Mirror Studies – International Virtual Mirror Studies Conference (IVMSC) 2022  (PRESS)

Call for Papers 
International Virtual Mirror Studies Conference (IVMSC) 2022 

After the first and second International Virtual Mirrors Studies Conference (March, 2020 and 2021), the Mirror Studies Project, is organizing an International Virtual Mirror Studies Conference #3 (IVMSC) for 2022. The conference theme is Mirrors: an interdisciplinary approach. This is a conference open for scholars and artists.

The main topic of this conference is mirrors and interdisciplinary approaches. Scholars and researchers from different academic backgrounds who have done research about mirrors from various perspectives are all welcome. Mirrors as objects have been important in numerous academic fields: arts (sculpture, pictures, photography), literature (Perseus and Medusa, fairy tales such as Snow White and Beauty and the Beast, the children’s book Through the Looking-Glass by Lewis Carroll), humanities (written sources about mirrors, folk tales about mirrors), science (Archimedes and his mirror during the siege of Syracuse, physical tests of lightness and waves, chemical reports of texture and materials, metallurgical or glass analysis), social sciences (mirrors as social expression or tool used in rituals, religion festivals and funerals), political sciences (mirrors as gifts, political plans of sharing and spreading mirrors), psychology (mirroring, mirrors and soul, self-reflection), psychoanalysis (Lacan and the mirror phase, Jung and symbolic mirrors, Freud and mirrors), philosophy (Foucault and heterotopia, Derrida and deconstruction, Wang Minan and mirrors), popular culture (movies, comics, journalism) and archaeology (mirrors within archaeological context).

Some of the suggested topics are:

 1. a) Mirrors as archaeological objects (types, uses, context, decorations, functions etc.)
 2. b) Mirrors and geography (space, environment, mapping, GIS etc.)
 3. c) Mirrors and humanities (history, ethnology, literature, anthropology etc.)
 4. d) Mirrors and social sciences (sociology, international relations, psychology etc.)
 5. e) Mirrors and sciences (physics, chemistry, metallurgy etc.)
 6. f) Mirrors and art (sculptures, pictures, photography, movies, comics, contemporary art etc.)
 7. g) Mirrors and philosophy (ancient and contemporary thoughts and concepts about mirrors)

The working language is English. We urge authors to apply for this virtual conference. It is possible to sign up as an individual presenter or as a member of one session. Each session is requested with a set of at least three presentations. Every session will have a chair and discussant who will be selected by organizers.

The date of the conference is August 29-31 2022 (Monday-Wednesday) and abstracts according to the instructions and application for participation should be submitted by January 10 2022,  to the following e-mail address: goran.djurdjevich@gmail.com; info@mirrorstudies.com; info.mirrorstudies@gmail.com. Acknowledgement of receipt shall be sent before January 30 2022.

Authors can sign up independently or as co-author of a paper. The number of works by a single author is unlimited. Registration for the conference is online using the application form for registration. The conference will take place through suitable software for conferences on which any participants would be notified at the time.

Organizers will provide a Book of abstracts with the main information about the conference schedule, contact and instructions for online attending.  Proceedings have the potential to be published, according to the papers delivered and interests of participants.

You can learn more about  the Mirror Studies Project at www.mirrorstudies.com.

Mirror Studies

Info:
Mirror Studies PRESS

NMSL – Namen in pomen: primerjalni pogled na poznoantična višinska naselja Evrope (PRESS)

Metelkova
22. 9. – 24. 9. 2021
Mednarodna delavnica v Ljubljani

Delavnica je otvoritveni dogodek znanstvenega spremljevalnega programa predvidene mednarodne razstave o poznoantičnih višinskih naseljih Evrope. Obravnavala bo izvor, način in trajanje poselitve ter pomen teh najdišč. Vprašanja v zvezi z opredelitvijo naselij na vzpetinah in političnimi, socialnimi in gospodarskimi razmerami, ki so privedle do njihovega nastanka, so še posebej aktualna. Kako lahko opredelimo to vrsto naselja? Kateri so značilni topografski in arhitekturni elementi višinskih naselij? Kdo je odločil o njihovi ustanovitvi in bil odgovoren za njihovo načrtovanje, gradnjo in financiranje?


Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici, (fotografiji: Jože Hanc, Bojan Kostevc; grafika: Luka Klemenc)

Ta vprašanja že od začetka spodbujajo raziskovalne razprave in so del krovnih vprašanj, ki jih delavnica obravnava. Pomembno je zlasti kritično ovrednotiti modele, ki so prevladovali v preteklosti in so med drugim odvisni od razpoložljivih podatkov. Pomembna je tudi primerjava nacionalnih raziskovalnih tradicij in analiza vpliva takšnih interpretativnih pristopov. Po regionalni razdelitvi prispevkov od zahodne Evrope čez Alpe do Balkanskega polotoka bomo določili časovni in prostorski obseg naselij ter razpravljali o perspektivah nadaljnjih raziskav.

Program (167 KB)

Med 22. in 24. septembrom bo v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi v Ljubljani potekala mednarodna delavnica:

Namen in pomen: primerjalni pogled na poznoantična višinska naselja Evrope (Intentions and Meaning: A comparative view of Late Antique Hilltop sites in Europe)

Delavnica je otvoritveni dogodek znanstvenega spremljevalnega programa predvidene mednarodne razstave o poznoantičnih višinskih naseljih Evrope. Obravnavala bo izvor, način in trajanje poselitve ter pomen teh najdišč.

Več si lahko preberete na povezavi : https://www.nms.si/si/dogodki/2021/09/24/10724-Namen-in-pomen-primerjalni-pogled-na-poznoanticna-visinska-naselja-Evrope

Program delavnice: https://www.nms.si/si/files/default/dogodki/2021/visinska-naselja/program.pdf

Delavnice (22. in 23.9.2021) se lahko udeležite preko spleta. Vsak dan bo imel svojo Zoom povezavo. Potrebna je predhodna registracija. Po registraciji boste prejeli potrditveno elektronsko sporočilo z navodili in povezavo na delavnico.

Povezava za registracijo – 1. dan
22. september, 2021, 9:00-17:00
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAuf-2hqD8vHNF49grYjeiUlxfGBoltBKx4

Povezava za registracijo – 2. dan
23. september, 2021, 9:00-17:30
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUtde-qqT0vGdWAdS8cWpL49W_IjsS88QGl
Delavnica bo v angleškem jeziku.

O lokaciji
Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana
Delavnica bo potekala v živo (z omejenim številom udeležencev oziroma skladno z navodili NIJZ) in virtualno. Prosimo, potrdite svojo udeležbo do 21. septembra 2021 na matic.zupan@nms.si. Prejeli boste povezavo za dostop.

Zasnova in organizacija
Daša Pavlovič, Orsolya Heinrich-Tamáska, Marcus Zagermann, Tina Milavec, Zvezdana Modrijan

Info:
NMSL PRESS

AMZ – Poziv na sudjelovanje u programu Mobility Action EU projekta Danube’s Archaeological eLandscapes (PRESS)

Poziv na sudjelovanje u programu Mobility Action EU projekta Danube’s Archaeological eLandscapes
20. – 24. 9. 20201.

Galerija AMZ, Pavla Hatza 6, Zagreb

Od srpnja 2020. godine projektno partnerstvo satkano od 21 partnera iz 9 zemalja u sklopu projekta „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“, sufinanciranog iz Interreg programa transnacionalne suradnje Dunav, intenzivno se bavi novim načinima promocije i prezentacije dragocjene arheološke baštine, a posebnim naglaskom na arheološke krajolike. Jedan od glavnih ciljeva projekta je da arheološki krajolici podunavske regije, postanu vidljiviji na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a time i atraktivniji za njihovu integraciju u održivi kulturni turizam.

Stručni dio programa Mobility Action održat će se u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu, Pavla Hatza 6, Zagreb od 20. do 24. rujna .2021 godine od 12 do 16 sati. Dana 23.rujna. 2021. bit će organiziran posjet arheološkom nalazištu Kaptol kod Požege te informativno poučnoj stazi „Putevima ratnika: željezno doba u Zlatnoj dolini“ koja je dio kulturne rute Vijeća Europe „Staza željeznog doba Podunavlja“ nakon kojeg će sudionici sudjelovati na radionici Halštatske kuhinje gdje će iskusiti autentične mirise i okuse željeznog doba. Detaljan program biti će objavljen uskoro.

tijekom kojeg će zainteresiranima domaći i međzunarodni stručnjaci dati odgovore na pitanja: Što je kulturna ruta?, Kako odabrati temu kulturne rute?, Kako razviti i upravljati kulturnom rutom ? i Kako povećati vidljivost i prepoznatljivost kulturne rute?Danube’s Archaeological eLandscapes Od. 20. do 24. rujna 2021. godine Arheološki muzej u Zagrebu organizira stručan program Mobility Action europskog projekta

Broj sudionika u programu je ograničen. Molimo sve zainteresirane da prijave svoje sudjelovanje do 15. rujna 2021.
Sve informacije o načinu prijave nalaze se na mrežnim stranicama Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Poveznica na informacije o prijavi

Više o projektu:
www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s-archaeological-elandscapes
www.amz.hr/hr/projekti/virtualni-arheoloski-krajolici-podunavlja

Sudjelovanje u programu Mobility Action EU projekta Danube's Archaeological eLandscapes

Info:
AMZ PRESS

Armenia and Byzantium Without Borders III (10th to 11th September 2021 via ZOOM) (PRESS)

Linkovi:

https://rapp.univie.ac.at/

https://rapp.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_rapp/Events_2020/Armenia_Byzantium_2020.pdf

https://rapp.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_rapp/Events_2021/Armenia-and-Byzantium-without-Borders-III_Programme.pdf

https://rapp.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_rapp/Events_2021/Armenia-and-Byzantium-without-Borders-III_Abstracts.pdf

Info:
VJB PRESS

AMZ – PR3 Online okrugli stol Predstavljanje rezultata dobivenih u sklopu projekta PASTLIVES (PRESS)

Online okrugli stol
Predstavljanje rezultata analiza i istraživanja provedenih u sklopu projekta PASTLIVES
četvrtak 11. ožujka 2021. od 11 do 14 sati
uživo na Zoom platformi

U četvrtak 11. ožujka 2021. od 11 do 14 sati na Zoom platformi uživo će se prenositi Okrugli stol “Predstavljanje rezultata analiza i istraživanja provedenih u sklopu projekta PASTLIVES.”
Poveznica: https://zoom.us/j/99656140541

Na okruglom stolu sudjeluju Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Mario Novak, Institut za antropologiju, Zagreb, Mislav Čavka, Kliničko-bolnički centar Zagreb, Ivor Janković, Institut za antropologiju, Zagreb, Mario Carić, Institut za antropologiju, Zagreb, Ron Pinhasi, Sveučilište u Beču, Austrija, arah McClure, Sveučilište u Kaliforniji, Santa Barbara, SAD, Claudio Tuniz, ‘Abdus Salam’ međunarodni centar za teorijsku fiziku, Trst, Italija, Stefano Benazzi, Sveučilište u Bologni, Italija, Tamás Hajdu, Sveučilište Eötvös Loránd, Budimpešta, Mađarska.

Sudionici okruglog stola govorit će o zanimljivim rezultatima znanstvenog projekta PASTLIVES koji su dobiveni kroz genetičke, izotopne, radiokarbonske, radiološke, arheološke i bioarheološke analize. Projekt PASTLIVES uključuje inovativnu sveobuhvatnu populacijsku analizu više bioloških i društvenih pokazatelja na području Hrvatske od ranog neolitika do kasnog brončanog doba. Projekt cilja k boljem razumijevanju različitih aspekata pretpovijesnog života na području Hrvatske kao što su populacijske strukture, pogrebne prakse i običaji, pojava nasilja, prehrana, mobilnost i seobe, i dr. Ovo razdoblje odabrano je zbog toga što su se procesi koji su postavili temelje moderne Europe kao što su širenje zemljoradnje i ranoneolitičke seobe iz Anatolije, indoeuropska seoba iz istočnih stepa te prva upotreba bakra u Europi odvijali i na prostoru Hrvatske što ovu regiju čini ključnom za rekonstrukciju drevne europske povijesti. Projekt se fokusira na populacije koje su nastavale područje Hrvatske između 6000. i 1000. god. pr. Kr. Navedeni vremenski okvir omogućava praćenje promjena i/ili kontinuiteta u vremenskom slijedu u pogledu zdravstvenog statusa, prehrambenih navika i drugih srodnih kategorija kao i eventualne homogenosti i heterogenosti analiziranih populacija. Istovremena provedba uzdužnih i poprečnih (regionalnih i kronoloških) populacijskih analiza omogućava istraživanje populacijske strukture, mobilnosti, prehrane i općeg zdravlja mlađekamenodobnih, bakrenodobnih i brončanodobnih populacija s područja Hrvatske.

Program okruglog stola

Introductory remarks

Ivor Janković „Violence: an old tale“

Mislav Čavka „PASTLIVES: paleoradiological perspectives“

Claudio Tuniz „Virtual paleo-dentistry: X-ray imaging and applied science for archaeology and culture heritage“

Gregorio Oxilia et al. „New approach to assess the relationship between macrowear and enamel thickness in lower first molars“

Mario Carić, Sarah McClure „Fish? You wish! Reconstructing Bronze Age diet from coastal and continental Croatia“

Tamás Hajdu et al. „Old bones, new possibilities – Human remains from settlement pits in Tiszafüred-Majoroshalom Middle Bronze Age site“

Mario Novak „Child health in prehistory of Croatia“

Ron Pinhasi „The Potočani massacre: harnessing ancient DNA to reconstruct an ‘instant’ event“

Jacqueline Balen „Copper Age Lasinja Culture in Northern Croatia“

Discussion

Conclusions

Foto:
Snimka lubanje iz bakrenodobne masovne grobnice iz Potočana kraj Požege načinjena računalnom tomografijom (CT). Lubanja pripada odrasloj ženskoj osobi starosti između 20 i 35 godina. Na snimci su vidljive tri ozljede na desnoj strani lubanje koje su probile svod i prodrle duboko u mozak, a najvjerojatnie su nastale udarcem tupim predmetom. Same ozljede su direktan uzrok smrti ove osobe.
Autor CT snimke: dr. sc. Mislav Čavka, KBC Zagreb.

CT snimka lubanje iz bakrenodobne masovne grobnice iz Potočana kraj Požege

Info:
AMZ PRESS

International Virtual Mirror Studies Conference (IVMSC) 2021 (PRESS)

After the first International Virtual Mirrors Studies Conference (March, 2020), the Mirror Studies Project, with the support of the School of History from Capital Normal University in Beijing, is organizing an International Virtual Mirror Studies Conference (IVMSC) for 2021. The conference theme is Mirrors: an interdisciplinary approach. This is a conference especially for students (BA, MA, PhD) and early-stage researchers.

The main topic of this conference is mirrors and interdisciplinary approaches. Scholars and researchers from different academic backgrounds who have done research about mirrors from various perspectives are all welcome. Mirrors as objects have been important in numerous academic fields: arts (sculpture, pictures, photography), literature (Perseus and Medusa, fairy tales such as Snow White and Beauty and the Beast, the children’s book Through the Looking-Glass by Lewis Carroll), humanities (written sources about mirrors, folk tales about mirrors), science (Archimedes and his mirror during the siege of Syracuse, physical tests of lightness and waves, chemical reports of texture and materials, metallurgical or glass analysis), social sciences (mirrors as social expression or tool used in rituals, religion festivals and funerals), political sciences (mirrors as gifts, political plans of sharing and spreading mirrors), psychology (mirroring, mirrors and soul, self-reflection), psychoanalysis (Lacan and the mirror phase, Jung and symbolic mirrors, Freud and mirrors), philosophy (Foucault and heterotopia, Derrida and deconstruction, Wang Minan and mirrors), popular culture (movies, comics, journalism) and archaeology (mirrors within archaeological context).

Some of the suggested topics are:

 1. a)             Mirrors as archaeological objects (types, uses, context, decorations, functions etc.)
 2. b)             Mirrors and geography (space, environment, mapping, GIS etc.)
 3. c)             Mirrors and humanities (history, ethnology, literature, anthropology etc.)
 4. d)             Mirrors and social sciences (sociology, international relations, psychology etc.)
 5. e)             Mirrors and sciences (physics, chemistry, metallurgy etc.)
 6. f)             Mirrors and art (sculptures, pictures, photography, movies, comics, contemporary art etc.)
 7. g)             Mirrors and philosophy (ancient and contemporary thoughts and concepts about mirrors)

The working language is English. We urge authors to apply for this virtual conference. It is possible to sign up as an individual presenter or as a member of one session. Each session is requested with a set of at least three presentations. Every session will have a chair and discussant who will be selected by organizers.

The date of the conference is March 5, 2021 (Friday) and abstracts according to the instructions and application for participation should be submitted by December 30, 2020,  to the following e-mail address: goran.djurdjevich@gmail.com; info@mirrorstudies.com; info.mirrorstudies@gmail.com. Acknowledgement of receipt shall be sent before January 10, 2021.

Authors can sign up independently or as co-author of a paper. The number of works by a single author is unlimited. Registration for the conference is online using the application form for registration. The conference will take place through suitable software for conferences on which any participants would be notified at the time.

Organizers will provide a Book of abstracts with the main information about the conference schedule, contact and instructions for online attending.  Proceedings have the potential to be published, according to the papers delivered and interests of participants.

You can learn more about  the Mirror Studies Project at www.mirrorstudies.com.

Info:
Mirror Studies PRESS