Spoštovani,

vabimo vas k oddaji prispevkov za konferenco »Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika«, ki bo potekala 29. 9.–1. 10. 2016 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Ob jubilejni deseti konferenci Jezikovne tehnologije smo se odločili za programsko širitev na področje digitalne humanistike, ki je kot presek digitalnih tehnologij in humanistike aktualno raziskovalno področje, kjer se na eni strani digitalne tehnologije uporabljajo pri raziskavah v humanistiki za študij jezika, družbe in kulture, na drugi pa je humanistika tudi spodbudna za razvoj novih tehnoloških rešitev.

Vabimo prispevke z naslednjih področij:

* govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije

* digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija

* digitalna humanistika in zgodovinopisje, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija

* digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika

Dobrodošli so prispevki, ki predstavijo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih.

V sklopu konference predvidevamo tudi vabljena predavanja, študentsko sekcijo ter panele o aktualnih temah, povezanih s konferenco.

Pomembni datumi

* 01. 03. 2016    oddaja razširjenega povzetka

* 01. 04. 2016    obvestilo o sprejetju povzetka

* 01. 06. 2016    oddaja celotnega prispevka oz. popravljenega povzetka

* 15. 07. 2016    obvestilo o sprejetju prispevka

* 01. 09. 2016    oddaja končnega prispevka

* 29. 09.–01. 10. 2016    konferenca

Navodila za prispevke

Najprej zbiramo razširjene povzetke, nato pa se bodo avtorji sprejetih povzetkov odločili, ali ga bodo razširili v polni prispevek, ki bo ponovno recenziran in objavljen v zborniku, ali pa bodo ostali pri razširjenem povzetku, ki bo objavljen v knjižici povzetkov.

Uradni jeziki konference so angleščina, slovenščina, hrvaščina, srbščina, bosanščina, črnogorščina in makedonščina.

Razširjeni povzetki naj bodo dolgi dve strani (brez bibliografije), polni prispevki pa 8–10 strani. Končna verzija obojih mora biti stavljena v skladu s predlogo konference, ki jo bomo objavili v kratkem.

Prispevke zbiramo preko platforme EasyChair na naslovu https://easychair.org/conferences/?conf=jtdh2016

Avtorji prispevkov naj označijo ali gre za študentski prispevek, pri katerem morajo biti vsi soavtorji do- ali podiplomski študentje. Ti prispevki bodo na konferenci imeli svojo sekcijo, najboljši študentski prispevek pa bo nagrajen.

Knjižica povzetkov in zbornik prispevkov bosta dostopna na spletu ob začetku konference.

Več informacij o konferenci najdete na domači strani konference: http://www.sdjt.si/jtdh-2016/

Izvor

E-mailom Benjamin Štular