27. 9. 2018. u 20.00 sati: OTVARANJE IZLOŽBE „Crkvena baština Marjana”, Stara gradska vijećnica

POPRATNA DOGAĐANJA UZ IZLOŽBU

28. 9. 2018. u 18.30 sati: PREDAVANJE „Sveti Jere Dalmatinac”, prof. dr. sc. don Josip Dukić, Gotička dvorana Muzeja grada Splita

29. 9. 2018. u 9.30 sati: POUČNA ŠETNJA „Stazama marjanskih crkvica” Prva vidilica, Botićevo šetalište, crkva sv. Nikole, Marangunićevo štalište s pogledom na Sustipan i Kaštelet, Sedlo, crkva Gospe od Betlema, crkva sv. Jere i antinestine

29. 9. 2018. u 17.00 sati: LIKOVNA RADIONICA, Stara gradska vijećnica

30. 9. 2018. u 16 sati: SV. MISA u crkvi sv. Jere na Marjanu

3. 10. 2018. u 11.00 sati: OKRUGLI STOL „Marjan i njegovi spomenici”, moderator prof. dr. sc. Ivo Babić, Gotička dvorana Muzeja grada Splita

5. 10. 2018. u 10.00 sati: SVJETSKI DAN PJEŠAČENJA poučna šetnja za ravnatelje osnovnih kola grada Splita i Splitskodalmatinske županije Prva vidilica Botićevo šetalište crkva sv. Nikole Marjanske skale Dječji grad vožnja vlakićem do Telegrina, antinih stina, Instituta i Bena

6. 10. 2018. u 10.00 sati: LIKOVNA RADIONICA, Stara gradska vijećnica

10. 10. 2018. u 19.00 sati: ZATVARANJE IZLOŽBE uz koncert studenata Umjetničke akademije Split, Stara gradska vijećnicaFoto

MARJAN-pozivnica---

Foto: MGST PRESS.

Izvor

MGST PRESS