AMI – Poziv za predaju radova za objavu u HA 47 [PRESS]

Objavljen je poziv za predaju radova za objavu u sljedećem broju časopisa Histria archaeologica, br. 47/2016, Pula 2017., s rokom predaje do zaključno 30. 5. 2017. god. Predani radovi će biti lektorirani, recenzirani i prevedeni na engleski jezikk. *** UPUTE AUTORIMA...

607 Total Views 3 Views Today