COME-IN! Smjernica”
Utorak, 25. srpnja 2017. – 11.00 h
Višenamjenski prostor Gradske knjižnice i čitaonice Pula
Kandlerova 39, direktan ulaz u prostore sa ulice Sv Ivana
Kontakt osobe: Darko Komšo, ravnatelj; Đeni Gobić-Bravar, viši restaurator
e-mail: komsodarko@gmail.com; geni.gobic.bravar@gmail.com
Arheološki muzej Istre
www.ami-pula.hr
Carrarina 3, 52100 Pula

Pozdrav i uvodna riječ ravnatelja AMI-ja, Darko Komšo
Prezentacija projekta COME-IN! – Đeni Gobić-Bravar
Prezentacija projekta iz perspektive Udruge slijepih i slabovidnih osoba Istarske županije – Zlatko Kuftić
Prezentacija “COME-IN! Smjernica” – Đeni Gobić-Bravar
Primjeri dobre prakse

Projekt COME-IN!
Arheološki muzej Istre, Pula aktivan je partner u Europskom projektu financiranom sredstvima Europskog strukturnog i investicijskog fonda Interreg CENTRAL EUROPE naziva COME-IN!, Cooperating for Open access to Museums – towards a widEr INclusion.
Projekt je službeno započeo u srpnju 2016. godine i trajati će 3 godine. Ukupna je vrijednost projekta malo više od 2.700.000,00 eura od čega Arheološki muzej Istre dobiva 166.800,00 eura uz sufinanciranje od 15%.
Svrha COME-IN! projekta jeste otvaranje muzejskih i galerijskih izložbi osobama s raznim vrstama invaliditeta. Mnogobrojne muzejske ustanove željele bi prikazati svoje zbirke svim uzrastima i svim zainteresiranim osobama. Međutim, kada je riječ o osobama s invaliditetom često nemaju niti dovoljan stupanj opremljenosti niti dovoljno predznanja da bi pružale potpuni olakšati prezentaciju zbirki doživljaj bogatstva predmeta koje čuvaju. Projektom COME-IN! želi se djelovati na nekoliko nivoa:
– pružiti mogućnost institucijama da se sredstvima projekta financira dio infrastrukture potrebne da bi zgrade postale pristupačne osobama sa smanjenom mobilnošću
– omogućiti nabavljanje tehnologije koja može olakšati prezentaciju zbirki
– djelovati na osvještenost institucija u polju pristupačnosti osobama s invaliditetom
– posljednje, ali vjerojatno i najvažnije, educirati muzejsko i ostalo zainteresirano osoblje kako bi na najbolji mogući način učinili izložbe vidljivima i istinskim doživljajem za osobe s raznim vidovima invaliditeta.

Arheološki muzej Istre planira sredstvima projekta realizirati pristupne rampe u nekoliko objekata te nabaviti opremu kako bi mogao svoje zbirke približiti svima. Kroz edukaciju osoblja realizirati će privremenu izložbu koja će u svim svojim dijelovima biti pristupačna. Također će tijekom projekta aktivno sudjelovati na širenju dobivenih znanja, djelovanju s udrugama te na poboljšanju zakonodavstva.

Pristupačnost!
Muzeji su važne institucije za razvoj kulturnih osjećaja osoba koje ih posjećuju, bilo da se radi o turistima ili lokalnom stanovništvu. Iz tog osnovnog razloga važno je da muzeji u svoje prostore mogu prihvatiti svaku osobu i ponuditi joj doživljaj koji će je obogatiti. Termin pristupačnost,u sklopu ovoga projekta, ne odnosi se samo na fizičku pristupačnost već puno šire na pristupačnost u prihvaćanju sadržaja koje muzeji nude. Tema izložbe, zajedno sa izloženim predmetima, mora biti lako razumljiva, zanimljiva i donijeti u život posjetitelja nove spoznaje.
Samo ako posjetitelj kroz izložbu osjeti zainteresiranost i ispunjenost izložba se može smatrati pristupačnom.

Smjernice
Tijekom projekta prikupljene su mnogobrojne informacije koje su poslužile pri realizaciji “COME-IN! Smjernica”. Zabilježene su problematike muzeja središnje Evrope pri otvaranju svojih prostora prema osobama s invaliditetom; praćeni su lokalni i svijetski primjeri dobre prakse pri stvaranju pristupačnih muzeja; zajedničkom suradnjom svih partnera definirani su parametri od važnosti za pristupačnost muzejskih institucija osobama s invaliditetom.

Cjelokupna su saznaja sistematično i pregledno iznesena u “COME-IN! Smjernicama”.

Izvor

AMI PRESS