Povodom 15. godine osnutka Umjetničke akademije u Splitu, Odsjek za konzervaciju i restauraciju UMASa, organizira 1. nacionalni kongres konzervatora-restauratora Hrvatske. Kongres će se održati 7. i 8 . prosinca 2012. godine u Splitu.

 

Izvor

UMAS PRESS

UMAS - 1. nacionalni kongres konzervatora-restauratora Hrvatske. Program 1. Ustupio: UMAS PRESS. (Kliknite za uvećani prikaz)

UMAS - 1. nacionalni kongres konzervatora-restauratora Hrvatske. Program 1. Ustupio: UMAS PRESS. (Kliknite za uvećani prikaz)

UMAS - 1. nacionalni kongres konzervatora-restauratora Hrvatske. Program 2. Ustupio: UMAS PRESS. (Kliknite za uvećani prikaz)

UMAS - 1. nacionalni kongres konzervatora-restauratora Hrvatske. Program 2. Ustupio: UMAS PRESS. (Kliknite za uvećani prikaz)