Narodni muzej Slovenije novembra 2016 razpisuje izobraževanje za bodoče vodnike.
K sodelovanju vabimo profesionalne turistične vodnike z licenco GZS ali drugo lokalno licenco. Pogoji za pridobitev licence za vodenje po Narodnem muzeju Slovenije so veljavna licenca za turističnega vodnika, udeležba na izobraževanju, ki bo organizirano v muzeju, opravljen izpit in podpis pogodbe z Narodnim muzejem Slovenije.

Datumi izobraževanja

Torek, 15. 11. 2016, od 10.00 do 16.00 (z odmorom za kosilo)

Sreda, 16. 11. 2016, od 11.00 do 16.00 (z odmorom za kosilo)

Kraj izobraževanja
NMS – Prešernova, Muzejska ulica 1, Ljubljana.
Pisni del izpita: NMS – Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana

Izpit

Pisni del: ponedeljek, 10. 1. 2017, ob 10.00 na lokaciji NMS – Metelkova

Praktični del: torek, 11. 1. 2017, 12.00–16.00, in sreda, 12. 1. 2017, 10.00–15.30 na lokaciji NMS – Prešernova

Kandidati bodo za praktični del izpita razporejeni naknadno.

Vsebina izobraževanja

  • Zgodovina in delovanje Narodnega muzeja Slovenije in muzejska palača na Muzejski ulici
  • Predstavitev arheoloških zbirk in razstav
  • Predstavitev dvanajstih izbranih predmetov, mdr. najstarejšega glasbila na svetu
  • Tehnike turističnega vodenja po muzeju
  • Interpretiranje muzejskih eksponatov za turiste
  • Praktični prikaz vodenega ogleda

Predavatelji

Doc. dr. Mateja Kos, dr. Peter Turk, dr. Janka Istenič, dr. Daša Pavlovič, dr. Rajka Bračun Sova, Mateja Kregar Gliha, Tomislav Kajfež, mag.

Organizacija izobraževanja: dr. Andreja Breznik

Poslovna pogodba

Po uspešno opravljenem izpitu bodo vodniki prejeli licenco za vodenje po Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova in z muzejem podpisali pogodbo o sodelovanju. Vodnikom z licenco bo omogočeno lastno organiziranje skupin in vodenih ogledov po muzeju. Od vsake prodane vstopnice za obiskovalca, ki ga v muzeju vodi sam, bo vodnik prejel polovični delež.

Pogodba se sklepa za določen čas za dobo treh let z možnostjo podaljšanja.

Narodni muzej Slovenije bo na svoji spletni strani objavil seznam turističnih vodnikov z licenco.

Cena

Kotizacija za udeležbo na izobraževanju in opravljanje vodniškega izpita znaša 80 €. V ceno je všteto izobraževalno gradivo.

Informacije in prijave sprejemamo do 7. novembra 2016 po e-pošti andreja.breznik@nms.si ali telefonu (01) 241 44 18.

Dodatne informacije tudi na naslovu m.kregar@siol.net.

Izvor

NMS PRESS