Arheološki muzeji u Hrvatskoj

Arheološki muzej u Zagrebu | Arheološki muzej Istre| Arheološki muzej Zadar | Muzej antičkog stakla | Muzej hrvatskih arheoloških spomenika | Arheološki muzej u Splitu | Arheološki muzej Narona | Muzej krapinskih neandertalaca

Arheološki muzej u Zagrebu

matični je arheološki muzej na području Hrvatske, koji se razvio iz nekadašnjeg Narodnog muzeja, najstarije muzeološke ustanove u Zagrebu

>>>

Arheološki muzej Istre

u Puli u najvećoj mjeri vrši arheološku djelatnost prikupljanja, obrade i prezentiranja arheološkog materijala i spomenika Istarskog poluotoka.

>>>

Arheološki muzej Zadar

snovan je s ciljem prikupljanja, čuvanja i prezentiranja arheoloških spomenika Zadra i okolice, a skrbi i o rotondi sv. Donata, u kojoj je Muzej ranije bio smješten,  sklopu bivšeg samostana sv. Nikole te Muzeju ninskih starina u Ninu.

>>>

Muzej antičkog stakla

osnovan je s ciljem restauracije, interpretacije, čuvanja i izlaganja staklenih artefakata antičkih nekropola sjeverne Dalmacije.

>>>

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

osnovan je s ciljem sakupljanja, proučavanja i prezentiranja spomenika iz razdoblja hrvatskog ranog srednjeg vijeka, a posebno zanimanje usmjereno je na kamene reminiscencije rane hrvatske države od 9. do 12. stoljeća.

>>>

Arheološki muzej u Splitu

najstariji je arheološki muzej u Hrvatskoj. Uz arheološku djelatnost prikupljanja obrade i prezentiranja arheološkog materijala i spomenika, Muzej provodi sustavna arheološka istraživanja na lokalitetima Saloni i Isi (antička Issa), te posjeduje priručnu zbirku i lokalitet Salona, sa zgradom u Solinu – Tusculum, te priručnu zbirku Issa u zgradi Gospine Batarije i istoimeni lokalitet u  gradu Visu.

>>>

Arheološki muzej Narona

edini je muzej u Hrvatskoj i u ovom djelu Europe koji je izgrađen na arheološkom  lokalitetu, nad ostacima rimskog hrama posvećenog caru Augustu iz kraja I. st. pr. n. e.

>>>

Muzej krapinskih neandertalaca

posvećen je nalazištu krapinskih neandertalaca na lokalitetu ‘Hušnjakovo’, koje je prvi paleontološki spomenik prirode u Hrvatskoj, a pripada među najznačajnije paleoantropološke lokalitete svijeta.

>>>

AMZ – Koncert Ansambla za ranu glazbu Elly Bašić (PRESS)

22.09. u 20h u Velikoj dvorani AMZ-a. Porta Aurea Koncert Ansambla za ranu glazbu Elly BašićProgram: Giovanni Battista Pergolesi: Se tu m'ami Gottfried Heinrich Stölzel: Bist du bei mir Antonio Caldara: Alma del core Francesco Gasparini: Lasciar d'amarti Alessandro...

AMZ – Otvorenje izložbe „OD ATINIANVMA DO VODNJANA“ (PRESS)

Srdačno Vas pozivamo na svečano otvorenje izložbe Arheološkog muzeja Istre i Osnovne škole Vodnjan – Scuole Elementare Dignano „OD ATINIANVMA DO VODNJANA“ u srijedu 20. rujna 2017. u 12h u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Trg Nikole Zrinskog 19. Izložba „Od ATINIANVMA do...

MAS – Otvorenje izložbe “U duhu Zadra” (PRESS)

U Muzeju antičkog stakla u Zadru, u utorak, 19. rujna 2017. godine s početkom u 12,00 sati otvara se izložba "U duhu Zadra", autorica Istre L. Toner, Malgorzate Chomicz i Nine Dragan Belić. Biografija Tri umjetnice Nina Dragan Belić iz Hrvatske, Istra L Toner iz...

AMZ – Predstavljanje projekta RecRoad (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu poziva na predstavljanje projekta RecRoad koje će održati Sara Zanni u ponedjeljak, 11. rujna u 19 sati predavanjem na engleskom jeziku pod nazivom Following the paths of the Roman travelers from Aquileia to Singidunum: the RecRoad project u...

AMI – Otvorenje izložbe ‘Arheologija Torčeca’ (PRESS)

Arheološki muzej u Istri poziva u Galeriju C8, 08. rujna 2017. u 12,00 sati na otvorenje gostujuće izložbe Muzeja Grada Koprivnice „Arheologija Torčeca: izbor iz Arheološke zbirke obitelji Zvijerac“. Izložba će biti postavljena do 15. listopada, a može se pogledati...

2233 Total Views 2 Views Today