OPĆI PODACI

Vrsta muzeja: specijalizirani – arheološki

 • Ravnatelj: mr. sc. Damir Kliškić [prethodnik dr. sc. Zrinka Buljević]
 • Adresa: Zrinsko – Frankopanska 25, 21000 Split
 • Telefon: +385 (21) 329 340
 • Telefaks: +385 (21) 329 360
 • Web stranica
 • Email
 • Radno vrijeme: Arheološki muzej u Splitu otvoren je za posjetitelje tijekom ljetne sezone (01.06. – 30.09.) od pon – sub od 9 – 14 i 16 – 20 sati. Tijekom zime (1.10. – 31.05.) Muzej radi od pon – pet od 9 – 14 i 16 – 20 sati, te subotom od 09 – 14 sati; Arheološki lokalitet Salona otvoren je za posjetitelje od pon – sub od 9 – 19, te ned 9 – 13 sati u ljetnoj sezoni (1.04. – 31.10.), a tijekom zimskih mjeseci (1.11. – 31.03.) od pon – pet od 9 – 15.30, te subotom od 9 – 14 sati; Arheološki lokalitet i zbirka Issa i Arheološki park Rimske terme u Issi otvoreni su od 01.06. – 30.09. od pon – ned od 9 – 13 i 17 – 21 sati, a zimi samo uz obveznu prethodnu najavu na tel. 021/329-340.
 • Ulaznice: Arheološki muzej u Splitu / Priručna zbirka i lokalitet Salona: 30 kn odrasli, 15 kn djeca, učenici, studenti, osobe sa invaliditetom; Priručna zbirka i lokalitet Issa: 20 kn odrasli, 10 kn djeca, učenici, studenti, osobe sa invaliditetom; cijena ulaznice za Arheološki park Rimske terme u Issi 5 kn, cijene ulaznica posjeta Arheološkom muzeju u Splitu i Priručnoj zbirci i lokalitetu Salona ili Priručnoj zbirci i lokalitetu Issa unutar 7 dana: 50 kn odrasli, 20 kn djeca, učenici, studenti, umirovljenici, osobe sa invaliditetom; umirovljenici i osobe sa invaliditetom: ponedjeljkom ulaz slobodan. Članovi ICOMOS, ICOM, HMD, HAD, AIHV i drugih stručnih udruga: besplatan ulaz uz predočenje iskaznice.
 • Stručna vodstva: uz prethodnu najavu na + 385 (21) 329 340. Cijena 300 kn.
 • Stalni postav, povremene izložbe.
 • >Arheološki kompleks Salona i Tusculum
 • >Zbirka Issa

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU najstariji je arheološki muzej u Hrvatskoj. Uz arheološku djelatnost prikupljanja obrade i prezentiranja arheološkog materijala i spomenika, Muzej provodi sustavna arheološka istraživanja na lokalitetima Saloni i Isi (antička Issa), te posjeduje priručnu zbirku i lokalitet Salona, sa zgradom u Solinu – Tusculum, te priručnu zbirku Issa u zgradi Gospine Batarije i istoimeni lokalitet u  gradu Visu.

Arheološki muzej u Splitu. Fotografiju ustupio: AMS.

Arheološki muzej u Splitu. Fotografiju ustupio: AMS.

POVIJEST MUZEJA
Arheološki muzej u Splitu osnovan je dekretom Dalmatinske vlade 22. 8. 1820. godine (Marin 1991: 1). Od 1878. godine Muzej izdaje prvi arheološki časopis, koji pod nazivom ‘Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku’, koji izlazi do danas. Godine 1884. ravnateljem postaje don Frane Bulić, zaslužan za izgradnju današnje muzejske zgrade.

Opširnije o povijesti Muzeja

• Papalić, Marulić, Bulić
U vrijeme renesanse, arheološki spomenici koje je splitski plemić Dominik Papalić zajedno s Markom Marulićem pomno prikupljao tijekom šetnji po ruševinama Salone te ih pohranio u svome domu, činili su začetak zbirke (Marin 1991: 1). Marulić je za potrebe ovoga ‘muzeja’ izradio svojevrsni vodič po zbirci latinskih natpisa, od kojeg je danas sačuvano pet originalnih rukopisa, a ostali se čuvaju u obliku fotografija (Marin 1991: 1). Godine 1750. osnovan je u Splitu Nadbiskupski muzej koji je također čuvao zbirku salonitanskih kamenih spomenika s latinskim natpisima (Marin 1991: 1). Car Franjo I. posjetio je Split i Solin 1818. godine, te je njegovim poticajem donesen dekret o osnivanju Arheološkog muzeja 1820. godine smještenog u zgradu podignutu 1821. godine uz istočne zidine Dioklecijanove palače. Pedeset godina kasnije, 1878. godine, Muzej je osnovao prvi arheološki časopis u bivšoj Jugoslaviji ‘Bullettino di archeologia e storia dalmata’, koji, promijenivši naziv u ‘Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku’, izlazi do danas (Marin 1991: 1). Don Frane Bulić, dugogodišnji ravnatelj Muzeja i urednik VAHD-a, osnovao je 1894. godine hrvatsko arheološko društvo ‘Bihać’ u Splitu, koje je istraživalo područje primorskog pojasa od Trogira do Omiša (Gunjača, Jelovina 1976: IX).

• Zgrada Muzeja
Don Frane Bulić zaslužan je za izgradnju današnje muzejske zgrade 1914. godine, koju su projektirali arhitekti August Kirstein i Friedrich Ohman (Marin 1991: 2). U prizemlju zgrade nalazi se izložbena dvorana, a na katu su radni kabineti i knjižnica. Ispred zgrade uređen je perivoj, s natkrivenim kamenim spomenicima lapidarija (Marin 1991: 2).

MUZEJSKA DJELATNOST

• Zbirke

Muzej obuhvaća Epigrafičku zbirku (zbirku natpisa), Numizmatičku zbirku, Pretpovijesnu zbirku, Grčko-helenističku zbirku, Rimsko-provincijalnu zbirku, Kasnoantičku zbirku, Srednjovjekovnu zbirku, Zbirku podvodne arheologije, Zbirku umjetnina i predmeta umjetničkog obrta, Zbirku novovjekovnih spomenika, Zbirku spomenika modernog doba.

Muzej čuva oko 150 000 arheoloških spomenika i artefakata. Jedan dio obuhvaćen je stalnim postavom koji je prezentiran javnosti 18. 12. 2000. godine u renoviranoj zgradi.
U prizemlju zgrade izloženi su karakteristični artefakti i spomenici iz razdoblja prapovijesti, helenizma, antike, kasne antike, ranog kršćanstva te ranog srednjeg vijeka i vremena hrvatkih narodnih vladara.
U natkrivenom lapidariju u dvorištu prezentirani su kameni spomenici od helenizma do srednjovjekovnog razdoblja te antički mozaici.

• Istraživačka djelatnost
Muzej provodi sustavna arheološka istraživanja u Salon (antička Salona) i u gradu Visu (antička Issa).

• Izdavačka djelatnost
Arheološki muzej izdaje časipis Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (A1) (recentno je časopis promijenio ime u Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku). VAPD je jedini hrvatski znanstveni časopis međunarodno indeksiran, uvršten u AHCI- Arts & Humanities Citation Indeks.

Od 2008. godine Muzej izdaje seriju Katalozi i monografije (gl. urednica Zrinka Buljević).

Fond Knjižnice obuhvaća oko 50.000 svezaka, među kojima je 8 inkunabula i oko 170 knjiga iz 16. stoljeća, a odnosi se na građu iz arheologije, povijesti i povijesti umjetnosti. S osobitom se pažnjom čuvaju zbirka plakata, proglasa, starih zemljopisnih karata te grafička zbirka i zbirka umjetnina.
Posebnu cjelinu tvori Arhivska zbirka koja obuhvaća ostavštine don F. Bulića, M. Abramića, L. Jelića, F. Carrare, J. Bajamontija i obitelji Pavlović-Lučić.
Građa Knjižnice povremeno se predstavlja široj javnosti putem izložbi.

Unutar Muzeja djeluje Tehnička jedinica koja obavlja restauratorsko-preparatorske poslove, dokumentacijsko-informatilke poslove, fotografske poslove, te pomoćne stručne poslove.

Literatura
Gunjača, Jelovina 1976. Gunjača, Stjepan, Jelovina, Dušan. Starohrvatska baština. Zagreb, 1976.
Marin 1991. Marin, Emilio. Arheološki muzej Split. Vodič. Split, 1991.

4530 Total Views 2 Views Today