Poziv na press konferenciju povodom prezentiranja neprocjenjivog arheološkog nalazišta hrvatske povijesti Bojna – Brekinjova Kosa u utorak, 16. travnja 2019 u 11 sati

i otvorenje izložbe „Knez iz Bojne – novo poglavlje hrvatske povijesti“ u 12 sati

Velika dvorana Arheološkog muzeja u Zagrebu

Poštovana/i,

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Hrvatski restauratorski zavod, Gradski muzej Sisak, Institut za antropologiju i Arheološki muzej u Zagrebu Vas pozivaju na press konferenciju povodom prezentiranja neprocjenjivog arheološkog nalazišta hrvatske povijesti, Bojna – Brekinjova Kosa, u utorak 16. travnja 2019. godine, s početkom u 11 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb.

Govornici na konferenciji:

  • Davor Trupković, dipl. ing. arh., pomoćnik ministrice kulture RH
  • dr. sc. Ivana Miletić Čakširan, koordinatorica projekta, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH
  • dr. sc. Marijana Krmpotić, viši konzervator arheolog, voditeljica arheoloških istraživanja, voditeljica Odjela za kopnenu arheologiju, sjedište Zagreb, Službe za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda
  • Damir Doračić, viši restaurator, voditelj Konzervatorsko-restauratorskog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu
  • dr. sc. Mario Novak, viši znanstveni suradnik na Institutu za antropologiju

Otvorenje izložbe „Knez iz Bojne – novo poglavlje hrvatske povijesti“ održat će se nakon press konferencije, u utorak 16. travnja s početkom u 12 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb.

Ukratko o nalazištu Bojna – Brekinjova Kosa

Arheološko nalazište Bojna – Brekinjova Kosa nalazi se na području Grada Gline u Sisačko-moslavačkoj županiji. Smješteno je na visinskom strateškom položaju koji je omogućavao nadzor prometa između Pounja i Topuskog. Ovo dugo zaboravljeno mjesto danas je prekriveno šumom te unutar eksploatacijskog polja kamenoloma. Upravo su zbog eksploatacije kamenoloma provedena zaštitna arheološka istraživanja 2011. i 2015. godine kad su nađeni i iznimno vrijedni ranosrednjovjekovni nalazi. S obzirom na valorizaciju i značajnu ugroženost nalazišta zbog eksploatacije kamena je 2016. godine Hrvatski restauratorski zavod počeo sustavno arheološko istraživanje financirano sredstvima Ministarstva kulture RH.

Ukratko o vrijednosti nalaza

Pronađeni ranosrednjovjekovni nalazi, među njima i 37 grobova, neprocjenjivi su za poznavanje najranije hrvatske povijesti u razdoblju od 7. do 9. stoljeća. Zbog malog broja arheoloških nalaza s područja kontinentalne Hrvatske koji se mogu datirati u ovo razdoblje i malo povijesnih izvora, ovi nalazi pružaju dragocjene podatke. Među nalazima bogato opremljenih pokojnica i pokojnika ističe se grob kneza koji je sahranjen s luksuznom opremom (srebrne, pozlaćene ostruge s garniturom za pričvršćivanje, privjesak s gorskim kristalom, zlatan novac bizantskog cara Konstantina V. Kopronima te odjeća protkana zlatnim nitima), poput njegova suvremenika iz Biskupije kod Knina, jednog od najznačajnijih središta ranosrednjovjekovne hrvatske kneževine. Otkrića s Bojne ukazuju na postojanje jednako snažnog političkog središta na području današnje Banovine, čime se otvara novo poglavlje u poznavanju najranije hrvatske povijesti.

Kako bi se vratio izvorni sjaj vrijednim nalazima iz do sada istraženih grobova provedena je konzervatorsko-restauratorska obrada. Tijekom složenih i dugotrajnih konzervatorsko-restauratorskih postupaka obavljena su i brojna arheometrijska istraživanja, kojima je određen sastav materijala te su rekonstruirani tehnološki procesi njihove izrade.

Kosturni ostaci pokojnika su zbog izuzetno kisele zemlje gotovo u potpunosti propali, no i skromna količina preostalih bioarheoloških ostataka rezultirala je važnim saznanjima o spolu pokojnika, starosti u trenutku smrti, načinu prehrane te eventualnim preživjelim traumama. Arheološka istraživanja te konzervatorsko-restauratorski radovi još uvijek traju, a nova otkrića će upotpuniti sliku o populaciji koje je živjela i koja je sahranjena na ovom položaju.

Izložba i partneri
S ciljem prezentiranja ovog neprocjenjivog nalazišta hrvatske povijesti stručnoj i široj javnosti, izložbom „Knez iz Bojne – novo poglavlje hrvatske povijesti“, će biti predstavljeni ekskluzivni nalazi na kojima su dovršeni konzervatorsko-restauratorski postupci.

U realizaciju ovog opsežnog projekta kojeg koordinira Konzervatorski odjel u Sisku Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, uključeni su Hrvatski restauratorski zavod, Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Sisak te Institut za antropologiju.

Osobe za kontakt
Koordinacija projekta: dr. sc. Ivana Miletić Čakširan, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH

Izložba i arheološka istraživanja: dr. sc. Marijana Krmpotić, viši konzervator arheolog, voditeljica Odjela za kopnenu arheologiju, sjedište Zagreb, Službe za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda

Arheološki muzej u Zagrebu: Davorka Maračić, djelatnica za poslove marketinga i odnose s javnošću, Odjel za marketing i odnose s javnošću Arheološkog muzeja u Zagrebu

Izložba

Info:
AMZ PRESS