privatne igre u antičko doba

9,40 · Marija BUZOV, Institut za arheologiju, Zagreb (Hrvatska)

Javne igre u Rimu

10,00 · Paola PUPPO, RCRF,Genova (Italija); Fabio MOSCA, CRF, Prato (Italija)

Razmišljanja o igrama s kockama i na ploči u starom rimu

10,20 · Giancarlo Germanà BOZZA, Università di Catania, Accademia di Belle Arti (Italija)

Kaligula i ludi astici u Sirakuzi

10,40 · Michele BUENO, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Beni Culturali, Padova; Chiara D’INCA , Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, Padova (Italija)

Ulični zabavljači i putujuće predstave od privatnih do javnih zbivanja

11,00 S t a n k a

11,20  –  Priopćenja (Predsjedništvo: E. Marin, L. Borhy)

11.20 · Isabel RODÀ DE LLANZA, Institut Català d¢Arqueologia Clàssica, Tarragona (Španjolska)

Osvrt na natpise sportske tematike

11,40 · Miroslav VUJOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju, Beograd (Srbija)

Rimske igre u Srbiji: prikazi i epigrafski dokazi

12,00 · Nadežda GULYAUVA, State Hermitage Museum, St. Petersburg (Rusija)

Od pogrebnih igara do gladijatorskih borbi

12,20 ·  Kornelija A. GIUNIO, Arheološki muzej Zadar, Zadar (Hrvatska)

Saznanja o javnim i privatnim igrama u rimsko doba iz fundusa  Arheološkog  muzeja Zadar

12,40 ·  Nikos ČAUSIDIS, Filozofski fakultet Skopje, Institut za istorija na umetnosta i arheologija, Skopje (Makedonija)

Os svijeta kao mitološka baza akrobacija izvođenih na šipci (dijahrone semiotičke analize)

Rasprava

  • ČETVRTAK, 22. studenoga 2012. – poslije podne

15,00 –   Odlazak autobusom u Medulin

15,30 –   Pozdravne riječi domaćina Općine Medulin (Medulin, Centar 58 – Placa)

15,40 –   Priopćenja (Predsjedništvo: I. Radić Rossi, K. Džin)

15,40 ·   Goran BUIĆ, Općina Medulin, Medulin (Hrvatska)

Vižula u budućnosti kao Eko-arheološki park

16,00 ·   Kristina DŽIN, Međunarodni istraživački centar za arheologiju Instituta Ivo Pilar, Pula (Hrvatska)

Rezidencijska maritimna vila na Vižuli kod Medulina. Istraživanje 2012. godine i stanje arheološkog lokaliteta u okviru Eko-arheološkog parka Vižula

16,20 ·   Igor MIHOLJEK, Hrvatski restauratorski zavod, Odjel za podvodnu arheologiju, Zagreb (Hrvatska)

Podmorsko arheološko istraživanje poluotoka Vižule u 2012. godini

16,40 · Marie-Brigitte CARRE; Corinne ROUSSE, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence; Francis TASSAUX, Université de Bordeaux 3, Talence (Francuska); Vladimir  KOVAČIĆ, Zavičajni muzej Poreštine, Poreč (Hrvatska)

Loron-Lorun i Busija-Bossolo, Poreč-Parenzo, Istra. Istraživačka kampanja 2012, od 1.do 5 st.

17,00 –   Stanka

17,20     –    Priopćenja (Predsjedništvo: M. Menđušić,  G. Boetto)

17,20 ·   Naser FERRI, Sveučilište u Prištini, Albanološki Institut, Priština (Kosovo)

Nalaz kipića na Ponešu blizu Gnjilana na Kosovu

17,40 ·   Mato ILKIĆ, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, Zadar (Hrvatska)

Noviji nalazi rimskih opeka i crijepova s pečatima iz Sotina (Cornacum)

18,00 ·  Tomislav FABIJANIĆ, Irena RADIĆ ROSSI, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, Zadar (Hrvatska); Marko MENĐUŠIĆ, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture   Republike Hrvatske, Šibenik (Hrvatska)

Dokumentiranje postojećeg stanja i istraživanje utvrde Turete, luke i sakralnog kompleksa na prostoru crkve Gospe od Tarca na otoku Kornatu

18,20 ·  Irena RADIĆ ROSSI, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, Zadar (Hrvatska); Filipe CASTRO, Anthropology Building, Texas (USA)

Brodolom kod otočića Gnalića. Preliminarni rezultati istraživačke kampanje 2012. i planovi za budućnost

18,40 · Irena RADIĆ ROSSI, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, Zadar (Hrvatska); Giulia BOETTO, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence (Francuska)

Međunarodno inerdisciplinarno istraživanje u uvali Caska na otoku Pagu. Rezultati istraživačke kampanje 2012.

Rasprava

20,00 – Večera organizatora

 

  • PETAK, 23. studenoga 2012. – prije podne

8,00 –   Odlazak autobusom u Rovinj

9,00 –   Pozdravne riječi domaćina Grada Rovinja Rovigno i gostiju  (Rovinj, Centar za povijesna istraživanja – Centro di richerche storiche, Trg Mateotti 13)

9,20 –   Priopćenja (Predsjedništvo: G. Radossi, K. Džin, M. Budicin)

9,20 · Guido ROSADA, Università di Studi di Padova, Dipartimento di Archeologia, Padova (Italija)

In flumine oppidi medio. S onu stranu zdanja za zabave u pataviumu

9,40 · László BORHY, Eötvös Loránd University, Department of Roman Provincial and Classical Archaeology, Budapest (Mađarska)

Sjedala i posjetitelji u amfiteatru (amfiteatrima?) u Brigeciju

(Komárom/Szöny, Mađarska)

10,00 ·   Adrian ARDET; Lucia Carmen ARDET, Country Museum of Ethnography and the Border Regiment Cabaneş, Caransebeş (Rumunjska)

Rimski amfiteatri u Daciji

10,20 ·   Miroslav GLAVIČIĆ, Željko MILETIĆ, Joško ZANINOVIĆ, Zadar (Hrvatska)

Arhitektura amfiteatra u Burnumu

10,40 ·   Marin BUOVAC, Zadar (Hrvatska)

Rimski amfiteatri na prostoru istočnog Jadrana

11,00 ·   Vlatka VUKELIĆ, Dejan PERNJAK, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Zagreb (Hrvatska)

Igre u antičkoj Sisciji

11,20 ·   Giuseppe CUSCITO, Milje (Italija)

Igre i spektakli u promišljanju crkvenih otaca

Rasprava

11,40 S t a n k a

12,00 ·   Predstavljanje časopisa «Histria antiqua», sv. 212/2012 – «Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka» (Svečana dvorana gradske palače grada Rovinja,           Trg Matteotti 12) (G. Rosada. K. Džin, E. Marin, R. Matijašić, G. Radossi

  • PETAK, 23. studenoga 2012. – poslije podne

15,00 –  Priopćenja (Rovinj, Centar za povijesna istraživanja – Centro di  richerche storiche, Trg Mateotti 13) (Predsjedništvo: M. Glavičić, N. Ferri)

15,00 ·   Stefania PERGOLA, Marialetizia BUONFIGLIO, Sovrintendenza Capitolina di Roma Capitale, Roma (Italija)

Domicijanov stadion i Circus Maximus: ludi ginnici i ludi circensi, promišljanja o nihovom odvijanju s obzirom na arhitektonske projekte dvaju zdanja

15,20 ·   Aleksandra NIKOLOSKA, Skopje (Makedonija)

Magna Mater na lavu iz Cirkusa Maximusa

15,40 ·   Jasmina DAVIDOVIĆ, Muzej Srema, Sremska Mitrovica (Srbija); Nebojša CINGELI, Split (Hrvatska)

Kasnocarski sirmijski cirkus

16,00 ·   Franca MASELLI SCOTTI, Trieste (Italija)

Akvileja, nove pretpostavke o cirkusu

16,20 ·   Annalisa GIOVANNINI, Paola VENTURA, Trieste (Italija)

Akvileja i njezin amfiteatar: priča o “skrivenom” odnosu

16,40 ·   Francis TASSAUX, Université de Bordeaux 3, F – 33405 Talence (Francuska)

Kakva vrsta spektakala se odvijala u kazalištima galo-rimskog tipa?

17,00 ·   Vesna GIRARDI JURKIĆ, Kristina DŽIN, Međunarodni istraživački centar za arheologiju Instituta Ivo Pilar, Pula

Bilješke o kazalištu pars superior coloniae antičke Pule

Rasprava

17,20 S t a n k a

17,40 –   Priopćenja (Rovinj, Centar za povijesna istraživanja – Centro di  richerche storiche, Trg Mateotti 13) (Predsjedništvo: J. Davidović, F. Tassaux)

18,00 · Benedetta ADEMBRI, Filippo FANTINI, Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Roma (Italija)

Kriteriji dimenzioniranja antičkih građevina korištenih za spektakle: primjer iz Hadrijanove vile

18,20 · Vlasta BEGOVIĆ, Institut za arheologiju, Zagreb (Hrvatska); Ivančica SCHRUNK, University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota (USA)

Prostori za zabavu i uživanje na maritimnoj vili u uvali Verige na Brijunima

18,40 · Elica MANEVA, Skopje (Makedonija)

Srednjovjekovni teatar u Makedoniji. Neki primjeri kazališta na javnim trgovima

–   R a s p r a v a

19,30 –   Povratak autobusom u Pulu

20,00 –   Večera organizatora

 

  • · SUBOTA, 24. studenoga 2012. – prije podne

9,00 –   Priopćenja  (Pula, Svečana dvorana «Tone Peruško» Sveučilišta Jurja Dobrile, Ivana Matetića Ronjgova 1) (Predsjedništvo: E. Pochmarski, M. Buzov)

9,00 · Klara BURŠIĆ MATIJAŠIĆ, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti, Odsjek za povijest, Pula (Hrvatska)

Tragovi igara u prapovijesti Istre

9,20 · Sineva KUKOČ, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, Zadar (Hrvatska)

Prizori igara u protopovijesti na Jadranu

9,40 · Zlatko ĐUKIĆ, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijek (Hrvatska)

Značaj atletskih igara u Olimpiji za stari vijek

10,00 · Erwin POCHMARSKI, Universität Graz, Institut fürArchäologie, Graz (Austrija)

Hipodrom u Olimpji i njegov aphesis

10,20 · Anton KOŽELJ; Manuela WURCH KOŽELJ, École Français d¢Athénés, Atenas (Grčka)

Nekoliko igara s agore u  Thasosu

10,40 · Maria Teresa LACHIN, Università di Studi di Padova, Dipartimento di Archeologia, Padova (Italija)

Ludite securi: igraće ploče i figurice iz Tyane u Kapadokiji

11,00 · Katarina BOTIĆ, Institut za arheologiju, Zagreb (Hrvatska)

Dječje igračke i minijaturne posude sopotske kulture s lokaliteta Krčavina – NoviPerkovci

11,20 · Eva Katarina GLAZER, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Zagreb; Danijel ŠTRUKLEC, Ivanićgrad (Hrvatska)

Igre na ploči kao odraz drevnih bliskoistočnih društava

11,40 R a s p r a v a

12,00 Završna riječ i zatvaranje Međunarodnog arheološkog savjetovanja

15,00 –   Razgledavanje kulturno-povijesnih spomenika grada Pule

 

Izvor

Zahvaljujemo mr. sc. Kristini Džin na informaciji.

 

Naslovnica publikacije Materijali 24. Ustupila: Kristina Džin.
Naslovnica publikacije Materijali 24. Ustupila: Kristina Džin.
Naslovnica publikacije Histria Antiqua 21/2012. Ustupila: Kristina Džin.
Naslovnica publikacije Histria Antiqua 21/2012. Ustupila: Kristina Džin.