Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2015.
AMZ
Urednik: Ivan Drnić
Autor: Ivan Drnić
Recenzenti: Dragan Božič, Marko Dizdar
Crteži: Miljenka Galić
Fotografije: Igor Krajcar
Grafika i kartografija: Ivan Drnić
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 219
Cijena: 250 kn
ISBN 978-953-6789-91-7
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica monografije ‘Kupinovo’. Foto: VJB.

Monografija “Kupinovo – roblje latenske kulture” 12. je publikacija objavljena u okviru serije Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu, autora Ivana Drnića (kustos Pretpovijesnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu).

Publikacijom je predstavljeno nalazište Kupinovo u Srijemu. U Arheološkom muzeju u Zagrbu pohranjena je većina od 223 artefakta koliko je pronađeno na nalazištu. U Publikaciji je obrađena navedena građa kao i ona koja se čuva u Naturhistoriches Museumu u Beču.

Premda je autor skromno zaključio kako je pred nama još dosta nedovršenog posla jer su muzejski depoi i arhivi prepuni iznimne građe koja čeka zasluženu stručnu i znanstvenu evaluaciju, te da se iskreno nada da ova knjiga, sa svim svojim ograničenjima, predstavlja malen doprinos na tom putu, ovu monografiju možemo smatrati njegovim velikim korakom koji donosi nove spoznaje u rekonstrukciji mlađeg željeznog doba, a kojega je na prostoru južne Panonije obilježila latenska kultura.

Iz Predgovora, Jacqueline Balen, tadašnja ravnateljica Arheološkog muzeja u Zagrebu

Publikacija je podijeljena na četiri cjeline s poglavljima. Prvom cjelinom predstavljen je širi kontekst latenske kulture i opisuje Lokalitet. U drugoj se obrađuje građa prema vrsti nalaza (mačevi, korice, koplja, štitovi, pojasne garniture, noževi, fibule, obručasti nakit, ženski pojasevi, staklene perle, toaletni pribor, dio kola/konjske opreme, oruđe, keramičke posude). Treća cjelina obuhvaća interpretaciju groblja, a četvrta se odnosi na zaključak.

Prije Kataloga nalazi se još Zahvala i Lista nalazišta.

Katalog obuhvaća popis nalaza, njihov opis, dimenzije, navod materijala, datacije i literature.

Na kraju Publikacije donose se popis literature i table s crtežima.

Publikacija je velikog formata i tvrdo ukoričena te sadrži brojne fotografije u boji, karte i rekonstrukcije.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Bilice, 3. 10. 2017.