Mestna hiša nalazi se u centru starog dijela Kranja, na Glavnom trgu, i smatra se jednim od najvažnijih spomenika arhitekture u Sloveniji. Današnji izgled dobila je povezivanjem dvije cjeline – starijeg dijela, koji se spominje u 1. polovici 16. st. i mlađeg, iz 17. st.; u prizemlju se nalazi tzv. Stebriščna dvorana koja je, izgrađena početkom 16. st., bila namijenjena pohranjivanju sajmene robe trgovaca iz udaljenih krajeva, a u okviru središnjeg dijela zgrade s glavnim ulazom, izgrađen početkom 17. st., nalazi se renesansna dvoranu na prvom katu s vratima iz 1638. godine te drvenim kasetiranim stropom.

 

GMK - Mestna hiša. Foto: VJB.

GMK - Mestna hiša. Foto: VJB.

GMK - Mestna hiša. Foto: VJB.

GMK - Mestna hiša. Foto: VJB.

Stalni postav obuhvaća tri stalne izložbe – djela akademskog kipara Lojze Dolinara (1893 -1970), arheološka izložba ‘Železna nit’ te etnološka izložba ‘Ljudska umetnost na Gorenjskem’.

Prostori galerije, koja se nalazi u prizemlju, namijenjeni su povremenim izložbama. U hodniku, koji vodi od ulaza do prostora galerije izloženo je nekoliko kipova Lojze Dolinara. U vitrinama se nalaze arheološki artefakti. In situ su prezentirani staroslavenski grobovi iz 9. i 10. st., otkriveni, uz ognjište, 1965. godine.

 

GMK - Prizemlje Mestne hiše. Foto: VJB.

GMK - Prizemlje Mestne hiše. Foto: VJB.

GMK - Prizemlje Mestne hiše. Foto: VJB.

GMK - Prizemlje Mestne hiše. Foto: VJB.

Na prvom katu izložena su Dolinarova djela u većem broju. Ovaj stalni postav realiziran je 1966. godine. Lojze Dolinar, rođen 1893. godine u Ljubljani, smatra se jednim od glavnih predstavnika slovenskog kiparstva 20. st. Svoja prva kiparska djela izradio je u stilu akademskog realizma, simbolizma, secesije i slikovne, impresionističke ili neobarokne modelacije, a nakon kraćeg bivanja u Americi započeo je izrađivanje arhitekturne plastike. Radio je kao profesor kiparstva na beogradskoj Likovnoj akademiji, a u Kranj se preselio nakon umirovljenja. Kao svoje zadnje veliko kiparsko djelo izradio je Spomenik revolucije u Kranju.

 

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba djela kipara Lojze Dolinara. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba djela kipara Lojze Dolinara. Foto: VJB.

U desnom kilu prvog kata nalazi se arheološki postav ‘Železna nit – Sprehod skozi arheološko preteklost Gorenjske’, otvoren 2002. godine. Postav je na funkcionalnoj, simboličkoj i umjetničkoj razini dizajnirao arhitekt Željko Kovačić. Izložena je građa koja potječe iz brojnih terenskih arheoloških istraživanja koje je, od osnivanja Muzeja 1953. godine do svog umirovljenja, provodio prvi kustos arheolog Andrej Valič. Izložba je koncipirana kronološki, a prikazuje čovjekov razvoj te njegovu prilagodbu i intervencije u prirodni okoliš.  Posebna pozornost posvećena je tehnološom razvoju kroz arheološka razdoblja s naglaskom na  obradi željeza kao važnoj gospodarskoj djelatnosti na području Gorenjske regije.

Prva soba, umjesto u klasičnoj vitrini, fosilne izloške riba i mamuta čuva u staklenom presjeku morske dubine. Drveni stilizirani bizon, s autentičnom kljovom, okrenut je prema prvoj prostoriji, leđima prema ‘budućnosti’.

 

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

Na zidu prostorije u kojoj su prezenirani kameni nalazi iz razdoblja kasnog paleolitika, postavljene su ruke koje drže kameno oruđe u pozama kojima se njime služilo ili izrađivalo.

 

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

Slijedi razdoblje neolitika s rekonstrucijom neolitičke kolibe s područja lokaliteta Drulovka i neolitičkog para koji se bavi  svakodnevnim aktivnostima. Na ovaj način izložba nudi prezentacijski te interaktivni edukacijski sadržaj. Najbrojniji su keramički nalazi, a izloženi su i primjerci koštanog i kamenog oruđa te nakit.

 

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

Iz razdoblja brončanog i željeznog doba potječe nalaz brončanog mača (Bled) i riznice brončanih predmeta (Jelenov klanec). Prezentiran je kostur novorođenčeta, najstarijeg dosad odkrivenog Kranjčana.

 

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

Iz željeznog doba potječe i keramički tronožac, okriven u grobu u Kranju te materijal tumula iz Tupalič.

 

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Ddr. Verena Vidrih Perko. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Ddr. Verena Vidrih Perko. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

Slijedeća prostorija prikazuje doseljenje Rimljana – na zidove su postavljeni veliki plakati fotografija stela, a sitniji artefakti izloženi su u staklenim prostorima velike drvene vitrine.

 

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

O životu i obrtu koji se odvijao u razdoblju antike saznaje se preko tesarskog oruđa ostave iz Grdavovega hriba pri Radomljah. Kasna antika predstavljena je izborom nalaza iz Ajdne i Kranja te dvorišta dvorca Khislstein, gdje je bila oktrivena staklarska radionica iz 6. st.  U zadnjoj sobi nalazima je prikazano razdoblje seobe naroda, kada Karnij postaje Kranj. Nalazi potječu iz germanskih grobova iz groblja u Lajku, zajedno s grobom kneginje, otkrivenim 2004. god. Likovno su izrazito efektno dizajnirani, naime, ‘S’ fibula uvećana je kako bi svojim oblikom imbolizirala glavu muškarca, a ostrogotska na isti način simbolizira glavu žene, frizuru i nakitnu garnituru oko vrata. Izložbu nadopunjuje maketa Ivana Selana, koja prikazuje grad Kranj s bliskom okolicom iz vremena prije II. svjetskog rata a na kojoj su svjetlosno označena arheološka nalazišta.

 

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

GMK - Prvi kat Mestne hiše - Izložba 'Železna nit'. Foto: VJB.

Na drugom katu Mestne hiše postavljena je izložba ‘Ljudska umetnost na Gorenjskem’. Izložba obuhvaća likovno oblikovane izloške, koji su s obzirom na uporabnu vrijednost u svakidašnjem životu raspoređeni u četiri cjeline: arhitektura gorenjske regije, unutarnja oprema stanovanja, blagdanska i radna okolina gorenjskog čovjeka te njegova duhovna kultura. U uvodnom dijelu izložbe prezentira se uloga naselja i arhitekture u oblikovanju gorenjskog kulturnog krajolika – izlošci obuhvaćaju sjenike, žitnice, pastirske zaklone, tipične oblike seoskih domova i znamenitosti. Za unutarnju opremu stanovanja ovog područja tipičan je slikani namještaj. Ovaj način ukrašavanja potječe iz 17. st. Najviše izložaka potječe iz Gornjesavske doline gdje se ova kultura očuvala do tridesetih godina 20. st., a oslikavane su škrinje, ormari i kolijevke. Posebni izlošci odnose se na preslice, koje su s posebnom pažnjom izrađivane, rezbarene i ukrašavane, a koje su mladići poklanjali djevojkama kao znak svoje naklonjenosti. Izloženo je drveno posuđe, oruđe, keramičke igračke, kuhinjske potrepštine i dr. Poseban prostor namijenjen je predstavljanju seoske crkvene umjetnosti.

 

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

GMK - Drugi kat Mestne hiše. Izložba 'Umetnost na Gorenjskem'. Foto: VJB.

Zahvaljujem muzejskoj savjetnici ddr. Vereni Vidrih Perko na razgledu izložbe i vodstvu.

U Ljubljani, 20 6 2013

Vendi Jukić Buča

 

Izvor

Web

Perko, Verena. Železna nit – Sprehod skozi arheološko preteklost Gorenjske. Kranj, 2011.